MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mariann Enö
universitetslektor

Forskningsintresse riktat mot profession och skolutveckling med ett participatoriskt och intersektionellt perspektiv. Mariann Enö är universitetslektor i pedagogik vid institutionen Barn Unga Samhälle och forskningsledare vid FoU Malmö-utbildning, vilket innebär ett ansvar för kontakten mellan Malmö stad och Malmö högskola. I uppdraget ingår bland annat handledning av kommunlicentiander i forskningsbaserad skolutveckling och ansvar för utveckling av verksamheten med forskningscirklar. Medlem i Nationella nätverket för professionsstudier. Sociologiska teorier och intersektionalitet är återkommande perspektiv i forskningen. Undervisar på forskarutbildningen och i huvudämnet Barndom- och Ungdomsvetenskap.


Kontaktuppgifter

E-post:mariann.eno@mah.se
Telefon:040-6658308
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A228
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

FoU Malmö-utbildning
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Enö, Mariann (2005) Att våga flyga. Ett deltagarorienterat projekt om samtalets potential och förskolepersonals konstruktion av det professionella subjektet. Malmö högskola, Lärarutbildningen, ISBN 91-85042-14-5-19, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Enö, Mariann, Holmstrand, Lars, Härnsten, Gunilla (2003) "Förutsättningar för forskningscirklar i skolan - en kritisk granskning" (paper) NFPF; 030306-030309 i Köpenhamn,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ledamot i utbildningsnämnden vid Fakulteten för lärande och samhälle

  Forskningsledare vid FoU Malmö-utbildning

  Forskningsprojekt beställt av VFA/utbildningsgruppen i Malmö stad. Totalt har under perioden 2005-2008 148 miljoner kronor fördelats till personalförstärkning på 10 grundskolor och 5 gymnasieprogram med låg måluppfyllelse. Mitt uppdrag var att genomföra en fördjupad analys av vilka effekter personalförstärkningarna haft på berörda skolor och program. Uppdraget omfattade 75% av heltid, med start i augusti 2008 och avrapportering i augusti 2009.

  Ingår sedan 2009 i referensgruppen för FoU Malmö-utbildning med representanter från FoU Malmö-utbildning, Malmö högskola, stadskontoret avdelning barn och ungdom, utbildningsförvaltningen samt skolledare från Malmö stad

  Ansvarig för ett tvåårigt projekt om vetenskaplighet och skolutveckling med BoU-chef och skolledare i en av Malmö stads stadsdelförvaltningar. Påbörjades september 2010.

blackbox blackbox
MARIANN ENÖ
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, A228, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658308
www.mah.se
photo of Mariann Enö Mariann Enö