MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Laurence Delacour
doktorand

citat För att belysa vilken matematik som konstrueras, jag analyserar hur de matematiska målen i den svenska läroplanen för förskola tolkas och vilka diskurser som kommer fram när förskollärare berättar om hur de arbetar med matematik på sina avdelningar. citat

Kontaktuppgifter

E-post:laurence.delacour@mah.se
Telefon:040-66 58224
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:E234
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lic. uppsats
  Delacour, Laurence (2013) Didaktiska kontrakt i förskolepraktik : förskollärares transformering av matematiska mål i ett läroplansdidaktiskt perspektiv. 178, ISBN 978-91-7104-517-1, 978-91-7104-518-8, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Delacour, Laurence (2016) "Mathematics and didactic contract in Swedish preschools" European Early Childhood Education Research Journal;, Taylor & Francis, ISSN 1350-293X, DOI [länk],

  Delacour, Laurence (2012) "Interpreting the curriculum : mathematics and didactic contracts in swedish preschools ; tema: ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik?" Utbildning & Lärande Education & Learning;2, 64-78, Högskolan i Skövde, ISSN 2001-4554, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Meaney, Tamsin, Helenius, Ola, Johansson, Maria L, Lange, Troels, Wernberg, Anna (red./ed.) | Delacour, Laurence (2016) Teachers’ Interpretation of Mathematics Goals in Swedish Preschools. Springer, 397-417, ISBN 978-3-319-23935-4, DOI [länk],

  Lott, Johnny W, Lott, Carolyn J (red./ed.) | Delacour, Laurence (2014) A witch`s different soups: mathematical problem solving, number concepts. The National Council of Teachers of Mathematics, 1-3, ISBN 9780873537445,

  Konferensbidrag
  Delacour, Laurence (2015) "How the role of the preschool teacher affects the communication of mathematics" (paper) 10, Charles University in Prague, Faculty of Education, URL [länk],

  Delacour, Laurence (2014) "Teachers` interpretation of mathematics goals in Swedish preschools" (paper) 21, Malmö högskola, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Delacour, Laurence (2012) "Mathematics Didactic Contracts in Swedish Preschools" (paper) 10, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
LAURENCE DELACOUR
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:E234, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58224
photo of Laurence Delacour Laurence Delacour