MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Marit Nybelius
universitetsadjunkt

Kontaktuppgifter

E-post:marit.nybelius@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:E121h
Mobil:0707-586620
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
MARIT NYBELIUS
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap - IDV
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:E121h, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
cell 0707-586620
photo of Marit Nybelius Marit Nybelius