MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Maria Rubin
doktorand

citat Hur kan alla lärare stötta alla elevers erövrande av ett skolspråk? Har vad vi gör betydelse för vem vi blir? citat

Maria Rubin är doktorand i pedagogik. Med en bakgrund som gymnasielärare i svenska, religion och svenska som andraspråk, och som utbildad speciallärare har hon ett stort intresse för frågor som rör elevers språk-, läs- och skrivutveckling. I sitt avhandlingsprojekt följer hon elever på ett av gymnasiets yrkesinriktade program och hennes avhandlingsprojekt rör lärares arbete för en språkinriktad ämnesundervisning. Hennes forskningsintresse riktas också mot relationell pedagogik och mot förutsättningar som ges i klassrumskommunikation för språkutveckling och delaktighet.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för skolutveckling och ledarskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:maria.rubin@mau.se
Telefon:040-6658081
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D433
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

  • Övriga uppdrag och meriter

  • Ordförande i doktorandrådet i SWERA

blackbox blackbox
MARIA RUBIN
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, D433, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658081
www.mah.se
photo of Maria Rubin Maria Rubin