MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Marie Thavenius
universitetslektor

Fil.mag. i utbildningsvetenskap med inriktning mot praktisk pedagogik och senior universitetsadjunkt vid institutionen Kultur, språk, medier, Fakulteten för lärande och samhälle. Jag är sedan september 2012 också doktorand i Svenska med didaktisk inriktning. Mitt avhandlingsprojekt har en litteraturdidaktisk inriktning och jag undersöker litteratursyn(er) och läspraktiker i svensklärarutbildningen.


Kontaktuppgifter

E-post:marie.thavenius@mau.se
Telefon:040-6658665
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B377
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
MARIE THAVENIUS
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Lärande och samhälle Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, B377, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658665
Marie Thavenius