MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Leif Karlsson
universitetslektor

Leif Karlsson är fil. dr. i fysik. Undervisar i fysik och matematik.

Kontaktuppgifter

E-post:leif.karlsson@mah.se
Telefon:040-66 58124
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:E334b
Mobil:0768-458124 MEX
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
LEIF KARLSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Natur miljö och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:E334b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58124 cell 0768-458124 MEX
Leif Karlsson