MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Maaike Hajer
gästprofessor

Maaike Hajer arbetar som professor med forskning kring språkinriktad ämnesundervisning. Hon utför klassrumsforskning kring lärarens roll i att främja elevernas språkutveckling som del av ämnesundervisning. Hon främjar tvärvetenskapligt samarbete. I Nederländerna är hon anknuten till University for Applied Sciences Utrecht samt till National Institute for Curriculum Development SLO.

Kontaktuppgifter

E-post:maaike.hajer@mah.se
Telefon:040-66 58354
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:
Mobil:
Fax:040-6658022
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
MAAIKE HAJER
GÄSTPROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur språk och media
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58354 work fax 040-6658022
photo of Maaike Hajer Maaike Hajer