MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Vanja Lozic
universitetslektor

Vanja Lozic is Associate professor in educational sciences and his research deals with issues in education from the perspectives of ethnicity, multiculturalism, gender, disability and youth cultures as well as work integrated learning and museology.

Dering 2018 and 2019 he was research manager (swe. forskningsledare) at “Pedagogiska inspirationen” (pedagogic inspiration), within the city of Malmö.

Between 2012 and 2017 he worked as a project manager for The Swedish National Agency for Education (Skolverket). Together with colleagues from Linköping University and Södertörn University he was between 2014 and 2017 part of the research project "Cooperation, education and inclusion in multiethnic urban settings". The project, which was financed by Swedish Research Concil (VR), investigates partnership between different forms of agency in civil society in order to promote social inclusion of young people.

Lozic completed his doctorate in 2010 with the thesis In the Shadow of "History Canon: History Taught as a Subject and Identification Formation in a 21st Century Multicultural Society" (I historiekanons skugga: Historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle). The focal point of his doctoral thesis is students' complex identities in multicultural school context. In a EU-financed research projects he has analysed the ways museums construct and represent identities. Additionally, he is conducting research on educational issues on teaching students with high-functioning autism. His teaching and tutoring is primarily focused on gender theory, special needs education, social background and ethnicity and how these issues affect educational institutions and students' future prospects.

Publications:

 • Lozic, V. (2019) "Mot ett perspektivskifte - gymnasieelevers problematiseringar av historieundervisning och syn på identiteter". i Katarina Blennow, Pål Brunnström och David Örbring (red.) En historiker korsar sitt spår. Malmö: Malmö universitet.
 • Lozic, V. (2019) ”Ungdomsproblem i ’utsatta områden’: Komplexa orsaksförklaringar och reduktionistiska lösningar”. i Anne Harju & Jonas Sjölander (red.) Drömmar och röster – en antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö. Malmö: Malmö universitet. s. 29-44.
 • Gressgård, R., & Lozic, V. (2019) The shifting status of failure and possibility: Resilience and the ‘shift’ in partnership-organized prevention in Sweden. Politics. https://doi.org/10.1177/0263395719880707

 • Lozic, Vanja. Historiundervisningens utmaningar : Historiedidaktik för 2000-talet. Malmö universitet. Malmö 2018. (tillgänglig http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/26489/2018-10-12%20historieundervisningens%20utmaningar.pdf?sequence=2)

 • Dahlstdet M, Lozic V (2018) "Utanförskap, ungdomar och social oro" i (red.) Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Chierum, Anders Nergaard. Nation i ombildning : Essäer om 2000-talets Sverige. Stockholm: Boréa Bokförlag

 • Lozic, Vanja (2018) ”Att lära av det lokala och experimentera. Resilienstänkande i brottsförebyggande arbete”, i Platskamp, specialnummer av Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 9, s. 129–157. DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217.9.5

 • Dahlstedt, Magnus & Lozic, Vanja (2018) ”Lokalsamhället, gemenskapen och viljan att samverka” i Magnus Dahlstedt (red.) Förortsdrömmar: Ungdom, utanförskap och viljan till inkludering. Linköpings universitet: Norrköping
 • Dahlstedt, Magnus & Lozic Vanja (2017) “Managing urban unrest: Problematising juvenile delinquency in multi-ethnic Sweden”, Critical and Radical Social Work, 5(2) s. 207-222. DOI:10.1332/204986017X14933953111175
 • Dahlstedt, M & Lozic, V. (2017) “Färgblind rasism: problemföräldrar, utanförskapsområden och fostran till svenskhet”. i (red.) Tobias Hübinette, Ras och vithet: Svenska rasrelationer i går och i dag. Lund: Studentlitteratur: s. 215-236.
 • Dahlstedt, M. & Lozic, V. (2017) ‘Problematizing parents: representations of multi-ethnic areas, youth and urban unrest’ in (eds.) Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup, Anders Neergaard, Reimagineering the nation: essays on twenty-first-century Sweden. Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing, s. 209-233 [Gemensamt författarskap – lika ansvar för artikeln.]
 • Lozic, V. (2016) ’Normalisering av ungdomar i problem genom styrning av föräldrar: från strukturella orsaksförklaringar till familjecentrerade lösningar’ i: Sociologisk forskning, Vol. 53, nr 2, s. 151-174. OAI: DiVA.org:du-21657
 • Lozic, V. (2015) "(Re)Shaping History in Bosnian and Herzegovinian Museums" i Culture Unbound, Volume 7, 2015: 307-329. DOI: 10.3384/cu.2000.1525.1572307
 • Lozic, V. (2014) “Styrdokumenten då och nu: Konstruktion av sjuksköterskesubjektet på HKR sedan 1977”. Lärarlärdom: Högskolepedagogisk konferens 2014. Karlskrona, s. 65-78.
 • Lozic, V (2014). ”Inclusion Through Exclusion: Teachers’ Perspectives on Teaching Students with Autism”. Cypriot Journal of Educational Sciences. 09(1): 3-13.
 • Lozic, V. (2013). Förändringar i synen på arbetsintegrerat lärande 1977-2012: Inom sjuksköterskeutbildningar och utbildningar mot Lean Production på Högskolan Kristianstad. Kristianstad: Kristianstad univeristy Report. ISBN 978-91-981337-0-7
 • Lozic, V. (2013). “The Didactic Challenges of Teaching Students with Autism.” i (ed.) Peter Cunningham. Identities and Citizenship Education: Controversy, crisis and challenges, London: London Metropolitan University, Cice. ISBN 978-1-907675-20-1. s. 363-376
 • Lozic, Vanja. "Vem är jag? – Emancipation och historieämne i 'mångkulturella skolor'" i Historiedidaktik i Norden 9. Del 2: historisk kunskap, Malmö 2012. ISBN 978-91-7104-424-2
 • Lozic, Vanja. Recension av Historieintresse och historieundervisning. Elevers och lärares uppfattningar om historieämnet avJohan Hansson i Scandia 2011, 77:2
 • Lozic, Vanja. “National museums in Bosnia and Herzegovina and Slovenia: a story of the making of ‘ourselves’” in Aronsson, Peter & Gabriella Elgenius, (eds.) Building National Museums in Europe 1750–2010. Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28-30 April 2011. Linköping: LiU E-Press, 2011
 • Lozic, Vanja. Historiundervisningens utmaningar : Historiedidaktik för 2000-talet. Gleerups. Malmö 2011. ISBN 978-91-40-67442-5
 • Lozic Vanja. “En ström av Sveriges bästa blod rann bort” i Möten med historiens mångfald. Lars Berggren, Klas-Göran Karlsson, Charlotte Tornbjer (red.). Nordic Academic Press. Lund 2010. ISBN 978-91-8550-946-1
 • Lozic Vanja & Hintermann Christiane. “Textbooks, migration and national Narratives – An introduction” Christiane Hintermann & Christina Johansson (Eds.) Migration and Memory : Representations of Migration in Europe since 1960. Christiane Hintermann & Christina Johansson (Eds.). Studienverlag. Innsbruch 2010. ISBN:978-3-7065-4859-5; ISBN:3-7065-4859-3
 • Lozic Vanja. “The story about them: Objectifying discourses in the narratives about Swedish immigration” in Christiane Hintermann & Christina Johansson (Eds.) Migration and Memory : Representations of Migration in Europe since 1960. Studienverlag. Innsbruch 2010. ISBN:978-3-7065-4859-5; ISBN:3-7065-4859-3
 • Lozic Vanja. I historiekanons skugga: Historieämnet och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle. Malmö högskola. Malmö 2010. 978-91-7104-119-7; ISSN 1652-2761
 • Lozic Vanja."What about history-teaching in hybrid societies? - The profile, structure and context of history as a school subject" in Proceedings of the conference of the Children's identity and Citizenship in Europe. Cice. London 2009. ISBN 978-0-9562789-6-8; ISSN 1470-6695
 • “History in the shadow of the canon?” in Angelo Van Gorp & Marc Depaepe (Eds.) Auf der Suche nach der wahren Art von Textbüchern. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt 2009. ISBN:978-3-7815-1673-1; ISBN:3-7815-1673-3

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för skolutveckling och ledarskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:vanja.lozic@mau.se
Telefon:040-6657201
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E422
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Övriga uppdrag och meriter

 • Test!

blackbox blackbox
VANJA LOZIC
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E422, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657201
www.mah.se
photo of Vanja Lozic Vanja Lozic