MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lena Andersson
universitetsadjunkt

ARBETSOMRÅDEN INOM UTBILDNING: Mina specialintressen rör grundutbildning,internationalisering, globalisering och lärarutbildning. Specialiserad på undervisning och lärandeprocesser utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Arbetsområdet spänner över medborgarkunskap, utbildning för alla, barns rättigheter, jämställdhet och yttrandefrihet samt matematikdidaktik, pedagogik och didaktik. 20 års erfarenhet av undervisning i det svenska skolsystemet och 13 års erfarenhet av undervisning vid Fakulteten för lärande och samhälle (LS).

Mellan 2009 och 2016 arbetade jag 50 % för SIDA:s International Training Programme Child Rights, Classroom och School Management som mentor för Namibia, Kambodja, Sierra Leone och Mozambique samt som föreläsare i programmet.

Har utvecklat internationella kontakter i 16 utvecklingsländer på nationell, regional och lokal nivå. Dessa kontakter har bidragit till att LS har Linnaeus Palme Partnerskap med Makerere University i Uganda samt ett flertal vfu-platser och MFS-praktik utomlands för LS:s lärarstudenter.

Jag har under de senaste sex åren genomfört internationella seminarier i 17 utvecklingsländer och besökt Namibia, Moçambique och Kambodja varje år.

Sedan 2016 arbetar jag heltid på NMS, i huvudsak med matematikundervisning, verksamhetsförlagd utbildning, RUC -uppdrag och utbildningsvetenskapliga kurser. Jag är institutionens internationella representant.


Kontaktuppgifter

E-post:lena.andersson@mah.se
Telefon:040-6658127
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, F407
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
LENA ANDERSSON
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Natur, miljö och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, F407, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658127
photo of Lena Andersson Lena Andersson