MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Lena Andersson
universitetsadjunkt

Mina undervisningsområden är matematik för yngre barn (förskola, F-3 och 4-6, sociala relationer, konflikthantering, pedagogiskt ledarskap, kooperativt lärande samt barnkonventionen. Medlem av International committee LS, RUC-uppdrag såsom Förstelärarnätverk, Matematiklyftet, fortbildning av förskollärare och lärare i matematik, arrangör av Sveriges matematiklärarförening (SMaL)- inspirationsarrangemang. Mentor och lärare i SIDA/ITP "Child Rights, CLassroom and School Management" 2009 - 2016, mentor för implementring av barnkonventionen i Namibia, Mozambique, Sierra Leone och Cambodia.

Kontaktuppgifter

E-post:lena.andersson@mah.se
Telefon:040-66 58127
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:F407
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
LENA ANDERSSON
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Natur miljö och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:F407, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58127
photo of Lena Andersson Lena Andersson