MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Laid Bouakaz
universitetslektor

Laid Bouakaz, fil.dr i pedagogik. Mångkulturella skolfrågor. Föräldrasamverkan, tvåspråkighet m.m.


Kontaktuppgifter

E-post:laid.bouakaz@mau.se
Telefon:040-6658214
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E234:06
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Nyanlända elevers lärande och läridentiteter
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Bouakaz, Laid (2007) Parental involvement in school : What promotes and what hinders parental involvement in an urban school. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 321 s, ISBN 978-91-976537-2-5, . (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Bouakaz, Laid, Persson, Sven (2007) "What hinders and what motivates parents’ engagement in school?" International Journal about Parents in Education;0, 97- 107, European Network about Parents in Education, ISSN 1973 - 3518, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Bouakaz, Laid, Persson, Sven (2007) "What hinders and what motivates parents` engagement in school?" (peer-review paper)

  Bouakaz, L, Persson, S (2007) "Activating social capital. Parents’ way of getting involved in their children’s education" (paper)

  Rapporter
  Bouakaz, Laid (2012) Att behålla mitt och lära mig något nytt : föräldraengagemang i mångkulturella miljöer. Kommission för ett socialt hållbart Malmö, Malmö stad, 34, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Sonesson, Kerstin, Bouakaz, Laid, Hartsmar, Nanny, Löfström, Gunilla (2013) "Global challenges in an interdiciplinary subject context : challenges in Teacher Education course development" 1, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
LAID BOUAKAZ
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, E234:06, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658214
photo of Laid Bouakaz Laid Bouakaz