MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Margareta Serder
universitetslektor

Margareta Serder är universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot bedömning. Hennes forskningsintressen rör främst nationell och internationell kunskapsmätning, utbildningspolicy och relationen mellan forskning/vetenskap och det omgivande samhället.

Sedan augusti 2018 är hon på halvtid vicedekan på Lärande och samhälle, med särskilt ansvar för samverkan samt vissa kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor.

Under 2018-2020 ingår Margareta Serder i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Utbildning AB (Education Inc.), tillsammans med fyra andra forskare från fakulteten.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:margareta.serder@mau.se
Telefon:040-6657117
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B222
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

PISA-testerna ur ett elevperspektiv
Skolvärken - vårt bidrag till skoldebatten
Om risken med evidens som särskilt utvalda sanning
Forskningsprojektet Utbildning AB
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Serder, Margareta (2015) Möten med PISA : kunskapsmätning som samspel mellan elever och provuppgifter i och om naturvetenskap. Malmö högskola, 260, ISBN 9789171045577, 9789171045584, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Serder, Margareta, Ideland, Malin (2016) "PISA truth effects : the construction of low performance" Discourse : Studies in the Cultural Politics of Education;3, 341-357, Taylor & Francis, ISSN 1469-3739, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Serder, Margareta, Jakobsson, Anders (2016) "Language Games and Meaning as Used in Student Encounters With Scientific Literacy Test Items" Science Education;2, 321–343, Wiley, ISSN 1098-237X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Serder, Margareta, Jakobsson, Anders (2014) "“Why bother so incredibly much?” : student perspectives on PISA science assignments" Cultural Studies of Science Education;, 21, Springer, ISSN 1871-1502, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Serder, Margareta (2013) "Att förstå naturvetenskapliga kunskapsmätningar utifrån en sociokulturell teoriram" Utbildning & Demokrati;3, 107-124, Örebro universitet, ISSN 2001-7316, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Serder, Margareta, Ideland, Malin (2014) "Björklund, du har valt helt fel utredare av skolan" Dagens samhälle: kommunernas och landstingens tidning;20140116, Svenska kommunförbundet, ISSN 1652-6511, URL [länk],

  Antologibidrag
  Serder, Margareta, Ideland, Malin | Klitmøller, Jacob, Sommer, Dion (red./ed.) (2015) PISA: problemet med en metaundersøgelse. Læring, dannelse og udvikling : kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole, Hans Reitzels Forlag, 123-150, ISBN 978-87-412-5808-9,

  Konferensbidrag
  Ideland, Malin, Jobér, Anna, Axelsson, Thom, Erlandsson, Magnus, Serder, Margareta (2018) "Edu-preneurs in the welfare state. On how commercial actors make themselves indispensable through defining problems and offering solutions" NERA abstract book; NERA 2018 - 46th Congress, (other) 480-480,

  Ideland, Malin, Jobér, Anna, Axelsson, Thom, Erlandsson, Magnus, Serder, Margareta (2018) "Good Intentions and Altruistic Objectives : Observing ‘Edu-preneurs’ at a School Fair" ECER 2018 Conference Theme : Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?, (other) (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna, ideland, Malin, Erlandsson, Magnus, Axelsson, Thom, Serder, Margareta (2018) "Good Intentions and Altruistic Objectives : Observing ‘Edu-preneurs’ at a School Fair" ECER 2018, (other) (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin, Axelsson, Thom, Jobér, Anna, Serder, Margareta (2016) "Helping hands? : Exploring school’s external actor-networks" ECER 2016 Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, (other) 1-3, EERA, URL [länk],

  Osborne, Jonathan, Sjoberg, Svein, Oskarsson, Magnus, Serder, Margareta (2015) "Invited Symposium : The PISA Science Assessments and the Implications for Science Education : Uses and Abuses" 11th Conference of the European Science Education Research Association, ESERA, (other) 1-15,

  Serder, Margareta (2014) "PISA Truth Effects : The Conctruction of Low Performance" ECER, European Conference on Educational Research "The Past, Present and Future of Educational Research in Europe", (peer-review paper) 4, EERA, (Word document) (application/msword)

  Serder, Margareta, Sörensen, Helene (2014) "Comparing Danish and Swedish versions of PISA scientific literacy" (peer-review paper) 4, LUMA Centre of the University of Helsinki, ISSN 2323-7112, (PDF document) (application/pdf)

  Serder, Margareta (2013) "Discouraging results : problematizing test questions in science education" (peer-review paper) 3, (PDF document) (application/pdf)

  Serder, Margareta (2013) "Exploring the positivistic assumption of message-transfer in knowledge measurement" (paper)

  Övrig publicering
  Jobér, Anna, Ideland, Malin, Serder, Margareta, Axelsson, Thom (2016) "Helping hands? Exploring “policy retailers” in an unruly and unruled educational landscape." , (PowerPoint presentation) (application/vnd.ms-powerpoint)

  Serder, Margareta, Sörensen, Helene, Jakobsson, Anders (2011) "Opportunities and difficulties for students’ engagement in PISA Science items" 1-3, Linköpings Universitet, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Extern representant i fakultetsstyrelsen för Lunds universitets naturvetenskapliga fakultet 2016 ff

  LS representant i Rådet för samverkan på Malmö universitet

blackbox blackbox
MARGARETA SERDER
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Lärande och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, B222, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657117
photo of Margareta Serder Margareta Serder