MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Julia Rönnbäck
universitetslektor

citat Min forskning rör sig kring idrott, genus, etnografisk metod, unga tjejer, kropp, makt och identitet. citat
Julia Rönnbäck disputerade i idrottsvetenskap 2015 och arbetar som lektor vid Barn Unga och Samhälle. Hennes avhandling "Det är väl typiskt tjejer" vann pris för årets avhandling 2015/2016 och hennes forskning rör sig kring idrott, genus, etnografisk metod, unga tjejer, kropp, makt och identitet.

Kontaktuppgifter

E-post:julia.ronnback@mah.se
Telefon:040-66 58246
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:A228
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum.org
Profilen Idrott i förändring
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Rönnbäck, Julia (2015) Det är väl typiskt tjejer : om basket, kropp och femininitet. idrottsforum.org, 240, ISBN 9789185645213, .
 • Övriga uppdrag och meriterblackbox blackbox
JULIA RÖNNBÄCK
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:A228, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58246
Julia Rönnbäck