MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Martin Grander
doktorand

citat Vilken betydelse har dagens allmännyttiga kommunala bostadsbolag för bostadsojämlikheten i städerna? citat

Min forskning inriktar sig på den ökande bostadsojämlikheten i städerna och hur denna ojämlikhet uppstår och bekämpas. Fokus för min avhandling är de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens betydelse för bostadsojämlikheten.

Jag ansvarar för kursen Urban Integration och undervisar i bl a statsvetenskap, demokratiteori, bostadspolitik, samt kvalitativ och kvantitativ metod. Mina kunskapsområden knyter främst an till stadens utveckling och hur staden hänger – eller inte hänger – ihop, det vill säga den urbana integrationen.

För mer information om min forskning, besök min personliga hemsida.


Kontaktuppgifter

E-post:martin.grander@mah.se
Telefon:040-6658134
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 8, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Personlig webbplats
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Grander, Martin (2011) "Learning through mentoring. Mentors as bearers of a model for an integrated society" Education & Social Work. Journal of Applied Social Sciences;1, 51-75, University of Girona, ISSN 2013-9063, (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Grander, Martin, Sild Lönroth, Carina (2011) Mentorskap för barn och unga. Lärande och Samhälle, Malmö högskola, ISBN ISBN 978-91-7104-420-4, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Salonen, Tapio (red./ed.) | Grander, Martin (2015) Allmännyttans samhällsansvar. Liber, 160-188, ISBN 978-91-47-11239-5,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | Grander, Martin (2015) Samhällsansvar på affärsmässiga villkor : tolkningar och konsekvenser av lagen om kommunala bostadsaktiebolag. Liber, 189-210, ISBN 978-91-47-11239-5, URL [länk],

  Lind, Hans, Mjörnell, Kristina (red./ed.) | Balkfors, Anna, Grander, Martin, Stenquist, Bjarne (2015) Hållbara renoveringar med Malmö som exempel. Renoveringscentrum, 119-127, ISBN 978-91-88001-80-1, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Grander, Martin, Alwall, Jonas (2014) Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe : WP4 Malmö. 36, (PDF document) (application/pdf)

  Grander, Martin, Stigendal, Mikael (2014) Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe : WP3 Malmö. 29, (PDF document) (application/pdf)

  Grander, Martin (2013) Malmö: Symptoms and causes of inequality affecting young people. Citispyce / European Commission, (PDF document) (application/pdf)

  Grander, Martin, Stigendal, Mikael (2012) Att främja integration och social sammanhållning. Sveriges Kommuner och Landsting, 101, ISBN 978-91-7164-883-9, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ordförande i Föreningen för samhällsplanering (FFS), lokalavdelning Södra Sverige.

blackbox blackbox
MARTIN GRANDER
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Fastighetsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö högskola 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658134
photo of Martin Grander Martin Grander