MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lotta Anderson
timlärare

Speciallärare, fil.dr. docent i specialpedagogik. Avhandlingen heter "Interpersonell kommunikation -en studie om elever med hörselnedsättning i särskolan". Jag har kursansvar och arbetar inom olika kurser i de specialpedagogiska programmen, handleder examensarbeten på avancerad nivå. Jag har haft programansvar för magister/master urbildningen i Pedagogik, varit koordinator för mag/masterkurserna i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik, som startade ht 2014 samt har samordnat speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning. Ett Akademiskt lärarskapsprojekt på institutionen "Från erfarenhetsbaserad praxis till vetenskapligt tänkande - att generera och granska kunskap i samverkan med fältet" tillsammans med Barbro Bruce resulterade i en artikel under namnet "Att kunna följa och förstå forskning" Ett friskoleprojekt med specifikt fokus på elever i behov av stöd tillsammans med Gunvie Möllås JU) och Lisbeth Ohlsson (Hkr) esulterade en artikel publicerades i juni 2019. Med start i maj 2014 genpomfördes ett projekt, i Malmö stad, finansierat av FOU- Malmö och där samverkanspartners var Malmö universitet och Högskolan i Kristianstad. Projektet koncentrerades på bedömning för lärande i grundsärskolan. Projektet är ett medaktörsprojekt och avslutades i februari 2016. En artikel om detta projekt publicerades i dec 2017. Våren 2017 påbörjades ytterligare ett projekt om bedömning för lärande i grundsärskola i Lund. Arbete utgick från videoobservationer och handledning enligt Marte Meo och avslutas vid årsskiftet 2018/19 Studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning är ett annat forskningsområde som studeras inom forskargruppen ReDES, där flera artiklar skrivs, bla publicerades en artikel sommaren 2019 författad av Mona Holmqvist, Lotta Anderson och Lisa Hellström. En artikel författad om speciallärarens arbete i särskolan publicerades i dec 2019.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för skolutveckling och ledarskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:lotta.anderson@mau.se
Telefon:040-6658012
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D435
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Med Kommunikation i Sikte
Bedömning för lärande i grundsärskolan
Att kunna följa och förstå forskning
Assessments for Learning
Breddat deltagande i högre utbildning
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  Schooling for Pupils with Autism Spectrum Disorder
  Anderson Lotta

  2019 | Artikel i tidskrift
  Swedish Special Needs Teachers’ Views on their Work and Collaborations in Education for Students with Intellectual Disabilities
  Anderson Lotta, Östlund Daniel

  2019 | Artikel i tidskrift
  Characteristics of Independent Schools Directed at Students in Need of Special Support
  Anderson Lotta, Möllås Gunvie, Ohlsson Lisbeth

  2019 | Artikel i tidskrift
  Teacher Educators' Self-Reported Preparedness to Teach Students With Special Educational Needs in Higher Education
  Holmqvist Mona, Anderson Lotta, Hellström Lisa

  2018 | Artikel i tidskrift
  Breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning
  Anderson Lotta, Egard Hanna, Nordgren Camilla, Staaf Patricia

  Länk till alla publikationer i DIVA.
  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Marte Meo-vägledare, Styrelseledamot i HAREC (Centrum för Rehabiliterings- och Handikappforskning), SPAF (Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen)

blackbox blackbox
LOTTA ANDERSON
TIMLÄRARE
graybackground
Malmö högskola Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, D435, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658012
photo of Lotta Anderson Lotta Anderson