MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Johan Dahlbeck
universitetslektor

Johan Dahlbeck är docent i pedagogik och anställd som universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning utbildningsfilosofi. Dahlbeck utkom nyligen med forskningsmonografin "Spinoza and Education: Freedom, Understanding and Empowerment" (Routledge, 2016). För närvarande arbetar han med ett projekt om utbildning och problemet med den fria viljan.

Kontaktuppgifter

E-post:johan.dahlbeck@mah.se
Telefon:040-66 58033
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:A228
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Academia
Föreläsning UR: Barn och subjektivitet
Spinoza and Education
ResearchGate
Philosophical Studies of Education
En akademisk kvart: Spinoza och pedagogiken
Forskning på tapeten
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Dahlbeck, Johan (2016) "Educating for immortality : Spinoza and the pedagogy of gradual existence" 1-11, (PDF document) (application/pdf)

  Avhandling
  Dahlbeck, Johan (2012) On childhood and the good will: thoughts on ethics and early childhood education. Malmö University, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Dahlbeck, Johan (2017) "The egoistic teacher : educational implications of Spinoza`s ethical egoism" Ethics and Education;, 16, Routledge, ISSN 1744-9642, DOI [länk],

  Nilsson Sjöberg, Mattias, Dahlbeck, Johan (2017) "The Inadequacy of ADHD : A Philosophical Contribution" Emotional and Behavioural Difficulties;, Taylor & Francis, ISSN 1363-2752, DOI [länk],

  Dahlbeck, Johan (2016) "A Spinozistic Model of Moral Education" Studies in Philosophy and Education;, Springer, ISSN 0039-3746, DOI [länk],

  Dahlbeck, Johan (2014) "Svensk förskola mellan relationell ontologi och universell moral" Pedagogisk forskning i Sverige;2-3, 173-192, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, ISSN 1401-6788, URL [länk],

  Dahlbeck, Johan (2014) "Educating for immortality : Spinoza and the pedagogy of gradual existence" Journal of Philosophy of Education;, e-pub ahead of print, Wiley-Blackwell, ISSN 1467-9752, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dahlbeck, Johan (2014) "Lisa Sainsbury : Ethics in British children`s literature, unexamined life" 4, Svenska barnboksinstitutet, ISSN 2000-4389, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dahlbeck, Johan (2014) "Hope and fear in education for sustainable development" Critical Studies in Education;2, 154-169, Taylor & Francis, ISSN 1750-8495, DOI [länk],

  Dahlbeck, Johan (2014) "On Following Commands : A Philosophical Inquiry Into the Governing Values of Swedish Early Childhood Education" Studies in Philosophy and Education;5, 527-544, Springer, ISSN 0039-3746, DOI [länk],

  Dahlbeck, Johan (2013) "Review of Semetsky, Inna & Masny, Diane, ed., Deleuze and Education" 3, H-Net, ISSN 1538-0661, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dahlbeck, Johan (2012) "On Childhood and the Logic of Difference : Some Empirical Examples" Children & Society;1, 4-13, Wiley-Blackwell, ISSN 1099-0860, DOI [länk],

  Dahlbeck, Johan, De Lucia Dahlbeck, Moa (2012) "‘Needle and Stick’ save the world : sustainable development and the universal child" Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education;2, 267-281, Routledge, ISSN 0159-6306, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dahlbeck, Johan, De Lucia Dahlbeck, Moa (2011) "Evaluating Life: Working with Ethical Dilemmas in Education for Sustainable Development" Law, Culture and the Humanities;, e-pub ahead of print, Sage, ISSN 1743-8721, DOI [länk],

  Dahlbeck, Johan (2011) "Towards a pure ontology : children`s bodies and morality" Educational Philosophy and Theory;1, 8-23, Blackwell Publishing, ISSN 0013-1857, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Dahlbeck, Johan (2015) "Against ressentiment : response to Mackenzie" Educational Philosophy and Theory;, Routledge, ISSN 0013-1857, DOI [länk],

  Böcker
  Dahlbeck, Johan (2016) Spinoza and Education : Freedom, Understanding and Empowerment. Routledge, 208, ISBN 9781138931817,

  Balldin, Jutta, Dahlbeck, Johan, Harju, Anne, Lilja, Peter (red./ed.) | (2014) Om förskolan och de yngre barnen : historiska och nutida nedslag. Studentlitteratur, 182, ISBN 9789144101163, URL [länk],

  Antologibidrag
  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | Dahlbeck, Johan (2014) Hopp och rädsla i utbildning för hållbar utveckling. Studentlitteratur, 79-101, ISBN 9789144095684, URL [länk],

  Balldin, Jutta, Dahlbeck, Johan, Harju, Anne, Lilja, Peter (red./ed.) | Balldin, Jutta, Dahlbeck, Johan, Harju, Anne, Lilja, Peter (2014) Introduktion. Studentlitteratur, 11-16, ISBN 978-91-44-10116-3, URL [länk],

  Williams, Pia, Sheridan, Sonja (red./ed.) | Dahlbeck, Johan, Tallberg Broman, Ingegerd (2011) Ett bättre samhälle genom pedagogik: om högre värden och barnet som budbärare. Liber AB, 202-214, ISBN 978-91-47-10012-5,

  Dahlbeck, Johan (2010) Om barndomen och skillnadens logik: några empiriska exempel. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 121-134, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Dahlbeck, Johan (2017) "Spinoza`s individual and the role of the state in education" The 73rd Annual Meeting of the Philosophy of Education Society (PES), (other) Philosophy of Education Society, (PDF document) (application/pdf)

  Dahlbeck, Johan (2017) "The egoistic teacher : educational implications of Spinoza`s psychological egoism" Annual Conference of the Philosophy of Education Society of Great Britain (PESGB), (other) 8, Philosophy of Education Society of Great Britain, (PDF document) (application/pdf)

  Dahlbeck, Johan, Lilja, Peter (2017) "The Unexpected Alignment of Progressive Ideals and the Commercialization of Education in Entrepreneurial Learning" The Philosophy of Education Society 73rd Annual Meeting : Making Sense of Humanity in a Posthumanist Age, (other) Philosophy of Education Society,

  Lilja, Peter, Dahlbeck, Johan (2016) "The Concept of Authority and the Swedish Educational Crisis" (other) The Philosophy of Education Society,

  Dahlbeck, Johan (2016) "Character Education and Ethical Egoism : Spinoza on Self-preservation as the Foundation of Virtue" (other) 1-9, European Educational Research Association (EERA), URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dahlbeck, Johan (2015) "Spinoza`s anti-humanism and ethics of education" (paper) EERA, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dahlbeck, Johan (2015) "Spinoza`s Ethics of Self-Preservation and Education" (paper) 12, Philosophy of Education Society of Great Britain, (PDF document) (application/pdf)

  Dahlbeck, Johan (2014) "Education for sustainable development and the humanization of nature" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Dahlbeck, Johan (2014) "Educar para la inmortalidad : espinosa y la pedagogía de la existencia gradual" (paper) 1-16, (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Dahlbeck, Johan (2014) "Spinoza’s Doctrine of the Imitation of Affects and Teaching as the Art of Offering the Right Amount of Resistance" (peer-review paper) EERA, (PDF document) (application/pdf)

  Dahlbeck, Johan (2013) "Hope and fear in education for sustainable development" (peer-review paper) URL [länk],

  Dahlbeck, Johan (2010) "Den institutionaliserade barndomen och högre värden: exemplet hållbar utveckling" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Dahlbeck, Johan (2014) "Naturens ansikten : Spinoza, kausalitet och utbildning för hållbar utveckling"

  Dahlbeck, Johan (2013) "On following commands and rewriting the rules : the tension between moral universalism and relational pedagogy in Swedish early childhood education"

  Dahlbeck, Johan (2010) "Working the Boundaries of Childhood" 39-39, URL [länk],
blackbox blackbox
JOHAN DAHLBECK
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:A228, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58033
photo of Johan Dahlbeck Johan Dahlbeck