MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Johan R Norberg
professor

Johan R Norberg är fil dr i historia och docent i idrottsvetenskap. Undervisar och forskar inom idrottshistoria och idrott ur statsvetenskapliga perspektiv, särskilt idrottspolitik. Även verksam som utredare inom Centrum för idrottsforskning

Kontaktuppgifter

E-post:johan.norberg@mah.se
Telefon:040-66 58275
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:E434b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum.org
Profilen Idrott i förändring
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Norberg, Johan R (2004) Idrottens väg till folkhemmet : studier i statlig idrottspolitik 1913-1970. SISU idrottsböcker, 491, ISBN 91-85138-14-2, ISSN 1652-3180, .

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Norberg, Johan R (2011) "A brief history of the Swedish sports movement : from the 19th century to the present" Revue d`histoire nordique = Nordic historical review;, 47-68, University of Toulouse, ISSN 1778-9605,

  Norberg, Johan R (2011) "A contract reconsidered? Changes in the Swedish state’s relation to the sports movement" International Journal of Sport Policy and Politics;3, 311-325, Routledge Taylor & Francis Group, ISSN 1940-6940, DOI [länk],

  Norberg, Johan R (2011) "Den svenska idrottspolitikens två sidor. Några reflektioner om statens stöd till idrotten och svensk välfärdspolitik" Forum for Idræt, Historie og Samfund;, 11-24, Syddansk Universitetsforlag, ISSN 1904-2183,

  Carlsson, Bo, Norberg, Johan, Persson, H. Thomas R. (2011) "The governance of sport from a Scandinavian perspective" International Journal of Sport Policy and Politics;3, 305-9, Taylor & Francis, ISSN 1940-6959, DOI [länk],

  Bergsgard, Nils Asle, Norberg, Johan R (2010) "Sports policy and politics – the Scandinavian way" Sport in Society Cultures, Commerce, Media, Politics;4, 567-582, Routledge, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Norberg, Johan R (2009) "Football, football pools and the unexpected arrival of sports in Swedish welfare politics" Soccer and Society;2-3, 418-437, ISSN 1743-9590, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Norberg, Johan R (2012) "För framtids segrar : granskning av svensk elitidrott" Svensk idrottsforskning;2, 4-8, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wirén Åkesson, Joakim, Norberg, Johan R. (2012) "Den fungerande föreningen - en utvärdering av Idrottslyftet" Svensk Idrottsforskning;1, 5-9, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Norberg, Johan R (2010) "Idrottens spelberoende : Tre tillfällen då spelmarknaden förändrat svensk idrottspolitik" Idrott, historia och samhälle : Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift, s 9-46, SVIF, ISSN 0280-2775,

  Seippel, Ørnulf, Ibsen, Bjarne, Norberg, Johan R (2010) "Introduction: sport in Scandinavian societies" Sport in Society Cultures, Commerce, Media, Politics;4, 563-566, Routledge, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Norberg, Johan R, Dartsch, Christine (2010) "CIF:s nya uppdrag : att ansvara för en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten" Svensk idrottsforskning;1, s 62-66, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629,

  Börjeson, Martin, von Essen, Johan, Norberg, Johan R (2009) "Föreningsidrotten ur ett civilsamhällesperspektiv – idrott i spänningsfältet mellan stat, marknad och familj" Svensk idrottsforskning;3, s 19-25, ISSN 1103-4629, URL [länk],

  Norberg, Johan R (2005) "Idrottens spelberoende och statens idrottsberoende" www.idrottsforum.org, (PDF document) (application/pdf)

  Norberg, Johan R (2005) "Idrottsrörelsen och spelpengarna – högvinst eller nitlott?" Svensk idrottsforskning;3:2005, Centrum för idrottsforskning,

  Artiklar
  Norberg, Johan R (2003) "Statsstöd under egenansvar : en karakteristik av statens idrottspolitik" Svensk idrottsforskning : organ för Centrum för idrottsforskning;2/2003, Centrum för idrottsforskning (CIF), ISSN 1103-4629,

  Antologibidrag
  Dartsch, Christine, Pihlblad, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2012) Perspektiv på statlig elitidrottspolitik. Centrum för idrottsforskning, 169-181, ISBN 978-91-979562-5-3, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dartsch, Christine, Pihlbald, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2012) En översikt av det svenska elitidrottssystemet. Centrum för idrottsforskning, 21-57, ISBN 978-91-979562-5-3, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hvenmark, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2012) Idrottens föränderliga samhällsnytta : om synen på idrottens mervärde och egenvärde från 1800-talet till idag. Riksidrottsförbundet, 64-88, ISBN 978-91-86323-42-4,

  Andersen, Svein S, Ronglan, Lars Tore (red./ed.) | Norberg, Johan, Sjöblom, Paul (2012) The Swedish Elite Sport System - or the Lack of It?. Copenhagen Business School Press, 62-82, ISBN 978-91-47-09772-2,

  Evers, Adalbert, Zimmer, Annette (red./ed.) | Norberg, Johan R (2010) The development of the Swedish sports movement between state, market and civic society – some remarks. Nomos Verlag, p 183-201, ISBN 978-3-8329-5421-5,

  Beckman, Svante, Månsson, Sten (red./ed.) | Norberg, Johan R (2008) Idrottsrörelsens utveckling i gränslandet mellan stat, marknad och civilsamhälle – några iakttagelser. SWECULT, ISBN 978-91-7393-750-4, URL [länk],

  Lindroth, Jan, Norberg, Johan R. (red./ed.) | Peterson, Tomas (2002) En allt allvarligare lek - Om idrottsrörelsens partiella kommersialisering 1967-2002. Informationsförlaget, 397-409, ISBN 91-7736-506-2, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Dartsch, Christine, Pihlblad, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2012) Statens stöd till idrotten : uppföljning 2011. Centrum för idrottsforskning, 102, ISBN 978-91-979562-4-6, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Norberg, Johan R (2011) Uppföljning av statens stöd till idrotten 2010. Centrum för idrottsforskning, 115, ISBN 978-91-979562-2-2, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas, Norberg, Johan R (2008) Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till idrotten. Fritze, ISBN 978-91-38-22996-5, ISSN 0375-250X, URL [länk],

  Norberg, Johan R, Engström, Lars-Magnus, Åkesson, Joakim (2007) Idrotten vill - en utvärdering av barn och ungdomsidrotten. Riksidrottsförbundet, (PDF document) (application/pdf)

  Ljunglöf, Susanne, Norberg, Johan R (2003) Idrott, kön och genus : en kunskapsöversikt. Sveriges riksidrottsförbund, 35, ISSN 1103-8136, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
JOHAN R NORBERG
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap - IDV
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:E434b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58275
photo of Johan R Norberg Johan R Norberg