MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Marie Sjöblom
doktorand

Jag är doktorand i matematikdidaktik. Mitt forskningsprojekt handlar om flerspråkiga matematikklassrum i gymnasieskolan. I en designstudie (educational design research) studeras hur lärare och elever tillsammans kan skapa en miljö där flerspråkiga elever istället för att räkna enskilt i böckerna interagerar med läraren och varandra för att utveckla sina kommunikations- och resonemangsförmågor i matematik. Jag jobbar också som gymnasielektor med inriktning kollegialt lärande i Malmö Stad.


Forskningsprogram

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:marie.sjoblom@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E234
Mobil:0729-839268
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lic. uppsats
  Sjöblom, Marie (2015) Promoting student-to-student interactions in mathematics : a study in a multilingual upper secondary classroom. Malmö University, Faculty of Education and Society, 167, ISBN 978-91-7104-572-0, 978-91-7104-573-7, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Sjöblom, Marie (2018) "Developing mathematical reasoning by using questions in a multilingual mathematics classroom" Nordic Studies in Mathematics Education;3-4, 6119, National centre for mathematics education, University of Gothenburg, ISSN 1104-2176, URL [länk],

  Konferensbidrag
  Sjöblom, Marie (2018) "Teachers promoting active student dialogue through listening and questioning activities" PME 42, 42nd Annual Meeting, (poster) Umeå University,

  Sjöblom, Marie | Helenius, Ola, Engström, Arne, Meaney, Tamsin, Nilsson, Per, Norén, Eva, Sayers, Judy, Österholm, Magnus (red./ed.) (2014) "Designing Tasks and Finding Strategies for Promoting Student-to-Student Interaction" MADIF 9 The Ninth Swedish Mathematics Education Research Seminar Umeå Development of Mathematics Teaching: Design, Scale, Effects. Proceedings of MADIF 9;, 127-136, Swedish Society for Research in Mathematics Education, Gothenburg University, ISBN 978-91-973934-9-2, ISSN 1651-3274, (PDF document) (application/pdf)

  Sjöblom, Marie | Silfverberg, Harry, Kärki, Tomi, Hannula, Markku (red./ed.) (2014) "Coordinating the IC-model with a framework on communication in analyzing student-to-student interactions in mathematics" Nordic research in mathematics education Proceedings of NORMA14; Norma 14, 349-358, University of Turku, Department of Teacher Education, ISBN 978-952-5993-17-2, ISSN 1799-9596, 1799-960X, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MARIE SJÖBLOM
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, E234, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
cell 0729-839268
photo of Marie Sjöblom Marie Sjöblom