MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lotta Bergman
universitetslektor

Docent i Svenska med didaktisk inriktning på institutionen Kultur, språk medier (KSM), Lärande och samhälle. Jag är intresserad av hur unga människor utvecklar sitt språk i kunskapsbyggande sammanhang, hur litteratur och andra medier kan integreras i problemorienterade och utforskande arbetssätt och av det dialogiska klassrummets möjligheter. Centralt är hur valet av innehåll och frågeställningar kan uppmuntra eleverna till aktivt deltagande i samspel med andra och ge dem möjligheter att kritiskt granska och ta ställning i viktiga samhällsfrågor. Närliggande frågor av intresse är: Vilka kommunikativa, kritiska och demokratiska kompetenser är viktiga i ett medialiserat och mångkulturellt samhälle? Hur kan fritidens och skolans textvärldar mötas? Jag arbetar också med akademiskt skrivande, främst i kurser för högskolans lärare, som behandlar hur lärare kan stödja studenter i deras arbete med texter. Tillsammans med Cecilia Olsson Jers arbetar jag med forksningsprojektet "Textsamtal som stöd för studenters akademiska skrivande".


Forskningsprogram

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:lotta.bergman@mau.se
Telefon:040-6658664
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B377
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Postdokprogram för kvalitetsutveckling
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Bergman, Lotta (2007) Gymnasieskolans svenskämnen - en studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser. Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 370, ISBN 978-91-976537-8-7, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Bergman, Lotta (2018) "Läsning som passion och social praktik : Om läspraktiken i en bokcirkel" Educare - Vetenskapliga skrifter;2018:1, 69-90, Malmö universitet, ISSN 1653-1868, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Bergman, Lotta (2016) "Supporting academic literacies : university teachers in collaboration for change" Teaching in Higher Education;5, 516-531, Taylor & Francis, ISSN 1470-1294, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Bergman, Lotta, Olsson Jers, Cecilia (2014) "Vilken väg tar den kritiska granskningen? : Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel" Högre utbildning;1, 35-47, Swednet, ISSN 2000-7558, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Bergman, Lotta (2014) "The Research Circle as a Resource in Challenging Academics` Perceptions of how to Support Students` Literacy Development in Higher Education" Canadian Journal of Action research;2, 3-20, Nipissing University, ISSN 1925-7147, (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Bergman, Lotta (2008) ""... gudarna och litteratur och sånt där, det spolar jag liksom"" Yrkesläraren;2/2008, Yrkespedagogiskt Forum/Lärarförbundet,

  Böcker
  Bergman, Lotta, Hultin, Eva, Lundström, Stefan, Molloy, Gunilla (2009) Makt, mening, motstånd : Litteraturundervisningens dilemman och möjligheter. Liber AB, ISBN 978-91-47-09336-6,

  Antologibidrag
  Björkman, Jenny, Fjaestad, Björn (red./ed.) | Bergman, Lotta, Persson, Magnus (2013) Läsningens scener. Makadam förlag, 122-134, ISBN 978-91-7061-127-8, ISSN 2000-1029,

  Skjelbred, Dagrun, Veum, Aslaug (red./ed.) | Bergman, Lotta, Persson, Magnus (2013) Författaren i klassrummet : en pilotstudie. Cappelen Damm, 66-77, ISBN 978-82-02-40598-4,

  Bergman, Lotta | Ellvin, Madeleine, Manderstedt, Lena (red./ed.) (2010) Möten mellan teori och praktik. Lärares sökande efter en meningsfull litteraturundervisning. Växtkraft, Svensklärarföreningen, 80-93, ISBN 978-91-27-42250-6, ISSN 0349-0246,

  Bergman, Lotta (2005) Svenskämnet och de kulturella förändringarna. Svensklärarföreningen, Perspektiv på didaktik: Svenskämnet i fokus,

  Rapporter
  | Bergman, Lotta (red./ed.) (2016) Aktionsforskande bibliotekarier : En rapport om läsfrämjande verksamhet. Region Skåne, (PDF document) (application/pdf)

  Bergman, Lotta (2011) Forskning om barndom och ungdom i förändring vid Malmö högskola. Malmö högskola, 23, (PDF document) (application/pdf)

  Bergman, Lotta, Bringéus, Eva (2010) Litteraturläsning som didaktisk utmaning - en forskningscirkel om litteraturundervisning på 2000-talet. Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning, 43, ISBN 978-91-978709-6-2,
blackbox blackbox
LOTTA BERGMAN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B377, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658664
photo of Lotta Bergman Lotta Bergman