MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lars Lagergren
universitetslektor

F.D. i Teknik och social förändring. Docent i Kultur och samhälle. Kultursociologi, organisationssociologi. Ingår i nätverk kring öppen fritidsverksamhet, ungdomskulturer och idrottsforskning. Idrottsvetenskap. Forskningsledare PI (Pedagogisk inspiration) samverkan mellan Malmö universitet och Malmö Stad. Forskningskoordinator MUVAH (Malmö ungdomars väg till arbete genom högre studier) samverkan mellan Malmö universitet och Malmö Stad.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för idrottsvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:lars.lagergren@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E436
Mobil:0706-101291
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum.org
Profilen Idrott i förändring
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lagergren, Lars, Nilsson, Emma (2017) "Open youth work in a closed environment - The case of the youth club LIQUID" International journal of open youth work;1, 129 - 151, Newman University, ISSN 2514-1813,

  Fundberg, Jesper, Lagergren, Lars (2015) "Varför spelar tjejer damfotboll? : Om formande, genus och (re-)produktion av jämställd idrott" Scandinavian sport studies forum;, 65-83, Malmö högskola, Idrottsvetenskap, ISSN 2000-08XX, (PDF document) (application/pdf)

  Lagergren, Lars, Fundberg, Jesper (2009) "Integration i förening – kritiska reflektioner kring ett projekt" Educare;1, 43-59, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Lagergren, Lars (2007-03) "Make way for the Biker - Media and Swedish Motorcycle Culture" International Journal of Motorcycle Studies;2007, http://ijms.nova.edu,

  Vetenskapliga artiklar
  Lagergren, Lars (2009) "Idrott och habitus : För en samhällsvetenskaplig idrottsforskning bortom livsstil och utslagning" Svensk Idrottsforskning;3, 10-15, ISSN 1103-4629, URL [länk],

  Lagergren, Lars (2008) "The Forces of Idealism, Professionalism and the Market in the Making of an Elite" Revue d’Histoire Nordique;5, 161-180, Pôle Européen Jean Monnet, ISSN 1778-9605,

  Lagergren, Lars (2006) "Yrkesskolan i tiden – en konjunkturanpassad historia om samförstånd" Finspång: En bit av folkhemmet, 145 - 176, ALI & CKS,

  Böcker
  Lagergren, Lars, Thörnquist, Annette (red./ed.) | (2006) Finspång - en bit av folkhemmet. Sju uppsatser om ett industrisamhälle under 1900-talet. Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) & Arbetslivsinstitutet, ISBN 91-89336-38-0,

  Lagergren, Lars, Thörnquist, Annette (red./ed.) | (2006) Finspång: En bit av folkhemmet. ALI & CKS, ISBN 91-89336-38-0,

  Antologibidrag
  Modi, Ishwar, Kamphorst, Teus J. (red./ed.) | Lagergren, Lars, Persson, H Thomas R (2017) Mapping leisure and life through the ages in Sweden : The search for good governance. Mapping leisure and life through the ages, Rawat Publications, 275 - 290, ISBN 9788131608555, URL [länk],

  Fabri, Anna, Lagergren, Lars (2015) Nyanlända flyktingars möjligheter till fysisk aktivitet. Milsa : Stödplattform för migration och hälsa : Grunden läggs;, Länsstyrelsen Skåne, 63-78, (PDF document) (application/pdf)

  Dartsch, Christine, Pihlblad, Johan (red./ed.) | Lagergren, Lars, Thiborg, Jesper (2012) Ett liv i förening : om integrationsarbete i Skåne. Vem platsar i laget? En antologi om idrott och etnisk mångfald, Centrum för Idrottsforskning, 103-120, ISBN 978-91-979562-6-0, (PDF document) (application/pdf)

  Beckman, Svante (red./ed.) | Lagergren, Lars (2012) Ungdomar och riktig kultur : en fråga om kvalité. Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002 - 2012, Linköping University Electronic Press, 198 - 201, ISBN 978-91-977275-2-5, ISSN 1654-143X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sandgren, Torgny (red./ed.) | Lagergren, Lars, Eriksson, Jens (2011) Att möta unga på nätet. Adda en vuxen - Om ungdomsarbete på nätet, Ungdomsstyrelsen, 26-35, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Alexandersson, Mikael, Hansson, Thomas (red./ed.) | Lagergren, Lars, Toftner, Mija, Eriksson, Jens (2011) Professionella vuxna på nätet. Unga nätmiljöer : nya villkor för samarbete och lärande, Studentlitteratur, 211-230, ISBN 978-91-44-07122-0,

  Fornäs, Johan, Harding, Tobias (red./ed.) | Lagergren, Lars (2009) Doktorandtidens tio faser. Linköping University Electronic Press, 194-196, ISBN 978-91-7393-549-4, (PDF document) (application/pdf)

  Beckman, Svante, Månsson, Sten (red./ed.) | Lagergren, Lars (2008) Öppen fritidsverksamhet - En kulturpolitisk relikt?. Kultursverige 2009, SweCult/Linköpings universitet, 136-140, ISBN 978-91-7393-750-4,

  Book, Karin, Carlsson, Bo (red./ed.) | Lagergren, Lars (2008) Spelet om Saxtorps Grand Prix. Idrottsforum.org, 65-94, ISBN 978-91-85645-05-3, ISSN 1652-3180,

  Lagergren, Lars, Thörnquist, Annette (red./ed.) | Andersson, Torbjörn (2006) Fotbollen i Finspång. Arbetslivsinsitutet,

  Konferensbidrag
  Lagergren, Lars (2007-07) "School vs Every Day Life" (peer-review paper)

  Rapporter
  Lagergren, Lars, Persson, H. Thomas R. (2011) Svensk ungdomspolitik i kommunal praktik : En förstudie kring förhållandet mellan övergripande kommunal policy och öppen fritidsverksamhet. Institutionen Idrottsvetenskap, Malmö Högskola, 62, (PDF document) (application/pdf)

  Andersson, Tina, Fundberg, Jesper, Lagergren, Lars (2010) Utvärdering av projektet Senior Sports School : hösten 2009. Fritidsvetenskapligt program, Enheten för Idrottsvetenskap, Malmö högskola, 70 s, (PDF document) (application/pdf)

  Norberg Hansen, Camilla, Lagergren, Lars (2010) Stapelbädden och sex andra mötesplatser för Malmös unga : En studie av Malmö stads satsning på ”Mötesplatser för unga” 2007 – 2010. Malmö högskola, 66 s, (PDF document) (application/pdf)

  Fundberg, Jesper, Lagergren, Lars (2009) Ungas uppväxtvillkor och framtidsvisioner: En rapport om att vara ung i Simrishamn. 33, URL [länk],

  Norberg Hansen, Camilla, Lagergren, Lars, Andersson, Tina (2009) Utvärdering av projekt ”Mötesplats Stapelbäddsparken” Steg 2 Vision och målsättning.

  Lagergren, Lars, Book, Karin, Annersten, Mikael (2009) Utvärdering av Uppdraget Fritid Lund, hösten 2008. Malmö högskola,

  Norberg Hansen, Camilla, Lagergren, Lars (2009) Studie av internationella kontaktnät i Malmös fria kulturliv. Malmö högskola, 55 s, (PDF document) (application/pdf)

  Lagergren, Lars, Pedersen, Anja, Annersten, Mikael (2007) Klinisk Observation - En extern utvärdering av Observatörsutbildningen på Skarpnäcks FHSK. Malmö högskola,
blackbox blackbox
LARS LAGERGREN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E436, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
cell 0706-101291
Lars Lagergren