MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jutta Balldin
universitetslektor

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:jutta.balldin@mau.se
Telefon:040-6657978
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A228
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Balldin, Jutta (2006) Kulturell tid och individuella rytmer: Gymnasieelever om tidens pedagogiska villkor. Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen, ISBN 91 7155 194 8, . (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Balldin, Jutta, Dahlbeck, Johan, Harju, Anne, Lilja, Peter (red./ed.) | (2014) Om förskolan och de yngre barnen : historiska och nutida nedslag. Studentlitteratur, 182, ISBN 9789144101163, URL [länk],

  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | (2014) Styrningskonst på utbildningsarenan : upphöjda begrepp i svensk utbildningdiskurs. Studentlitteratur, 163, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Antologibidrag
  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | Qvarsebo, Jonas, Axelsson, Thom, Balldin, Jutta (2014) Upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs. Studentlitteratur, 1-20, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | Balldin, Jutta, Ljungberg, Caroline (2014) En hälsosam barndom?. Studentlitteratur, 59-78, ISBN 978-91-44-09568-4, (PDF document) (application/pdf)

  Harju, Anne, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Balldin, Jutta (2013) Mamma i tid. Studentlitteratur, 175-191, ISBN 978-91-44-07952-3, (PDF document) (application/pdf)

  Balldin, Jutta (2010) Barndomens geografi och platser för nuet. Malmö högskola, 135-147, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Balldin, Jutta, Talberg Broman, Ingegerd (2010) Förskolan och de utsatta barnen - utmaningar och möjligheter. Fritze, s 101-122, ISBN 978-91-38-23444-0, ISSN 0375-250X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Qvarsell, Birgitta (red./ed.) | Balldin, Jutta (2008) Skolans förändrade rum, institutionsautonomi och barns platser. En diskussion om platsens betydelse.. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Balldin, Jutta (2003) Studera på distans. Gymnasieelever berättar om erbjudanden och utmaningar i distansundervisning. Skolverket, 121, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Under hösten 2016 genomför Anne Harju och jag ett projekt om mobila förskolor i Malmö. Projektet är finansierat av Riksbankens jubileumsfond, och projektansvarig är Katarina Gustafsson och Danielle van der Burgt, Uppsala universitet.

  Tillsammans med Caroline Ljungberg skriver jag ett kapitel om omsorg till en kommande antologi. Utgångspunkten är den forskning om barn, mat och ätande som vi bedriver, utan finansiering än så länge, men med stort engagemang.

  Den 25 september 2014 framträder Caroline och jag på forskartorget på Bokmässan i Göteborg för att på en kvart redogöra för den problematiska relationen mellan barn och mat. Vi menar att matvanor är normerande och socialt styrande och kan därmed användas som ett raster för att förstå vilka idéer om barndom, utbildning och föräldraskap som verkar och utgör villkor för utveckling och hälsa.

blackbox blackbox
JUTTA BALLDIN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, A228, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657978
photo of Jutta Balldin Jutta Balldin