MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Marie Thavenius
doktorand

Fil.mag. i utbildningsvetenskap med inriktning mot praktisk pedagogik och senior universitetsadjunkt vid institutionen Kultur, språk, medier, Fakulteten för lärande och samhälle. Jag är sedan september 2012 också doktorand i Svenska med didaktisk inriktning. Mitt avhandlingsprojekt har en litteraturdidaktisk inriktning och jag undersöker litteratursyn(er) och läspraktiker i svensklärarutbildningen.

Kontaktuppgifter

E-post:marie.thavenius@mah.se
Telefon:040-66 58665
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:B377
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
MARIE THAVENIUS
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur språk och media
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:B377, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58665
Marie Thavenius