MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mats Lundström
universitetslektor

Mats Lundström undervisar i biologi, biologididaktik,naturkunskap samt naturvetenskapernas didaktik. Fil Dr i pedagogik. Lektor i naturvetenskapernas didaktik. Pågående projekt SAILS - EU-finansierat projekt. Fortbildning av lärare i undersökande arbetssätt och bedömning. PARRISE - EU-finansierat projekt. Fortbildning av lärare i SSI och RRI. Med mitt mått mätt - VR-finansierat projekt som analyserar examinatorers bedömning av självständiga arbeten.


Kontaktuppgifter

E-post:mats.lundstrom@mah.se
Telefon:040-6658298
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E335b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Föreläsning En akademisk kvart
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Lundström, Mats (2011) Decision-making in health issues: Teenagers` use of science and other discourses. Malmö University, 209, ISBN 978-91-86295-15-8, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Lundström, Mats (2010) Vetenskap eller Pseudovetenskap? En studie om elevers uppfattningar om naturvetenskap, pseudovetenskap och tillförlitlighet. Malmö Studies in Educational Sciences, 145, ISBN 978-91-977103-2-9, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lundström, Mats (2013) "Using video diaries in studies concerning scientific literacy" Electronic Journal of Science Education;3, 18 s., Southwestern University, ISSN 1087-3430, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Jakobsson, Anders (2012) "Scientific trustworthiness : the considerations and perceptions of students" Utbildning & Lärande;2, e-pub ahead of print, Avdelningen barns, ungas och vuxnas lärande vid Högskolan i Skövde, ISSN 2001-4554, URL [länk],

  Lundström, Mats, Ekborg, Margareta, Ideland, Malin (2012) "To vaccinate or not to vaccinate : how teenagers justified their decision" Cultural Studies of Science Education;1, 193-221, Springer, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Jakobsson, Anders (2009) "Students` Ideas Regarding Science and Pseudo-science" Nordic Studies in Science Education;1, 3-17, Naturfagsenteret, Göteborgs Universitet, NTNU, ISSN 1504-4556, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Hartsmar, Nanny, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) | Ideland, Malin, Jobér, Anna, Lundström, Mats, Malmberg, Claes (2013) Naturvetenskap för medborgerlig bildning. Studentlitteratur, 145-166, ISBN 9789144060620,

  Konferensbidrag
  Lundström, Mats (2007) "Students` beliefs in pseudoscience" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MATS LUNDSTRÖM
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Natur, miljö och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E335b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658298
photo of Mats Lundström Mats Lundström