MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lotta Anderson
universitetslektor

Speciallärare, fil.dr.i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. Avhandlingen heter "Interpersonell kommunikation -en studie om elever med hörselnedsättning i särskolan". Jag har kursansvar och arbetar inom olika kurser i de specialpedagogiska programmen, handleder examensarbeten på avancerad nivå. Jag har haft programansvar för magister/master urbildningen i Pedagogik, varit koordinator för mag/masterkurserna i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik, som startade ht 2014 samt har samordnat speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning. Ett Akademiskt lärarskapsprojekt på institutionen "Från erfarenhetsbaserad praxis till vetenskapligt tänkande - att generera och granska kunskap i samverkan med fältet" tillsammans med Barbro Bruce resulterade i en artikel under namnet "Att kunna följa och förstå forskning" Ett friskoleprojekt med specifikt fokus på elever i behov av stöd tillsammans med Gunvie Möllås JU) och Lisbeth Ohlsson (Hkr) esulterade en artikel publicerades i juni 2019. Med start i maj 2014 genpomfördes ett projekt, i Malmö stad, finansierat av FOU- Malmö och där samverkanspartners var Malmö universitet och Högskolan i Kristianstad. Projektet koncentrerades på bedömning för lärande i grundsärskolan. Projektet är ett medaktörsprojekt och avslutades i februari 2016. En artikel om detta projekt publicerades i dec 2017. Våren 2017 påbörjades ytterligare ett projekt om bedömning för lärande i grundsärskola i Lund. Arbete utgick från videoobservationer och handledning enligt Marte Meo och avslutas vid årsskiftet 2018/19 Studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning är ett annat forskningsområde som studeras inom forskargruppen ReDES, där flera artiklar skrivs, bla publicerades en artikel sommaren 2019 författad av Mona Holmqvist, Lotta Anderson och Lisa Hellström. En artikel författad om speciallärarens arbete i särskolan publicerades i dec 2019.


Kontaktuppgifter

E-post:lotta.anderson@mau.se
Telefon:040-6658012
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D446
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Med Kommunikation i Sikte
Bedömning för lärande i grundsärskolan
Att kunna följa och förstå forskning
Assessments for Learning
Breddat deltagande i högre utbildning
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Anderson, Lotta (2002) Interpersonell kommunikation. En studie av elever med hörselnedsättning i särskolan. Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola, 284, ISBN 91-88810-31-3, ISSN 0346-5926, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Anderson, Lotta (1998) Elever med hörselnedsättning i särskolan En kartläggningsstudie ur klasslärares perspektiv. Malmö, Lärarhögskolan, Institutionen för pedagogik och specialmetodik, ISSN 0346-5004, Pedagogisk-psykologiska problem Nr 642, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Anderson, Lotta, Tvingstedt, Anna-Lena (2009) "Med fokus på samspel : Att använda video i specialpedagogisk forskning" Educare;4, 81-103, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISBN 897-91-7104-114-2, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Anderson, Lotta, Bruce, Barbro (red./ed.) | (2010) Överbryggande specialpedagogik : goda möten för gemenskap och lärande. Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, 183 s, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Roos, Carin, Fischbein, Siv (red./ed.) | Anderson, Lotta (2006-12-08) Möjligheter och hinder för elever med stora kommunikationssvårigheter. Studentlitteratur, ISBN 13:978-91-44-04732-4, ISSN 10:91-44-04732-0, (PDF document)

  Konferensbidrag
  Anderson, Lotta (2012) "With communication in mind : social networking as a model for collaboration and development of interaction and communication" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2012) "Samverkan mellan föräldrar och profession – en studie om ICF i Barn- och" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2012) "Med kommunikation i sikte : sociala nätverk som modell för samverkan och utveckling av" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2009) "Social Networks – involving families and professionals surrounding children and youth with complex communication needs" (peer-review paper) ECER-AACC, (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2004-10-07) "Interpersonal Communication – a study about pupil’s with hearing loss and intellectual disability" (peer-review paper) 11th Biennial International Conference of the ISAAC, (PDF document)

  Anderson, Lotta (2006-04-04) "Kommunikation inom sociala nätverk runt barn och ungdomar med stora kommunikationssvårigheter" (paper) Vardagsliv – Livskvalitet – Habilitering, 10:e Forskningskonferensen. Örebro läns landsting: Psykiatri och habilitering., (PDF document)

  Rapporter
  Bruce, Barbro, Anderson, Lotta (2013) Från erfarenhetsbaserad praxis till vetenskapligt tänkande : att generera och granska kunskap i samverkan med fältet.. AKL, Malmö högskola, 18 s., (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2010) Samverkan mellan föräldrar och profession – en studie om ICF i Barn- och Ungdomshabiliteringen. Malmö högskola, 97 s, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Rasmussen, Helen, Zaar, Jessica, Bruce, Barbro, Anderson, Lotta (2013) "Lecturers and librarians in collaboration : the common pursuit of scholarly thinking in the Special Education Programme" Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket, ISSN 1890-5900, URL [länk],

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Marte Meo-vägledare, Styrelseledamot i HAREC (Centrum för Rehabiliterings- och Handikappforskning), SPAF (Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen)

blackbox blackbox
LOTTA ANDERSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658012
photo of Lotta Anderson Lotta Anderson