MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kristian Lutz
universitetslektor

Kristians arbete ligger till största delen inom specialpedagogiken. Har funktioner gentemot påbyggnadsutbilningen inom specialpedagogik, magister och masterutbildning. Handledning, examinationer av examensarbeten. Utöver detta är han numer engagerad i uppdrag via FOU (tidigare RMS) som består av en forskningscirkel med specialpedagoger som beforskar sin egen praktik. Hans egna forskningsintressen tar sin utgångspunkt i sociologiska närmanden gentemot frågor i (för)skolans verksamhet som berör normalisering, medikalisering, styrning, makt och diskurser. September 2011 påbörjades en post-doc som har inriktning mot högskolepedagogik. Fokus riktas mot hur olika grupprocesser används,bedöms och uppfattas av olika aktörer inom högre utbildning. I detta ligger ett intresse kring kollaborativa lärprocesser.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för skolutveckling och ledarskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:kristian.lutz@mau.se
Telefon:040-6658357
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D446
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Postdokprogram för kvalitetsutveckling
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2013 | Bok
  Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola
  Lutz Kristian

  2009 | Doktorsavhandling, monografi
  Kategoriseringar av barn i förskoleåldern - styrning och administrativa processer
  Lutz Kristian

  2007 | Konferensbidrag
  Identification of normality and deviance among children in the preschool age – visibility, knowledge and techniques
  Lutz Kristian

  2006 | Licentiatavhandling, monografi
  Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet - En kritisk fallstudie angående utvecklingsbedömningar av yngre barn
  Lutz Kristian

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
KRISTIAN LUTZ
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658357
photo of Kristian Lutz Kristian Lutz