MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mikael Londos
universitetslektor

citat Spelet på fältet. Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid citat

Verksam framförallt med inriktning mot Idrottsvetenskap och speciellt idrott och lärande. Idrottslärare. Fil.dr. i pedagogik.


Kontaktuppgifter

E-post:mikael.londos@mah.se
Telefon:040-6658122
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E433a
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum.org
Profilen Idrott i förändring
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Londos, Mikael (2010) Spelet på fältet : relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid. Lärarutbildningen, Malmö högskola, 256 s, ISBN 978-91-86295-06-6, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MIKAEL LONDOS
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E433a, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658122
photo of Mikael Londos Mikael Londos