MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kent Adelmann

citat I det elektroniska ljudlandskapet befinner sig den lyssnande människan "stand by". citat

Kent Adelmann är fil. kand. i svenska och filosofi, fil.dr i svenska med didaktisk inriktning, docent i didaktiskt lyssnande samt biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning. Han doktorerade med avhandlingen Att lyssna till röster (2002) och utvecklade med Konsten att lyssna (2009) en svensk receptionsmodell för didaktiskt lyssnande i skola och utbildning. Kent är medlem i den amerikanska lyssnandeorganisationen International Listening Association (ILA), där han som första europé blev Listening Research Award Winner. Han är numera även certifierad i professionellt lyssnande (CLP) i ILA och europeisk mentor i ILA:s mentorsprogram. I sin senaste bok, Listening Management (2013), försöker han underlätta för förändring genom att utveckla lyssnande ledarskap, organisationer och miljöer.


Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe:

Föredrag vid European Listening and Healthcare Con
Docentföreläsning av Kent Adelmann
International Listening Association
Nationella nätverket för SMDI
SMDI och lärande i medielandskapet 2.0
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Adelmann, Kent (2002) Att lyssna till röster : ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv. Forskarutbildningen i svenska med didaktisk inriktning, Området för lärarutbildning, Malmö högskola, 328, ISBN 91-85042-01-3, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Adelmann, Kent (2012) "The art of listening in an educational perspective : listening reception in the mother tongue" Education Inquiry;4, 513–534, Umeå University, ISSN 2000-4508, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Adelmann, Kent (2012) "Eavesdropping as Listening Development" International Journal of Listening;2, 91–93, Taylor & Francis, ISSN 1090-4018, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Adelmann, Kent (2011) "Lyssnandets århundrade? Att lyssna på den talande boken" Educare;1, 43-64, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Adelmann, Kent (2001) "Listening and referring to voices : students` repertory in educational settings" International Journal of Listening;1, 38-67, Taylor & Francis, ISSN 1090-4018, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Adelmann, Kent, Appladahl, Mats (2013) Listening management : lyssna för förändring. Tertulia books, 89 s., ISBN 978-91-977473-6-3,

  Adelmann, Kent, Brännström, Maria (red./ed.) | Adelmann, Kent, Bardenstam, Malin, Brännström, Maria, Lilja Waltå, Katrin, Magnusson, Petra, Malmström, Martin, Sjögren, Stella, Söderling, Maria, Thörnqvist, Petter (2012) Licentiaterna talar i egen sak : rapport från Symposium i Malmö 25 november 2011 med Forskarskolan/Lärarlyftet inom SMDI. SMDI, 110, ISBN 978-91-7104-427-3, (PDF document) (application/pdf)

  Adelmann, Kent (red./ed.) | Adelmann, Kent, Borgström, Eric, Yassin, Daroon, Bringéus, Eva, Dahl, Christoffer, Elmelund Kjeldsen, Jens, Elmfeldt, Johan, Persson, Magnus, Hägerfeldt, Gun, Skarstein, Dag, Liberg, Caroline, Martinsson, Bengt-Göran, McCormick, Kathleen, Mehrstam, Christian, Penne, Sylvi, Smidt, Jon, Westman, Maria, Östlund-Stjärnegårdh, Eva (2010) Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten / Sjunde Nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Malmö 18-20 november 2009. Nationella nätverket för Svenska med didaktisk inriktning, 189, ISBN 91-974722-0-4, ISSN 1651-9132, (PDF document) (application/pdf)

  Adelmann, Kent (2009) Konsten att lyssna : didaktiskt lyssnande i skola och utbildning. Studentlitteratur, 263 s., ISBN 978-91-44-03418-8,

  Antologibidrag
  Carlsson, Ulla (red./ed.) | Adelmann, Kent, Bergman, Lotta, Dahlbeck, Per, Hermansson, Carina, Jönsson, Karin, Nygård Larsson, Pia, Olsson Jers, Cecilia, Persson, Magnus, Thavenius, Marie, Widén, Pär (2014) Språkutveckling, medier och demokrati. Nordicom, 117-121, ISBN 978-91-86523-88-6,

  Carlsson, Ulla (red./ed.) | Adelmann, Kent, Bergman, Lotta, Dahlbeck, Per, Jönsson, Karin, Nygård Larsson, Pia, Olsson Jers, Cecilia, Persson, Magnus, Widén, Pär (2013) Kommunikativa kompetenser i det nya medielandskapet. Nordicom, 59-65, ISBN 978-91-86523-62-6,

  Adelmann, Kent (red./ed.) | Adelmann, Kent (2010) Lyssnandets funktionella analfabeter : en introduktion till lyssningens ABC. Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, 15-24, ISBN 91-974722-0-4, ISSN 1651-9132, (PDF document) (application/pdf)

  Palmér, Anne, Fast, Carina (red./ed.) | Adelmann, Kent (2009) Lyssnandets betydelse för muntligheten : en introduktion till konsten att lyssna. Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, 15-24, ISBN 978-91-506-2094-8, ISSN 1651-9132, (PDF document) (application/pdf)

  Adelmann, Kent, Göransson, Anna-Lena, Rudvall, Göte, Ursing, Anna Maria (red./ed.) | Adelmann, Kent (1998) Nedslag i lyssnandets historia. Institutionen för ämnesmetodik och ämnesteori samt regionalt utvecklingscentrum, Lärarhögskolan i Malmö, 13-34, ISBN 91-630-6770-6, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Adelmann, Kent (2003-12) "Dialogism and reported listening: Students` listening repertory and listening types in educational settings" (paper) Learning by dialogues, Malmö University, School of Education,

  Adelmann, Kent (2003-07) "Reported Listening and Using Voices: Students` Profile in Educational Settings" (paper) Touch the World: Listen, Park Inn, Haninge, Stockholm, Sweden,

  Rapporter
  Adelmann, Kent (2000) Lyssnarens lyssnande intertextualitet och repertoar: Lyssnarperspektiv i svenska med didaktisk inriktning. Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 117, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Adelmann, Kent (2014) "Lyssnandets dialogiska existens : Om lyssnandets betydelse från livmodern till dödsbädden" (PDF document) (application/pdf)