MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Laurence Delacour
doktorand

citat För att belysa vilken matematik som konstrueras, jag analyserar hur de matematiska målen i den svenska läroplanen för förskola tolkas och vilka diskurser som kommer fram när förskollärare berättar om hur de arbetar med matematik på sina avdelningar. citat

Kontaktuppgifter

E-post:laurence.delacour@mah.se
Telefon:040-66 58224
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:E234
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Delacour, Laurence (2015) "How the role of the preschool teacher affects the communication of mathematics" Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, 1905-1910, Charles University in Prague, Faculty of Education, (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Delacour, Laurence (2013) Didaktiska kontrakt i förskolepraktik : förskollärares transformering av matematiska mål i ett läroplansdidaktiskt perspektiv. 178, ISBN 978-91-7104-517-1, 978-91-7104-518-8, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Delacour, Laurence (2016) "Mathematics and didactic contract in Swedish preschools" European Early Childhood Education Research Journal;2, 215-228, Taylor & Francis, ISSN 1350-293X, DOI [länk],

  Delacour, Laurence (2012) "Interpreting the curriculum : mathematics and didactic contracts in swedish preschools ; tema: ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik?" Utbildning & Lärande Education & Learning;2, 64-78, Högskolan i Skövde, ISSN 2001-4554, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Meaney, Tamsin, Helenius, Ola, Johansson, Maria L, Lange, Troels, Wernberg, Anna (red./ed.) | Delacour, Laurence (2016) Teachers’ Interpretation of Mathematics Goals in Swedish Preschools. Mathematics Education in the Early Year : Results from the POEM2 Conference, 2014;5, Springer, 397-417, ISBN 978-3-319-23935-4, DOI [länk],

  Lott, Johnny W, Lott, Carolyn J (red./ed.) | Delacour, Laurence (2014) A witch`s different soups: mathematical problem solving, number concepts. Mathematics lessons learned from across the world : prekindergarten grade 8, The National Council of Teachers of Mathematics, 1-3, ISBN 9780873537445,

  Konferensbidrag
  Delacour, Laurence (2014) "Teachers` interpretation of mathematics goals in Swedish preschools" A Mathematics Education Perspective on early Mathematics Learning between the Poles of Instruction and Construction (POEM), (paper) 21, Malmö högskola, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Delacour, Laurence (2012) "Mathematics Didactic Contracts in Swedish Preschools" , (paper) 10, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
LAURENCE DELACOUR
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:E234, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58224
photo of Laurence Delacour Laurence Delacour