MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kristian Lutz
universitetslektor

Kristians arbete ligger till största delen inom specialpedagogiken. Har funktioner gentemot påbyggnadsutbilningen inom specialpedagogik, magister och masterutbildning. Handledning, examinationer av examensarbeten. Utöver detta är han numer engagerad i uppdrag via FOU (tidigare RMS) som består av en forskningscirkel med specialpedagoger som beforskar sin egen praktik. Hans egna forskningsintressen tar sin utgångspunkt i sociologiska närmanden gentemot frågor i (för)skolans verksamhet som berör normalisering, medikalisering, styrning, makt och diskurser. September 2011 påbörjades en post-doc som har inriktning mot högskolepedagogik. Fokus riktas mot hur olika grupprocesser används,bedöms och uppfattas av olika aktörer inom högre utbildning. I detta ligger ett intresse kring kollaborativa lärprocesser.


Kontaktuppgifter

E-post:kristian.lutz@mau.se
Telefon:040-6658357
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D446
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Postdokprogram för kvalitetsutveckling
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Lutz, Kristian (2009) Kategoriseringar av barn i förskoleåldern - styrning och administrativa processer. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 242, ISBN 978-91-977100-6-0, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Lutz, Kristian (2006) Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet - En kritisk fallstudie angående utvecklingsbedömningar av yngre barn. Malmö Högskola, 177, ISBN 978-91-976140-2-3, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Lutz, Kristian (2007-10-04) "Identification of normality and deviance among children in the preschool age – visibility, knowledge and techniques." (peer-review paper)
blackbox blackbox
KRISTIAN LUTZ
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658357
photo of Kristian Lutz Kristian Lutz