MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Laurence Delacour
universitetsadjunkt

Laurence Delacour är intresserad av att undersöka hur förskollärare tolkar de matematiska målen i läroplanen och hur de navigerar bland antagonistiska diskurser. Laurence Delacour har en särskilt fokus på förskollärare med en bakgrund utanför Sverige.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för barn – unga – samhälle pil visa
Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:laurence.delacour@mau.se
Telefon:040-6658224
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, F208
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Chronaki, Anna (red./ed.) | Delacour, Laurence (2017) "THE CONSTRUCTION OF THE MATHEMATICAL CHILD IN SWEDISH PRESCHOOL" Mathematics Education and Life of Time of Crisis : The 9th International Mathematics Education and Society Conference (MES9) Proceedings of the Ninth International Mathematics Education and Society Conference;, 237-241, International Mathematics Education and Society : MES, ISBN 978-960-9439-48-0,

  Delacour, Laurence (2015) "How the role of the preschool teacher affects the communication of mathematics" Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, 1905-1910, Charles University in Prague, Faculty of Education, (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Delacour, Laurence (2013) Didaktiska kontrakt i förskolepraktik : förskollärares transformering av matematiska mål i ett läroplansdidaktiskt perspektiv. 178, ISBN 978-91-7104-517-1, 978-91-7104-518-8, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Delacour, Laurence (2016) "Mathematics and didactic contract in Swedish preschools" European Early Childhood Education Research Journal;2, 215-228, Taylor & Francis, ISSN 1350-293X, DOI [länk],

  Delacour, Laurence (2012) "Interpreting the curriculum : mathematics and didactic contracts in swedish preschools ; tema: ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik?" Utbildning & Lärande Education & Learning;2, 64-78, Högskolan i Skövde, ISSN 2001-4554, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Meaney, Tamsin, Helenius, Ola, Johansson, Maria L, Lange, Troels, Wernberg, Anna (red./ed.) | Delacour, Laurence (2016) Teachers’ Interpretation of Mathematics Goals in Swedish Preschools. Mathematics Education in the Early Year : Results from the POEM2 Conference, 2014;5, Springer, 397-417, ISBN 978-3-319-23935-4, DOI [länk],

  Lott, Johnny W, Lott, Carolyn J (red./ed.) | Delacour, Laurence (2014) A witch`s different soups: mathematical problem solving, number concepts. Mathematics lessons learned from across the world : prekindergarten grade 8, The National Council of Teachers of Mathematics, 1-3, ISBN 9780873537445,

  Konferensbidrag
  Delacour, Laurence (2014) "Teachers` interpretation of mathematics goals in Swedish preschools" A Mathematics Education Perspective on early Mathematics Learning between the Poles of Instruction and Construction (POEM), (paper) 21, Malmö högskola, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Delacour, Laurence (2012) "Mathematics Didactic Contracts in Swedish Preschools" , (paper) 10, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
LAURENCE DELACOUR
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, F208, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658224
photo of Laurence Delacour Laurence Delacour