MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mats Lundström
universitetslektor

Mats Lundström undervisar i biologi, biologididaktik,naturkunskap samt naturvetenskapernas didaktik. Fil Dr i pedagogik. Lektor i naturvetenskapernas didaktik. Pågående projekt SAILS - EU-finansierat projekt. Fortbildning av lärare i undersökande arbetssätt och bedömning. PARRISE - EU-finansierat projekt. Fortbildning av lärare i SSI och RRI. Med mitt mått mätt - VR-finansierat projekt som analyserar examinatorers bedömning av självständiga arbeten.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:mats.lundstrom@mau.se
Telefon:040-6658298
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E335b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Föreläsning En akademisk kvart
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Lundström, Mats (2011) Decision-making in health issues: Teenagers` use of science and other discourses. Malmö University, 209, ISBN 978-91-86295-15-8, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Lundström, Mats (2010) Vetenskap eller Pseudovetenskap? En studie om elevers uppfattningar om naturvetenskap, pseudovetenskap och tillförlitlighet. Malmö Studies in Educational Sciences, 145, ISBN 978-91-977103-2-9, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lundström, Mats, Sjöström, Jesper, Hasslöf, Helen (2017) "Responsible Research and Innovation in Science Education : The Solution or The Emperor’s New Clothes?" Sisyphus : Journal of Education;3, 11-27, Institute of Education, University of Lisbon, ISSN 2182-9640, (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Åström, Maria, Stolpe, Karin, Björklund, Lasse (2016) "Assessing student theses : differences and similarities between examiners from different academic disciplines" Practitioner Research in Higher Education;1, 217-226, University of Cumbria, ISSN 1755-1382, (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats (2015) "Sjuk eller vaccinerad – vilket innebär störst risk? : Ungdomars resonemang kring svininfluensan" Socialmedicinsk tidskrift;6, 674-682, Socialmedicinsk tidskrift, ISSN 0037-833X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats (2013) "Using video diaries in studies concerning scientific literacy" Electronic Journal of Science Education;3, 18 s., Southwestern University, ISSN 1087-3430, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Jakobsson, Anders (2012) "Scientific trustworthiness : the considerations and perceptions of students" Utbildning & Lärande;2, e-pub ahead of print, Avdelningen barns, ungas och vuxnas lärande vid Högskolan i Skövde, ISSN 2001-4554, URL [länk],

  Lundström, Mats, Ekborg, Margareta, Ideland, Malin (2012) "To vaccinate or not to vaccinate : how teenagers justified their decision" Cultural Studies of Science Education;1, 193-221, Springer, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Jakobsson, Anders (2012) "Scientific trustworthiness : the considerations and perceptions of students ; tema: ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik." Utbildning och lärande;2, 98-116, Högskolan i Skövde, ISSN 2001-4554, URL [länk],

  Lundström, Mats, Jakobsson, Anders (2009) "Students` Ideas Regarding Science and Pseudo-science" Nordic Studies in Science Education;1, 3-17, Naturfagsenteret, Göteborgs Universitet, NTNU, ISSN 1504-4556, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Hartsmar, Nanny, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) | Ideland, Malin, Jobér, Anna, Lundström, Mats, Malmberg, Claes (2013) Naturvetenskap för medborgerlig bildning. Studentlitteratur, 145-166, ISBN 9789144060620,

  Konferensbidrag
  Sjöström, Jesper, Hasslöf, Helen, Lundström, Mats (2017) "Relations and responsibility in pre-service science teachers` talk about nanotechnology education" ESERA European Science Education Research Assosiation, (other) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen, Lundström, Mats, Sjöström, Jesper (2017) "Science and technological innovations as drivers for educational change : Teachers` perspectives of an inquiry-based project into the unknown" ESERA European Science Education Research Association, (other) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Stolpe, Karin, Christenson, Nina (2017) "ONCE AGAIN? - HOW AN UPCOMING VACCINATION DEBATE IS PORTRAYED IN (SWEDISH) MEDIA" Nordic Research Symposium on Science Education 2017, (other) (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Stolpe, Karin, Christenson, Nina (2016) "Once again? - How an upcoming vaccination debate is portrayed in (Swedish) media" Eleventh Conference of European Researchers in Didactics of Biology ERIDOB 2016, (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats (2015) "Citizenship, Inquiry and Responsibility in socio-scientific issues : an analysis of Swedish biology curriculum" , (other) (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Björklund, Lars, Stolpe, Karin, Åström, Maria (2015) "Examine student theses : similarities and differences in relation to examiners’ experience" , (other) AHE,

  Lundström, Mats (2015) "Med mitt mått mätt : en studie kring examination av studentuppsatser på lärarutbildningen" Dialogkonferens 2015 Pedagogisk forskning i Skåne : Program och abstracts, (other) 25, URL [länk],

  Lundström, Mats, Pellikka, Anne, Gabrielsen, Anja (2014) "Teacher students’ experiences from Nordic exchange – the ALKA project" , (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Jönsson, Anders, Nilsson, Karin (2014) "Teachers’ Experiences from In-service Education about Inquiry Based Science Education" , (paper) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2014) "Rör inte min pizza : fjärdeklassares samtal om hälsoval" , (other) FND,

  Lundström, Mats (2013) "Develop research about scientific literacy" 10th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), (peer-review paper) 1-3, ESERA, (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats (2012) "How teenagers justified their swine flu vaccination decision" ERIDOB, 2012, 9`th Conference of European Researchers in Didactics of Biology, (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats (2007) "Students` beliefs in pseudoscience" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MATS LUNDSTRÖM
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E335b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658298
photo of Mats Lundström Mats Lundström