MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Martin Grander
forskare

Min forskning och undervisning knyter främst an till frågor om stadens utveckling och hur staden hänger – eller inte hänger – ihop, det vill säga den urbana integrationen. Framförallt är jag intresserad av boendet och bostadens betydelse för levnadsvillkor, integration och segregation. Jag har under en längre tid studerat frågan om offentlig bostadsförsörjning och allmännyttans roll på nationell och lokal nivå. Sedan 2018 är jag är föreståndare för forskningsmiljön Studier i boende och välfärd.

Jag disputerade 2018 på en avhandling om den ökande bostadsojämlikheten i städerna – hur och varför denna ojämlikhet uppstår, reproduceras och förstärks, men också hur bostadsojämlikheten motarbetas. Fokus för min doktorsavhandling var de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens betydelse för bostadsojämlikheten i Sverige - sett ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Jag undervisar bland annat på utbildningar i stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, fastighetsvetenskap, urbana studier och hållbar stadsutveckling. Jag föreläser gärna om bostadsojämlikhet, bostadsförsörjning och segregation samt perspektiv på stadsutveckling och samhällsplanering.

För mer information om aktuella forskningsprojekt, besök min personliga hemsida.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för skolutveckling och ledarskap pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:martin.grander@mau.se
Telefon:040-6658134
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 8, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Personlig webbplats
Studier i boende och välfärd
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Föreståndare för forskningsmiljön Studier i boende och välfärd

  Expert i boinstitutets kunskapsråd

  Oberoende ledamot i Hyreskomissionen

blackbox blackbox
MARTIN GRANDER
FORSKARE
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Urbana studier Fastighetsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658134
photo of Martin Grander Martin Grander