MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Martin Grander
doktorand/projektkoordinator

citat Vilken betydelse har dagens allmännyttiga kommunala bostadsbolag för bostadsojämlikheten i städerna? citat

Min forskning inriktar sig på den ökande bostadsojämlikheten i städerna – hur och varför denna ojämlikhet uppstår, reproduceras och förstärks, men också hur bostadsojämlikheten motarbetas. Fokus för min doktorsavhandling är de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens betydelse för bostadsojämlikheten i Sverige - sett ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Mina kunskapsområden och min undervisning knyter främst an till frågor om stadens utveckling och hur staden hänger – eller inte hänger – ihop, det vill säga den urbana integrationen.

Jag undervisar bland annat på utbildningar i stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, fastighetsvetenskap, urbana studier och hållbar stadsutveckling. Jag ansvarar för kursen Urban Integration och föreläser gärna om bostadsojämlikhet, bostadsförsörjning och segregation samt statsvetenskapliga perspektiv på stadsutveckling och samhällsplanering.

För mer information om aktuella forskningsprojekt, besök min personliga hemsida.


Kontaktuppgifter

E-post:martin.grander@mah.se
Telefon:040-6658134
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 8, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Personlig webbplats
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Grander, Martin (2017) "Bostadsforskare : Var ska de fattiga bo?" Svenska Dagbladet;18 mars 2017, 2, Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Grander, Martin (2017) "Rätten att bo : nyttan med allmännyttan" PLAN : tidskrift för planering av landsbygd och tätorter;4, 36-39, Föreningen för samhällsplanering, ISSN 0032-0560,

  Grander, Martin (2016) "Till allmän nytta? Samtida utmaningar och möjliga vägar framåt för allmännyttan" Investeringar för jämlikhet : Rapport om lösningar på bostadsfrågan;, 5-11, Socialdemokraterna i Skåne, (PDF document) (application/pdf)

  Avhandling
  Grander, Martin (2018) For the Benefit of Everyone? : Explaining the Significance of Swedish Public Housing for Urban Housing Inequality. Malmö University, 250, ISBN 978-91-7104-933-9, .

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Grander, Martin (2018) "Off the Beaten Track? Selectivity, Discretion and Path-Shaping in Swedish Public Housing" Housing, Theory and Society;, Routledge, ISSN 1403-6096, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Grander, Martin (2017) "New public housing : a selective model disguised as universal? Implications of the market adaptation of Swedish public housing" International Journal of Housing policy;3, 335-352, Routledge, ISSN 1949-1247, DOI [länk], URL [länk],

  Grander, Martin (2011) "Learning through mentoring. Mentors as bearers of a model for an integrated society" Education & Social Work. Journal of Applied Social Sciences;1, 51-75, University of Girona, ISSN 2013-9063, (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Grander, Martin, Sild Lönroth, Carina (2011) Mentorskap för barn och unga. Lärande och Samhälle, Malmö högskola, ISBN ISBN 978-91-7104-420-4, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Grander, Martin, Stigendal, Mikael | Güntner, Simon, Seukwa, Louis Henri, Anne Marie, Anne Marie, Robinson, Jill (red./ed.) (2018) Malmö : North and South Sofielund. Local Matters : How neighbourhoods and services affect the social inclusion and exclusion of young people in European cities, Peter Lang, 189-214, ISBN 978-3-631-73661-6, DOI [länk], URL [länk],

  Salonen, Tapio (red./ed.) | Grander, Martin (2015) Allmännyttans samhällsansvar. Liber, 160-188, ISBN 978-91-47-11239-5,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | Grander, Martin (2015) Samhällsansvar på affärsmässiga villkor : tolkningar och konsekvenser av lagen om kommunala bostadsaktiebolag. Liber, 189-210, ISBN 978-91-47-11239-5, URL [länk],

  Lind, Hans, Mjörnell, Kristina (red./ed.) | Balkfors, Anna, Grander, Martin, Stenquist, Bjarne (2015) Hållbara renoveringar med Malmö som exempel. Renoveringscentrum, 119-127, ISBN 978-91-88001-80-1, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Grander, Martin (2015) Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe : WP6 Malmö : Multisectoral cooperation for social sustainability. 9, (PDF document) (application/pdf)

  Grander, Martin (2015) Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe : WP7 Malmö : WP7 Evaluation of an Innovative Practice : WP7 Evaluation of an Innovative Practice : Multisectoral cooperation for social sustainability. 23, (PDF document) (application/pdf)

  Lundgaard Andersen, Linda, Fæster, Monika, Grander, Martin, Björk, Fredrik, Svensson, Annika, Freiesleben, Tine, Braun, Daniel, Peters, Carin, Kurki, Helena (2014) Samarbejde omkring unges indtræden på arbejdsmarkedet : en tværsektoriel Øresundsmodel. Interreg IV A, 118, (PDF document) (application/pdf)

  Grander, Martin, Stigendal, Mikael (2014) Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe : WP3 Malmö. 29, (PDF document) (application/pdf)

  Grander, Martin, Alwall, Jonas (2014) Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe : WP4 Malmö. 36, (PDF document) (application/pdf)

  Grander, Martin (2013) Malmö: Symptoms and causes of inequality affecting young people. Citispyce / European Commission, (PDF document) (application/pdf)

  Grander, Martin, Stigendal, Mikael (2012) Att främja integration och social sammanhållning. Sveriges Kommuner och Landsting, 101, ISBN 978-91-7164-883-9, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ledamot i Hyreskommissionen (2018)

  Ordförande i Föreningen för samhällsplanering (PLAN), lokalavdelning Södra Sverige (2015-)

blackbox blackbox
MARTIN GRANDER
DOKTORAND / PROJEKTKOORDINATOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Fastighetsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658134
photo of Martin Grander Martin Grander