MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Maaike Hajer
gästprofessor

Maaike Hajer arbetar som professor med forskning kring språkinriktad ämnesundervisning. Hon utför klassrumsforskning kring lärarens roll i att främja elevernas språkutveckling som del av ämnesundervisning. Hon främjar tvärvetenskapligt samarbete. I Nederländerna är hon anknuten till University for Applied Sciences Utrecht samt till National Institute for Curriculum Development SLO.


Kontaktuppgifter

E-post:maaike.hajer@mau.se
Telefon:040-6658354
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Hajer, Maaike, Norén, Eva (2017) "Teachers’ Knowledge about Language in Mathematics Professional Development Courses : From an Intended Curriculum to a Curriculum in Action" EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education;7b, 4087-4114, SER publications, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Hajer, Maaike, Meestringa, Theun (2014) Språkinriktad undervisning : en handbok. Hallgren & Fallgren, 245, ISBN 9789173828697,

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Inclusive Science Teaching in Multilingual Classrooms - a Design Study

blackbox blackbox
MAAIKE HAJER
GÄSTPROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , , Malmö

			
work 040-6658354
photo of Maaike Hajer Maaike Hajer