MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Martin Grander
forskare

Jag är doktor i urbana studier och arbetar som forskare på Institutionen för urbana studier. Min forskning och undervisning knyter främst an till frågor om stadens utveckling och hur staden hänger – eller inte hänger – ihop, det vill säga den urbana integrationen. Framförallt är jag intresserad av boendet och bostadens betydelse för levnadsvillkor, integration och segregation. Jag har under en längre tid studerat frågan om offentlig bostadsförsörjning och allmännyttans roll på nationell och lokal nivå.

Sedan 2018 är jag är föreståndare för forskningsmiljön Studier i boende och välfärd.

Jag föreläser gärna om bostadsojämlikhet, bostadsförsörjning och segregation samt perspektiv på stadsutveckling och samhällsplanering.

Forskning

Jag leder ett flertal forskningsprojekt kopplat till boende och välfärdsfrågor, se en aktuell förteckning nedan.

Avhandling

Jag disputerade 2018 på en avhandling om den ökande bostadsojämlikheten i städerna – hur och varför denna ojämlikhet uppstår, reproduceras och förstärks, men också hur bostadsojämlikheten motarbetas. Fokus för min doktorsavhandling var de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens betydelse för bostadsojämlikheten i Sverige - sett ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Meriter och uppdrag

 • Föreståndare för forskningsmiljön Studier i boende och välfärd.
 • Expert i boinstitutets kunskapsråd
 • Oberoende ledamot i Hyreskomissionen
 • Utmärkelse för årets avhandling vid Malmö universitet 2018–2019

Webbsida

För mer information om aktuella forskningsprojekt, besök min personliga hemsida.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för skolutveckling och ledarskap pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:martin.grander@mau.se
Telefon:040-6658134
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 8, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Föreståndare för Studier i boende och välfärd
Fastighetsföretagande
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering
Urban studies Master
Hållbar stadsutveckling - Magisterprogram
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  Subventionerade bostäder för fattiga fel väg för Sverige
  Grander Martin

  2020 | Artikel i tidskrift
  Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin
  Grander Martin, Salonen Tapio

  2020 | Bok
  Allmännyttan och jämlikheten
  Grander Martin

  2020 | Rapport
  Segmentering i bostadsbeståndet 2013-2017
  Grander Martin

  2019 | Artikel i tidskrift
  Off the Beaten Track? Selectivity, Discretion and Path-Shaping in Swedish Public Housing
  Grander Martin

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
MARTIN GRANDER
FORSKARE
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Urbana studier Fastighetsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658134
photo of Martin Grander Martin Grander