MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lisbeth Amhag
universitetslektor

citat Jag intresserar mig för vuxnas lärande i högre utbildning med fokus på pedagogik i distansundervisning med kollaborativa mobila läraktiviteter och feedbackprocesser. citat

Lisbeth Amhag är docent och fil.dr. i pedagogik vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet. Sedan 2002 har Lisbeth fortbildat lärare och undervisat studenter, varit kursledare och examinator på grund-, avancerad- och forskarnivå via distans och på campus. Har publicerat flera nationella och internationella artiklar, bokkapitel och konferensbidrag om pedagogik och didaktik i distansundervisning och datorstött kollaborativt lärande med fokus på formativa lärprocesser. Är aktiv i vidareutvecklingen av modern distansundervisning och forskning om interaktiva läraktiviteter. Har 2013-2018 ingått i redaktionen för tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige(http://pedagogiskforskning.se). Lisbeth erhöll Malmö högskolas pedagogiska utmärkelse 2010 med studenternas motivering att vara "kunnig, seriös och krävande". Tidigare har Lisbeth arbetat som vårdlärare, gymnasielärare i media, TV-journalist och webbredaktör.


Kontaktuppgifter

E-post:lisbeth.amhag@mau.se
Telefon:040-6658239
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E422
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Forskare Inst. Skolutveckling och ledarskap
Forskare i pedagogik
Research Platform for Education, RePESE
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Amhag, Lisbeth, Kupferberg, Feiwel (2017) "Pedagogik som profession" Pedagogisk Forskning i Sverige;1-2, 3-8, Pedagogisk Forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, (PDF document) (application/pdf)

  Avhandling
  Amhag, Lisbeth (2010) Mellan "jag" och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 158 s, ISBN 978-91-86295-08-0, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Amhag, Lisbeth (2009) Potentialen och rösterna i nätbaserade dialoger: Dialogiska och medierande redskap för lärande. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 138, ISBN 978-91-976140-8-5, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Isacsson, Annica, Amhag, Lisbeth, Stigmar, Martin (2018) "The content, challenges and values that form Nordic Vocational teacher education" Ammatitikasvatuksen aikakauskirja;2, 1-13, OTTU, ISSN 1456-7989,

  Amhag, Lisbeth (2017) "Mobile-Assisted Seamless Learning Activities in Higher Distance Education" International Journal of Higher Education;3, 70-81, Sciedu Press, ISSN 1927-6044, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Amhag, Lisbeth, Kupferberg, Feiwel (2015) "Förord : det pedagogiska fältet" Pedagogisk forskning i Sverige;1-2, 3-7, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, ISSN 1401-6788, (PDF document) (application/pdf)

  Amhag, Lisbeth (2013) "Creativity in and between Collaborative Peer Assessment Processes in Higher Distance Education" Creative Education;7A, 94-104, Scientific Research Publishing, ISSN 2151-4771, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Amhag, Lisbeth (2013) "Introduktion om medie- och informationskunnighet" 4-9, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, ISSN 1401-6788, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Amhag, Lisbeth (2013) "Utvecklingen av distansundervisning och pedagogik i datorstött lärande" 127-140, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, ISSN 1401-6788, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Amhag, Lisbeth (2011) "Students’ Argument Patterns in Asynchronous Dialogues for Learning" Research highlights in technology and teacher education;, 137-144, Society for Information Technology and Teacher Education, ISSN 2161-7945, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Amhag, Lisbeth, Jakobsson, Anders (2009) "Collaborative Learning as a Collective Competence when Students Use the Potential of Meaning in Asynchronous Dialogues" Computers & Education;3, 656-667, Elsevier, ISSN 0360-1315, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Holland, Janet (red./ed.) | Amhag, Lisbeth (2016) Mobile technologies for student centered learning in a distance higher education program. IGI Global, 184-199, ISSN 9781522500698, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Småberg, Thomas, Eklöf, Anders (red./ed.) | Amhag, Lisbeth (2013) Forskning om och tillämpning av formativ bedömning för lärande. Tankesmedjan, 52-65, ISSN 1654-4749, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Amhag, Lisbeth, Kupferberg, Feiwel, Leijon, Marie (red./ed.) | Kupferberg, Feiwel (2013) Medierat lärande och pedagogisk teori. Studentlitteratur, 15-51, ISBN 978-91-44-08466-4,

  Amhag, Lisbeth, Kupferberg, Feiwel, Leijon, Marie (red./ed.) | Amhag, Lisbeth (2013) Kamratrespons och självvärdering i nätbaserat lärande. Studentlitteratur, 95-123, ISBN 978-91-44-08466-4, (Word document) (application/msword)

  Amhag, Lisbeth (2012) High school students’ argument patterns in online peer feedback. IGI Global, 711-723, ISBN 978-1-4666-2122-0, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Amhag, Lisbeth, Nilsson, Bengt J (2010) e-Läranderesurser i Sverige. s 397-410, ISBN 978-91-633-7777-8, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Amhag, Lisbeth, Hellström, Lisa, Stigmar, Martin (2018) "Teacher educators’ use and needs of digital competence to support students’ online learning" IOSTE 2018, (other) IOSTE 2018, (PDF document) (application/pdf)

  Amhag, Lisbeth, Hellström, Lisa, Stigmar, Martin (2018) "Teacher educators’ need continuing pedagogical support in digital teaching" Dialogkonferens 2018 Pedagogisk forskning Syd,

  Amhag, Lisbeth (2017) "Teaching and learning with Mobile-assisted Seamless Learning activities in Higher Distance Education" NERA 2017 Congress, (other) 390, nr 596, NERA,

  Arnedillo Sánchez, Inmaculada, Isaias, Pedro (red./ed.) | Amhag, Lisbeth (2015) "Learner centered experiences with flipped classroom and mobile online webinars in distance higher education program" (peer-review paper) 99-103, IADIS, International Association for Development of the Information Society, ISBN 978-989-8533-36-4, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Amhag, Lisbeth (2013) "Collective webinars in higher distance education" (peer-review paper) AACE, E-Learn 2013, (PDF document) (application/pdf)

  Amhag, Lisbeth (2011) "E-didactic Strategies with Peer Feedback Processes for Online Learning" , (peer-review paper) 292-297, DeMSET 2011, (PDF document) (application/pdf)

  Amhag, Lisbeth (2010) "Studenters argumentmönster i nätbaserade dialoger för lärande" Nordisk lärarutbildningskonferens "Att lære æt vare lærer", (peer-review paper) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Amhag, Lisbeth (2009) "Student’s Voices and Meaning Potentials in Asynchronous Dialogues" , (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Amhag, Lisbeth (2008) "Bedömningsmatriser och självvärdering – om studenters delaktighet och lärande" Proceedings NU2008, (peer-review paper) 291-295, CED, ISBN 978-91-977974-1-2, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Amhag, Lisbeth (2010) "Between I and other in written web-based dialogues" (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Filosofie doktorsexamen i pedagogik dec. 2010 med avhandlingen: MELLAN JAG OCH ANDRA. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande

  Filosofie licentiatexamen i pedagogik med uppsatsen POTENTIALEN OCH RÖSTERNA I NÄTBASERADE DIALOGER. Dialogiska och medierande redskap för lärande

  Handledarutbildning inom forskarutbildningen, 2011

  Forskarutbildning i pedagogik, 90 hp, omfattar tio forskarkurser på dr. nivå i kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga metoder/analyser/litteraturstudier

  Filosofie magisterexamen i pedagogik (240 hp)

  Filosofie kandidatexamen i pedagogik (187,5 hp)

  Gymnasielärarexamen, yrkesinriktning Medieprogrammet (60 hp)

  Högskoleutbildning i Medieteknik, Mediekunskap, Manus för ljud & bild och Informationsteknik (97,5 hp)

  Yrkesbakgrund: Gymnasielärare i media, Halmstad kommun (1999-2002). Journalist TV4 Halland (1993-1999). Produktionsassistent Mediavision AB, Halmstad (1990-1993). Leg. tandhygienist, arbetsledare och lärare i vårdområdet, Länssjukhuset, Landstinget Halland (1976-1990).

blackbox blackbox
LISBETH AMHAG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E422, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658239
photo of Lisbeth Amhag Lisbeth Amhag