MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jonas Qvarsebo
universitetslektor

Lektor vid Barn-Unga-Samhälle. Lektor i utbildningsvetenskap med inriktning barndom och ungdom i skola och samhälle.

**Forskningsintressen:

Mina forskningsintressen kretsar kring barndom och skola i ett historiskt perspektiv. Jag har särskilt intresserat mig för skolan som en arena där barn och ungdomar observerats, klassificerats och formats på olika sätt. Inspirerad av bland andra Michel Foucault har jag fokuserat på de olika kunskaper och tekniker som växt fram i anslutning till det obligatoriska skolväsendet, och som har haft skolbarnen som objekt, och vilka konsekvenser detta har fått för barndomens utformning och barns livsvillkor. Jag intresserar mig också för frågor om medborgarskap i skärningsfältet stat och civilsamhälle och ungdomskultur.

**Publikationer:

Qvarsebo, Jonas (2019, pre-publication), "The Moral Regime of Norm Critical Pedagogics - New Ways of Governing the Swedish Pre-School Child". Critical Studies in Education

Qvarsebo, Jonas (2018), "Fabricating and governing the Swedish school pupil: The Swedish post-war school reform and changing discourses of discipline and behaviour", Nordic Journal of Educational History, Vol. 5, No. 2 (2018), pp. 111-130

Qvarsebo, Jonas & Axelsson, Thom (2017), Maktens skepnader: Maktanalys i Foucaults anda, Lund

Qvarsebo, Jonas & Lalander, Philip (2016) "The Meaning and Performance of Punk in a Local Swedish Context, EDUCARE 2016:2

Qvarsebo, Jonas & Lalander, Philip (2014) Punk i Peking: Motstånd, attityd och mening, Malmö

Qvarsebo, Jonas & Axelsson, Thom (2014) "Lutherans, Value People or US Citizens? The Ever Present Dream of the Good Citizen", in Fejes, Andreas, Nicoll, Kathy (Red.) Confession, Education and Lifelong Learning, London

Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red.) (2014) Styrningskonst på utbildningsarenan: Upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs , Lund

Qvarsebo Jonas, Axelsson, Thom, Balldin, Jutta (2014) "Upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs", i Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red.) Styrningskonst på utbildningsarenan: Upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs , Lund

Qvarsebo Jonas & Axelsson Thom (2014) "Värdegrund och livskunskap som styrningsteknologier", i Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red.) Styrningskonst på utbildningsarenan: Upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs, Lund

Qvarsebo, Jonas (2013) “Konfessionella friskolor, religion och toleransens gränser”, i Lars Trägårdh, Hanna Hallin, Lars Skov Henriksen och Per Selle (red.), Civilsamhället klämt mellan stat och kapital, Stockholm

Qvarsebo, Jonas, “Swedish progressive school politics and the disciplinary regime of the school, 1946–1962: a genealogical perspective”, Paedagogica Historia: International Journal of the History of Education, Volume 49:2, 2013, p 217-235

Qvarsebo, Jonas & Axelsson, Thom (2011), ”Skapandet av den normala barndomen”, i Persson, Sven & Riddersporre, Bim (red.) Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år, Stockholm

Qvarsebo, Jonas & Tallberg Broman, Ingegerd (red.) (2010), Från Storslagna visioner till professionell bedömning, Rapporter om utbildning, Malmö

Qvarsebo, Jonas (2010), ”Skola, fostran och styrning – några historiska linjer”, i Qvarsebo, Jonas & Tallberg Broman, Ingegerd (red.) (2010), Från Storslagna visioner till professionell bedömning, Rapporter om utbildning, Malmö

Qvarsebo, Jonas & Axelsson, Thom (2010), ”Barndomens historiska framväxt”, i Persson, Sven & Riddersporre, Bim (red.) Utbildningsvetenskap för förskolan, Stockholm

Qvarsebo, Jonas (2009), ”Grundskolereformen och talet om differentieringen. Differentieringsfrågan och konstruktionen av barns och ungas olikheter”, i Lind, Judith et al (red.), Historien, barnen och barndomarna: Vad är problemet?, Linköping

Qvarsebo, Jonas (2007), "Skolaga, disciplin och historiens ironi. Vad hände med den progressiva visionen?", Locus, tidskrift för forskning om barn och ungdomar, nr 1-2, 2007

Qvarsebo, Jonas (2006), Skolbarnets fostran. Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962 (Diss.), Linköping.

Qvarsebo, Jonas, ”Hemmafruns sista suck”, Populär historia, nr 3, 2006.

Qvarsebo, Jonas (2006), ”Det önskvärda skolbarnet. Diskurser om barn och fostran i svensk Lärartidning 1946-1962”, i Normalitetens förhandling och förvandling. En antologi om barn, skola och föräldraskap, Lind, Judith (red.), Lund.

Judith Areschoug, Thom Axelsson, Thomas Dahl, Eva Gullberg, Anne-Li Lindgren, Cecilia Lindgren, Jonas Qvarsebo & Bengt Sandin, ”Childhood and the State – the State of Childhood”, Historisk tidskrift, nr 1, 2004.

Qvarsebo, Jonas, "En ny människa för en ny familj", Tvärsnitt: Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, nr 3, 2002.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:jonas.qvarsebo@mau.se
Telefon:040-6658348
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A228
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Qvarsebo, Jonas (2006) Skolbarnets fostran : enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962. Linköpings Universitet, 213, ISBN 91-85523-26-7, ISSN 0282-9800, Other diva2:22302, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Qvarsebo, Jonas (2018) "Fabricating and Governing the Swedish School Pupil : The Swedish Post-War School Reform and Changing Discourses of Discipline and Behaviour" Nordic Journal of Educational History;2, 111-130, Nordic Journal of Educational History, ISSN 2001-9076, (PDF document) (application/pdf)

  Lalander, Philip, Qvarsebo, Jonas (2016) "The performance and meaning of punk in a local Swedish context" Educare;2, 26-49, Lärande och samhälle, Malmö högskola, ISBN 978-91-7104-701-4, 978-91-7104-700-7, ISSN 1653-1868, URL [länk],

  Qvarsebo, Jonas (2012) "Swedish progressive school politics and the disciplinary regime of the school 1946-1962 : a genealogical perspective" Paedagogica Historica;2, 217-235, Taylor & Francis, ISSN 1477-674X, DOI [länk],

  Böcker
  Axelsson, Thom, Qvarsebo, Jonas (2017) Maktens skepnader och effekter : Maktanalys i Foucaults anda. Studentlitteratur, 184, ISBN 9789144109572,

  Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | (2016) EDUCARE 2016:2 Conference issue: politics of identity, activism and pedagogy in punk of hip-hop studies. Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, 98, ISBN 978-91-7104-700-7, 978-91-7104-701-4, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  | Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) (2014) Styrningskonst på utbildningsarenan : upphöjda begrepp i svensk utbildningdiskurs. Studentlitteratur, 163, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Lalander, Philip, Qvarsebo, Jonas (2014) Punk i Peking : motstånd, attityd och mening. Peking studio, 191, ISBN 978-91-637-6362-5,

  Antologibidrag
  Axelsson, Thom, Qvarsebo, Jonas | Riddersporre, Bim, Persson, Sven (red./ed.) (2017) Barndomens historiska framväxt. Utbildningsvetenskap för förskolan [Andra utgåvan], Natur och Kultur, 43-63, ISBN 9789127818767,

  Qvarsebo, Jonas, Axelsson, Thom | Fejes, Andreas, Nicoll, Katherine (red./ed.) (2015) Are we constructing Lutherans, people with values or US citizens?. Foucault and a Politics of Confession in Education, Routledge, 146-158, ISBN 9781317650133, 9780415833813, URL [länk],

  Axelsson, Thom, Qvarsebo, Jonas | Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) (2014) Värdegrund och livskunskap som styrningsteknologier. Styrningskonst på utbildningsarenan : upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs, Studentlitteratur, 163, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Qvarsebo, Jonas, Axelsson, Thom, Balldin, Jutta | Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) (2014) Upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs. Styrningskonst på utbildningsarenan : upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs, Studentlitteratur, 1-20, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Qvarsebo, Jonas | Trägårdh, Lars, Hallin, Hanna, Skov Henriksen, Lars, Selle, Per (red./ed.) (2013) Konfessionella friskolor, religion och toleransens gränser. Civilsamhället klämt mellan stat och kapital : välfärd, mångfald, framtid;, SNS Förlag, 160-175,

  Axelsson, Thom, Qvarsebo, Jonas | Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) (2011) Perspektiv på skola och barndom. Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år, Natur & Kultur, 25-43, ISBN 978-91-27-13005-0, URL [länk],

  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (2010) Från storslagna visioner till professionell bedömning: Inledning. Från storslagna visioner till professionell bedömning : om barndom, utbildning och styrning, Malmö Högskola, Lärarutbildningen, s 9-13, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Axelsson, Thom, Qvarsebo, Jonas | Riddersporre, Bim, Persson, Sven (red./ed.) (2010) Barndomens historiska framväxt. Utbildningsvetenskap för förskolan, Natur och kultur, s 39-60, ISBN 978-91-27-12111-9,

  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Axelsson, Thom (2010) Att lära sig välfärdsstatens normer. Malmö högskola, s 43-60, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Månsson, Annika (2010) Genuspositioner i förskolan - barns möjligheter och begränsningar. Lärarutbildningen, Malmö högskola, s 148-160, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2010) Bedömning av barn i förtätad kommunikation. Malmö högskola, 93-107, ISSN 1101-7643, URL [länk],

  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Lilja, Peter (2010) Globalisering, utbildningsreformer och nya förutsättningar för läraryrket. Lärarutbildningen, Malmö högskola, 206-220, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Lind, Judith, Lindgren, Cecilia, Sjöberg, Mats, Zetterqvist Nelson, Karin (red./ed.) | Qvarsebo, Jonas (2009) Grundskolereformen och talet om differentieringen : differentieringsfrågan och konstruktionen av barns och ungdomars olikheter. Historien, barnen och barndomarna : vad är problemet? : en vänbok till Bengt Sandin, Linköpings universitet, 281-311, ISBN 978-91-7393-628-6,

  Konferensbidrag
  Qvarsebo, Jonas (2007) "Corporal Punishment, Disciplinary Regimes and the Irony of History" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | (2010) Från storslagna visioner till professionell bedömning - Om barndom, utbildning och styrning. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 220, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
JONAS QVARSEBO
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, A228, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658348
photo of Jonas Qvarsebo Jonas Qvarsebo