MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Johan Norberg
professor

Johan R Norberg är fil dr i historia och professor i idrottsvetenskap. Undervisar och forskar inom idrottshistoria och idrott ur statsvetenskapliga perspektiv, särskilt idrottspolitik. Även verksam som utredare inom Centrum för idrottsforskning


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för idrottsvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:johan.norberg@mau.se
Telefon:040-6658275
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E434b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum.org
Profilen Idrott i förändring
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Norberg, Johan R (2004) Idrottens väg till folkhemmet : studier i statlig idrottspolitik 1913-1970. SISU idrottsböcker, 491, ISBN 91-85138-14-2, ISSN 1652-3180, .

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Norberg, Johan R (2011) "A brief history of the Swedish sports movement : from the 19th century to the present" Revue d`histoire nordique = Nordic historical review;, 47-68, University of Toulouse, ISSN 1778-9605,

  Norberg, Johan R (2011) "A contract reconsidered? Changes in the Swedish state’s relation to the sports movement" International Journal of Sport Policy and Politics;3, 311-325, Routledge Taylor & Francis Group, ISSN 1940-6940, DOI [länk],

  Norberg, Johan R (2011) "Den svenska idrottspolitikens två sidor. Några reflektioner om statens stöd till idrotten och svensk välfärdspolitik" Forum for Idræt, Historie og Samfund;, 11-24, Syddansk Universitetsforlag, ISSN 1904-2183,

  Carlsson, Bo, Norberg, Johan, Persson, H. Thomas R. (2011) "The governance of sport from a Scandinavian perspective" International Journal of Sport Policy and Politics;3, 305-9, Taylor & Francis, ISSN 1940-6959, DOI [länk],

  Bergsgard, Nils Asle, Norberg, Johan R (2010) "Sports policy and politics – the Scandinavian way" Sport in Society Cultures, Commerce, Media, Politics;4, 567-582, Routledge, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Norberg, Johan R (2009) "Football, football pools and the unexpected arrival of sports in Swedish welfare politics" Soccer and Society;2-3, 418-437, ISSN 1743-9590, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Norberg, Johan R, Peterson, Tomas (2013) "Det implicita kontraktet mellan staten och idrottsrörelsen" Kurage : idétidskrift för det civila samhället;4, 28-31, Sektor3, ISSN 2001-175X, (PDF document) (application/pdf)

  Norberg, Johan R (2012) "För framtids segrar : granskning av svensk elitidrott" Svensk idrottsforskning;2, 4-8, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wirén Åkesson, Joakim, Norberg, Johan R. (2012) "Den fungerande föreningen - en utvärdering av Idrottslyftet" Svensk Idrottsforskning;1, 5-9, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wiren Åkesson, Joakim, Norberg, Johan R (2012) "Var hamnade idrottslyftspengarna?" Svensk idrottsforskning;1, 5-9, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Norberg, Johan R (2010) "Idrottens spelberoende : Tre tillfällen då spelmarknaden förändrat svensk idrottspolitik" Idrott, historia och samhälle : Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift, s 9-46, SVIF, ISSN 0280-2775,

  Seippel, Ørnulf, Ibsen, Bjarne, Norberg, Johan R (2010) "Introduction: sport in Scandinavian societies" Sport in Society Cultures, Commerce, Media, Politics;4, 563-566, Routledge, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Norberg, Johan R, Dartsch, Christine (2010) "CIF:s nya uppdrag : att ansvara för en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten" Svensk idrottsforskning;1, s 62-66, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629,

  Börjeson, Martin, von Essen, Johan, Norberg, Johan R (2009) "Föreningsidrotten ur ett civilsamhällesperspektiv – idrott i spänningsfältet mellan stat, marknad och familj" Svensk idrottsforskning;3, s 19-25, ISSN 1103-4629, URL [länk],

  Norberg, Johan R (2005) "Idrottens spelberoende och statens idrottsberoende" www.idrottsforum.org, (PDF document) (application/pdf)

  Norberg, Johan R (2005) "Idrottsrörelsen och spelpengarna – högvinst eller nitlott?" Svensk idrottsforskning;3:2005, Centrum för idrottsforskning,

  Artiklar
  Norberg, Johan R (2003) "Statsstöd under egenansvar : en karakteristik av statens idrottspolitik" Svensk idrottsforskning : organ för Centrum för idrottsforskning;2/2003, Centrum för idrottsforskning (CIF), ISSN 1103-4629,

  Böcker
  Norberg, Johan R (2016) Idrottens spelberoende : idrottsrörelsens offentliga stöd via spelmarknaden 1990-2009 och dess idrottspolitiska konsekvenser. ARX Förlag, 1-233, ISBN 978-91-87043-76-5,

  Antologibidrag
  Dartsch, Christine, Pihlblad, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2013) När kontraktet bryts : om idrott som inte ser till barnets bästa. Spela vidare : en antologi om vad som får unga att fortsätta idrotta, Centrum för idrottsforskning, 153-175, ISBN 978-91-979562-8-4, URL [länk],

  Andersen, Svein S, Ronglan, Lars Tore (red./ed.) | Norberg, Johan, Sjöblom, Paul (2012) The Swedish Elite Sport System - or the Lack of It?. Copenhagen Business School Press, 62-82, ISBN 978-91-47-09772-2,

  Dartsch, Christine, Pihlblad, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2012) Perspektiv på statlig elitidrottspolitik. Centrum för idrottsforskning, 169-181, ISBN 978-91-979562-5-3, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dartsch, Christine, Pihlbald, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2012) En översikt av det svenska elitidrottssystemet. Centrum för idrottsforskning, 21-57, ISBN 978-91-979562-5-3, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hvenmark, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2012) Idrottens föränderliga samhällsnytta : om synen på idrottens mervärde och egenvärde från 1800-talet till idag. Riksidrottsförbundet, 64-88, ISBN 978-91-86323-42-4,

  Wijkström, Filip (red./ed.) | Norberg, Johan R, Redelius, Karin (2012) Idrotten och kommersen : marknaden som hot eller möjlighet. Civilsamhället i samhällskontraktet : en antologi om vad som står på spel, European civil society press, 175-194, ISBN 978-91-86641-03-0, URL [länk],

  Dartsch, Christine, Pihlblad, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2012) Utgångspunkter för en studie av det svenska elitidrottssystemet. För framtids segrar : en analys av det svenska elitidrottssystemet, Centrum för idrottsforskning, 7-19, ISBN 978-91-979562-5-3, URL [länk],

  Evers, Adalbert, Zimmer, Annette (red./ed.) | Norberg, Johan R (2010) The development of the Swedish sports movement between state, market and civic society – some remarks. Nomos Verlag, p 183-201, ISBN 978-3-8329-5421-5,

  Beckman, Svante, Månsson, Sten (red./ed.) | Norberg, Johan R (2008) Idrottsrörelsens utveckling i gränslandet mellan stat, marknad och civilsamhälle – några iakttagelser. SWECULT, ISBN 978-91-7393-750-4, URL [länk],

  Lindroth, Jan, Norberg, Johan R. (red./ed.) | Peterson, Tomas (2002) En allt allvarligare lek - Om idrottsrörelsens partiella kommersialisering 1967-2002. Informationsförlaget, 397-409, ISBN 91-7736-506-2, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Radmann, Aage, Hedenborg, Susanna, Tsolakidis, Elias (red./ed.) | Norberg, Johan R (2015) "Good governance from a national perspective : the case of Sweden" 20th annual Congress of the European college of sport science 24th - 27th June 2015, Malmö – Sweden : Book of abstracts, (other) 140, European College of Sport Science, ISBN 978-91-7104-567-6, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Balagué, Natalia, Torrents, C., Vilanova, A., Cadefau, J, Tarragó, R., Tsolakidis, Elias (red./ed.) | Norberg, Johan R (2013) "Swedish elite sport at a crossroads? : some results from a study of government support for elite sport" 18th Annual Congress of the European College of Sport Science : 26th-29th June 2013, Barcelona : book of abstracts;, (other) National Institute of Physical Education of Catalonia, ISBN 978-84-695-7786-8,

  Bang, Soren, Kätow, Morten (red./ed.) | Norberg, Johan R, Sjöblom, Paul, Fahlén, Josef, Fahlström, Per Göran (2012) "Swedish elite sport at a crossroads? Results from a study of government support for elite sport" The 20th EASM conference Sport between business and civil society : abstract book;, (other) 92-93, University College of Northern Denmark, ISBN 978-87-994449-0-8, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Dartsch, Christine, Pihlblad, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2016) Statens stöd till idrotten : uppföljning 2015. Centrum för idrottsforskning, 120, ISBN 9789198183382,

  Norberg, Johan R (2015) Statens stöd till idrotten : uppföljning 2014. Centrum för idrottsforskning, 115, ISBN 978-91-981833-4-4, URL [länk],

  Norberg, Johan (2014) Statens stöd till idrotten : uppföljning 2013. Centrum för idrottsforskning, 115, ISBN 978-91-981833-2-0, URL [länk],

  Dartsch, Christine, Pihlblad, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2013) Statens stöd till idrotten : uppföljning 2012. Centrum för idrottsforskning, 105, ISBN 978-91-979562-9-1, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dartsch, Christine, Pihlblad, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2012) Statens stöd till idrotten : uppföljning 2011. Centrum för idrottsforskning, 102, ISBN 978-91-979562-4-6, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wirén Åkesson , Joakim, Norberg, Johan R. (2012) Den fungerande föreningen : en utvärdering av Idrottslyftet. Riksidrottsförbundet, 55, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Norberg, Johan R (2011) Uppföljning av statens stöd till idrotten 2010. Centrum för idrottsforskning, 115, ISBN 978-91-979562-2-2, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas, Norberg, Johan R (2008) Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till idrotten. Fritze, ISBN 978-91-38-22996-5, ISSN 0375-250X, URL [länk],

  Norberg, Johan R, Engström, Lars-Magnus, Åkesson, Joakim (2007) Idrotten vill - en utvärdering av barn och ungdomsidrotten. Riksidrottsförbundet, (PDF document) (application/pdf)

  Ljunglöf, Susanne, Norberg, Johan R (2003) Idrott, kön och genus : en kunskapsöversikt. Sveriges riksidrottsförbund, 35, ISSN 1103-8136, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
JOHAN NORBERG
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E434b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658275
photo of Johan Norberg Johan Norberg