MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mats Lundström
universitetslektor

Mats Lundström undervisar i biologi, biologididaktik,naturkunskap samt naturvetenskapernas didaktik. Fil Dr i pedagogik. Lektor i naturvetenskapernas didaktik. Pågående projekt SAILS - EU-finansierat projekt. Fortbildning av lärare i undersökande arbetssätt och bedömning. PARRISE - EU-finansierat projekt. Fortbildning av lärare i SSI och RRI. Med mitt mått mätt - VR-finansierat projekt som analyserar examinatorers bedömning av självständiga arbeten.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:mats.lundstrom@mau.se
Telefon:040-6658298
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E335b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Föreläsning En akademisk kvart
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Lundström, Mats (2011) Decision-making in health issues: Teenagers` use of science and other discourses. Malmö University, 209, ISBN 978-91-86295-15-8, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Lundström, Mats (2010) Vetenskap eller Pseudovetenskap? En studie om elevers uppfattningar om naturvetenskap, pseudovetenskap och tillförlitlighet. Malmö Studies in Educational Sciences, 145, ISBN 978-91-977103-2-9, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lundström, Mats, Sjöström, Jesper, Hasslöf, Helen (2017) "Responsible Research and Innovation in Science Education : The Solution or The Emperor’s New Clothes?" Sisyphus : Journal of Education;3, 11-27, Institute of Education, University of Lisbon, ISSN 2182-9640, (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Åström, Maria, Stolpe, Karin, Björklund, Lasse (2016) "Assessing student theses : differences and similarities between examiners from different academic disciplines" Practitioner Research in Higher Education;1, 217-226, University of Cumbria, ISSN 1755-1382, (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats (2015) "Sjuk eller vaccinerad – vilket innebär störst risk? : Ungdomars resonemang kring svininfluensan" Socialmedicinsk tidskrift;6, 674-682, Socialmedicinsk tidskrift, ISSN 0037-833X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats (2013) "Using video diaries in studies concerning scientific literacy" Electronic Journal of Science Education;3, 18 s., Southwestern University, ISSN 1087-3430, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Jakobsson, Anders (2012) "Scientific trustworthiness : the considerations and perceptions of students" Utbildning & Lärande;2, e-pub ahead of print, Avdelningen barns, ungas och vuxnas lärande vid Högskolan i Skövde, ISSN 2001-4554, URL [länk],

  Lundström, Mats, Ekborg, Margareta, Ideland, Malin (2012) "To vaccinate or not to vaccinate : how teenagers justified their decision" Cultural Studies of Science Education;1, 193-221, Springer, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Jakobsson, Anders (2012) "Scientific trustworthiness : the considerations and perceptions of students ; tema: ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik." Utbildning och lärande;2, 98-116, Högskolan i Skövde, ISSN 2001-4554, URL [länk],

  Lundström, Mats, Jakobsson, Anders (2009) "Students` Ideas Regarding Science and Pseudo-science" Nordic Studies in Science Education;1, 3-17, Naturfagsenteret, Göteborgs Universitet, NTNU, ISSN 1504-4556, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Hartsmar, Nanny, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) | Ideland, Malin, Jobér, Anna, Lundström, Mats, Malmberg, Claes (2013) Naturvetenskap för medborgerlig bildning. Studentlitteratur, 145-166, ISBN 9789144060620,

  Konferensbidrag
  Sjöström, Jesper, Hasslöf, Helen, Lundström, Mats (2017) "Relations and responsibility in pre-service science teachers` talk about nanotechnology education" ESERA European Science Education Research Assosiation, (other) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hasslöf, Helen, Lundström, Mats, Sjöström, Jesper (2017) "Science and technological innovations as drivers for educational change : Teachers` perspectives of an inquiry-based project into the unknown" ESERA European Science Education Research Association, (other) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Stolpe, Karin, Christenson, Nina (2017) "ONCE AGAIN? - HOW AN UPCOMING VACCINATION DEBATE IS PORTRAYED IN (SWEDISH) MEDIA" Nordic Research Symposium on Science Education 2017, (other) (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Stolpe, Karin, Christenson, Nina (2016) "Once again? - How an upcoming vaccination debate is portrayed in (Swedish) media" Eleventh Conference of European Researchers in Didactics of Biology ERIDOB 2016, (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats (2015) "Citizenship, Inquiry and Responsibility in socio-scientific issues : an analysis of Swedish biology curriculum" , (other) (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Björklund, Lars, Stolpe, Karin, Åström, Maria (2015) "Examine student theses : similarities and differences in relation to examiners’ experience" , (other) AHE,

  Lundström, Mats (2015) "Med mitt mått mätt : en studie kring examination av studentuppsatser på lärarutbildningen" Dialogkonferens 2015 Pedagogisk forskning i Skåne : Program och abstracts, (other) 25, URL [länk],

  Lundström, Mats, Pellikka, Anne, Gabrielsen, Anja (2014) "Teacher students’ experiences from Nordic exchange – the ALKA project" , (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Jönsson, Anders, Nilsson, Karin (2014) "Teachers’ Experiences from In-service Education about Inquiry Based Science Education" , (paper) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2014) "Rör inte min pizza : fjärdeklassares samtal om hälsoval" , (other) FND,

  Lundström, Mats (2013) "Develop research about scientific literacy" 10th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), (peer-review paper) 1-3, ESERA, (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats (2012) "How teenagers justified their swine flu vaccination decision" ERIDOB, 2012, 9`th Conference of European Researchers in Didactics of Biology, (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats (2007) "Students` beliefs in pseudoscience" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MATS LUNDSTRÖM
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E335b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658298
photo of Mats Lundström Mats Lundström