MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kerstin Sonesson
professor, biträdande

Biträdande Professor i Miljövetenskap med didaktisk inriktning. Docent i Ekologi, FK i Miljö- och naturresursplanering samt Gymnasielärarexamen. Kursansvarig för den internationella kursen Teaching for Sustainability 15 hp. Pågående forskning: Lärande i "Smart City Accelerator" (Interreg ÖKS 2016-2019) "Klimatsmarta skolor med smart undervisning för klimatet" (Region Skånes Miljöfond 2016-2017) "Globala utmaningar i en nordisk kontext - studentcentrerat lärande" (SPICA/Nordplus). Samverkan: ICLD-partnerskap Awareness III, Malmö-Swakopmund, Namibia. Internationell koordinator för RCE Skåne. Tidigare forskningsprojekt: "Klimatångest eller handlingskompetens?" samt "Pedagogisk odling – ett tillämpat forskningsprojekt". Mah:s representant i EU-projektet "University Educators for Sustainable Development.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:kerstin.sonesson@mau.se
Telefon:040-6658661
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E404
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Petry, Roger A, Fadeeva, Zinada, Fadeeva, Olga, Hasslöf, Helen, Hellström, Åsa, Mochizuki, Yoko, Sonesson, Kerstin (2010) "Education for sustainable production and consumption and sustainable livelihoods: learning from multi-stakeholder networks" Sustainable Science;1, 83-96, Springer, ISSN 1862-4065, DOI [länk],

  Drobyshev, Igor, Niklasson, Mats, Linderson, Hans, Sonesson, Kerstin, Karlsson, Matts, Nilsson, Sven G., Lanner, Jan (2008) "Lifespan and mortality of old oaks - combining empirical and modelling approaches to support their management in Southern Sweden" Annals of forest science;4, 401, INRA, EDP Sciences, ISSN 1297-966X, URI [länk], DOI [länk],

  Drobyshev, Igor, Niklasson, Mats, Eggertsson, Olafur, Linderson, Hans, Sonesson, Kerstin (2008) "Influence of annual weather on growth of pedunculate oak in southern Sweden" Annals of forest science;5, 512, INRA, EDP Sciences, ISSN 1297-966X, DOI [länk],

  Axelsson, Harriet, Sonesson, Kerstin, Wickenberg, Per (2008) "Why and How do Universities Work for Sustainability in Regional Centre of Expertise (RCE) Skåne?" International Journal of Sustainability in Higher Education (IJSHE);4, 469-478, Emerald, ISSN 1467-6370, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Drobyshev, Igor, Linderson, Hans, Sonesson, Kerstin (2007) "Temporal mortality pattern of pedunculate oaks in southern Sweden" Dendrochronologia;24, 97-108, Elsevier,

  Sonesson, Kerstin, Drobyshev, Igor, Anderson, Stefan (2007) "Crown condition dynamics of oak in southern Sweden 1988–1999" Environmental Monitoring and Assessment, 199-210, Springer, DOI [länk],

  Sonesson, Kerstin, Löf, Magnus, Karlsson, Matts, Welander, Torkel, Collet, Cathrine (2007) "Growth and mortality in underplanted tree seedlings in response to variations in canopy closure of Norway spruce stands" Forestry, 371-383,

  Artiklar
  Stjernquist, Ingrid, Schlyter, Peter, Sonesson, Kerstin (2009) "Samband mellan luftföroreningsdeposition och vitalitet hos ek- och bokbestånd i södra Sverige" Ekbladet;24, 36-40, Ekfrämjandet, ISSN 0283-4839,

  Antologibidrag
  Persson, Bengt (red./ed.) | Sonesson, Kerstin (2013) Stadsrummet som lärandemiljö. Arkus, 182-186, ISBN 978-91-978664-4-6, ISSN 1652-6430, (PDF document) (application/pdf)

  Sonesson, Kerstin, Drobyshev, Igor (2010) Recent advances on oak decline in southern Sweden. Wiley-Blackwell, p 197-207, ISBN 978-1-4051-8886-9, ISSN 0346-6868,

  Löf, Magnus, Brunet, Jörg, Mattsson, Leif, Nylinder, Mats (red./ed.) | Sonesson, Kerstin, Drobyshev, Igor (2010) Recent advances on oak decline in southern Sweden. Wiley-Blackwell, 197-207, ISBN 978-1-4051-8886-9, ISSN 0346-6868,

  Sonesson, Kerstin (2006) Projekt A2: Skador på ek. Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, 10-12, ISBN 91-576-7187-7, 99-2540952-7,

  Konferensbidrag
  Sonesson, Kerstin, Fleischer, Ane, Kråkenes, Roar, Lohmann, Britta, Mikkelsen, Mikkjal, Norddahl, Kristin, Stougaard, Birgitte (2013) "Nordic Nuances Meeting Global Challenges : Learning for Sustainable Development in the Spica Network" (poster) 1, (PDF document) (application/pdf)

  Sonesson, Kerstin (2009) "How to include environmental issues in all subjects at the Teacher Education, Malmö University?" (paper) ISBN 978-0-9810463-0-3,

  Persson, Magnus (red./ed.) | Nilsson, Karin, Sonesson, Kerstin (2009) "ESD in Teacher Education at Malmö University" (paper) The Learning Teacher Network, ISSN 1654-0344,

  Stjernquist, Ingrid, Schlyter, Peter, Sonesson, Kerstin (2008) "Modelling long-term nutrient sustainability of Swedish beech forests." (peer-review paper)

  Sonesson, Kerstin, Stjernquist, Ingrid (2008) "The Use of foliar chemistry to indicate vitality in Swedish beech (Fagus Sylvatica)" (peer-review paper)

  Sonesson, Kerstin (2007) "RCE Skane – the first Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development in Scandinavia and the Baltic Region" (peer-review paper) The 5th International Conference "Lifelong Learning: Continuous Education for Sustainable Development, Leningrad, (PDF document) (application/pdf)

  Sonesson, Kerstin (2007) "Food as a means of learning for sustainable development" (paper) Abstracts, p 58, 4th International Conference on Environmental Education, Ahmedabad, (PDF document) (application/pdf)

  Reynolds, K. M. (red./ed.) | Stjernquist, Ingrid, Sonesson, Kerstin (2006) "The use of foliar chemistry to indicate vitality in Swedish beech (Fagus sylvatica L) and oak (Quercus robur L)" (peer-review paper) United States Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Nortwest Research Station, ISBN 978-0-9789478-0-4,

  Löf, Magnus, Karlsson, Matts, Sonesson, Kerstin, Welander, Torkel, Collet, Cathrine (2006) "Growth and survival in transplanted broadleaved seedlings in relation to light under Norway spruce stands" (peer-review paper) 76-78, University of Brasov, Faculty of silviculture and forest engineering,

  Övrig publicering
  Sonesson, Kerstin, Bouakaz, Laid, Hartsmar, Nanny, Löfström, Gunilla (2013) "Global challenges in an interdiciplinary subject context : challenges in Teacher Education course development" 1, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Magnus (red./ed.) | Sonesson, Kerstin, Nilsson, Karin, Ljungqvist, Hans, Odhner, Petronella (2009) "Lärhut - The Global School and the national network of teacher educators for ESD in Sweden" The Learning Teacher Network, ISSN 1654-0344,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Internationell koordinator i RCE Skåne

  Ledamot i anställningsnämnd

blackbox blackbox
KERSTIN SONESSON
PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E404, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658661
photo of Kerstin Sonesson Kerstin Sonesson