MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Maria Kouns
universitetslektor

Jag är lärare i svenska och svenska som andraspråk. Mitt forskningsintresse är dock språkliga aspekter av no-undervisning: dels hur språkinriktade aktiviteter skulle kunna användas för att utveckla ämneskunskaper, dels hur no-lärare skulle kunna utveckla förmågor för att anlägga ett språkligt perspektiv på sin undervisning. I min avhandling (Beskriv med ord, 2014) utforskar jag hur två erfarna fysiklärare utformar och prövar språkinriktade aktiviteter i sin undervisning (Fysik 1 på gymnasiet).


Forskningsprogram

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för kultur-språk-medier pil visa
Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:maria.kouns@mau.se
Telefon:040-6658663
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B377
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Forskarutbildning svenska med didaktisk inriktning
Inclusive science teaching in multilingual classro
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Kouns, Maria (2014) Beskriv med ord : fysiklärare utvecklar språkinriktad undervisning på gymnasiet. Lärande och samhälle, Malmö högskola, 291, ISBN 978-91-7104-587-4, 978-91-7104-588-1, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Kouns, Maria (2011) Inga IG i Kemi A : En språkdidaktisk studie av en kemilärares undervisningsstrategier i en gymnasieklass med elever med svenska som andraspråk. Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 190, ISBN 978-97-7104-124-1, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Läslyftet: medproducent av två moduler i Lälsyftet för grundskolan: Främja elevers lärande i NO I och Främja elevers lärande i SO. Del 6 Smågruppssamtal i NO-/SO-undervisning; Artikeln Talet runt NO-aktiviteterna och Talet runt SO-aktiviteterna.

  Vetenskaplig ledare för Läslyftsmodul för gymnasiet (webbpublicering planerad till aug. -16): Språk- och kunskapsutvecklande arbete. Modulen vänder sig till lärare i alla ämnen.

  SALT - Science And Literacy Teaching, ett VR-finansierat forskningsprojekt 2015-2018. Vetenskaplig ledare: Maaike Hajer, Malmö högskola.

blackbox blackbox
MARIA KOUNS
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B377, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658663
www.mah.se
photo of Maria Kouns Maria Kouns