MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Nanny Hartsmar
biträdande professor

Nanny Hartsmar är docent i pedagogik, universitetslektor på NMS. Undervisning: grundutbildning, högskolepedagogisk kurs, forskarutbildningen i pedagogik. Medlem i forskningsmiljön Barndom, Lärande Ämnesdidaktik. Styrelsemedlem i det internationella CiCe-nätverket och CiCe Association, Children's Identity and Citizenship in Europe.

Kontaktuppgifter

E-post:nanny.hartsmar@mah.se
Telefon:040-66 58330
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:E404
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Föreläsning - En skola för vem?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Hartsmar, Nanny (2001) Historiemedvetande - Elevers tidsförståelse i en skolkontext. Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan i Malmö, Studia Psychologica et paedagogica - series altera, ISSN 0346-5926, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Cederberg, Margareta, Hartsmar, Nanny (2013) "Some aspects of early school leaving in Sweden, Denmark, Norway and Finland" European Journal of Education;3, page 378-389, John Wiley & Sons, ISSN 0141-8211, DOI [länk],

  Hartsmar, Nanny, Sandström, Maria (2008) "The right of all to inclusion in the learning process: Second language learners working in a technology workshop" Educare;3, 43-81, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Hartsmar, Nanny, Aksit, Necmi, Moraeus, Lisa (2008) "NGOs and Higher Education:Working together for Citizenship Education and the Development of Identities" CiCe Guidelines;10, 1-28, The CiCe Thematic Network Project. Institute for Policy Studies in Education, London Metropolitan University, UK, ISSN 1741-6353, (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Bergman, Lotta, Ericsson, Ingegerd, Hartsmar, Nanny, Lang, Lena, Ljungberg, Caroline, Småberg, Thomas, Söderman, Johan (red./ed.) | (2014) EDUCARE 2014:4 Childhood, Learning and Didactics. Malmö högskola, Lärande och samhälle, 178, ISBN 9789171044945, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Hartsmar, Nanny, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) | (2013) Medborgerlig bildning : demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle. Studentlitteratur, 215, ISBN 9789144060620,

  Ross, Alistair, Dooly, Melinda, Hartsmar, Nanny (2012) Equalities and Education in Europe : Explanations and Excuses for Inequality. Cambridge Scholars Publishing, 162, ISBN 978-1-4438-3644-9, 1-4438-3644-3,

  Antologibidrag
  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Hartsmar, Nanny (2011) Barns erfarenheter - didaktiska överväganden. Natur & Kultur, 113-123, ISBN 978-91-27-13005-0,

  Cederberg, Margareta (red./ed.) | Hartsmar, Nanny (2011) Internationella utblickar. Malmö stad, 90-106, ISBN 978-91-86631-06-2, (PDF document) (application/pdf)

  Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Hartsmar, Nanny, Jönsson, Karin (2010) Lärandets vem, varför, vad och hur i förskolan och grundskolans tidiga år. Perspektiv på barndom och barns lärande : en kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år, Skolverket, s 212-173, ISBN 978-91-86529-08-6, URL [länk],

  Konferensbidrag
  Cederberg, Margareta, Hartsmar, Nanny, Lingärde, Svante (2008) "Reflections on disadvantage in education with focus on socio-economic background - aspects from a comparative study" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Sandström, Maria (red./ed.) | Hartsmar, Nanny (2008) "Permission to Speak" (peer-review paper) London Metropolitan University, ISBN 978-0-9560454-7-8,

  Mattheos, Nikos, Christersson, Cecilia, Högström, Mats, Hallstedt, Per-Axel, Malmberg, Claes, Hartsmar, Nanny (2008) "Multidisciplinary development of professional identity through a Problem Based Learning Curriculum" (poster) 122-23, ISSN 1396-5883, DOI [länk],

  Malmberg, Claes, Hallstedt, Per-Axel, Hartsmar, Nanny, Högström, Mats, Christersson, Cecilia, Mattheos, Nikos (2007) "Education, Dentistry and Social work: Assessment for development of professional competence in a culturally heterogeneous society (Malmö)" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Hartsmar, Nanny, Malmberg, Claes, Christersson, Cecilia, Hallstedt, Per-Axel, Högström, Mats, Nikolaos, Mattheos (2007) "Education, Odontology and Social work: Interactive and continous assessment for development of professional competence" (peer-review paper) NFPF Turku, Finland,

  Christersson, Cecilia, Hallstedt, Per-Axel, Hartsmar, Nanny, Högström, Mats, Malmberg, Claes (2007) "Education, Dentistry and Social Work: Interactive and continuous assessment for development of professional competence" Citizenship Education in Society: Proceedings of the ninth Conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network, (peer-review paper) Cice, ISBN 978-1899764-90-7, URL [länk],

  Hartsmar, Nanny, Malmberg, Claes, Christersson, Cecilia, Hallstedt, Per-Axel, Högström, Mats, Mattheos, Nikos (2007) "Professional Education: Assessment for development of professional competence in a culturally heterogeneous society" (peer-review paper) CICE Nordic, Malmö, Sweden,

  Ross, Alistair (red./ed.) | Hartsmar, Nanny, Nilsson, Jan (2006) "Knowledge and Language Development: Students discussing how Physical geography and geomorphology have influence on life conditions and human activities" (peer-review paper) London Metropolitan University, ISBN 1899764 66 6,

  Folkesson, Anne-Mari (red./ed.) | Hartsmar, Nanny (2005) "Negotiating Identity and citizenship in teacher education" (peer-review paper) 141-146, London Metropolitan University. (Ed. Ross, Alistair), ISBN 1 83577 389 1,

  Schenker, Katarina (red./ed.) | Hartsmar, Nanny (2004) "Inclusion or exclusion?" (peer-review paper) 85-92, London Metropolitan University. (Ed. Ross, Alistair), ISBN 1 85377 378 6,

  Ross, Alistair (red./ed.) | Hartsmar, Nanny (2003) "She told me to develop my reflections" (paper) A Europe of many cultures : proceedings of the fifth conference of the Children`s Identity and Citizenship in Europe, London, ISSN 1470-6695,

  Hartsmar, Nanny, Sandström, Maria (2007-10-05) "Technology and Language Development - Working with preparatory classes" (peer-review paper) Malmö högskola, Lärarutbildningen,

  Rapporter
  Cederberg, Margareta (red./ed.) | Cederberg, Margareta, Ericsson, Ingegerd, Hartsmar, Nanny, Ohlsson, Lars B. (2011) Kunskapsstöd för socialt arbete i skolan - en exemplifierande överblick.. Malmö: Stadskontoret i Malmö stad., 111, ISBN 978-91-86631-06-2, (PDF document) (application/pdf)

  Hartsmar, Nanny, Cederberg, Margareta, Lingärde, Svante (2009) Thematic Report: Socioeconomic Disadvantage : Educational Policies that Address Social Inequality. EPASI, 1-19, URL [länk],

  Cederberg, Margareta, Hartsmar, Nanny, Lingärde, Svante (2009) Educational Policies that Address Social Inequality. Thematic Report: Socioeconomic Disadvantage. EPASI, 19, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Christersson, Cecilia, Hallstedt, Per-Axel, Hartsmar, Nanny, Högström, Mats, Malmberg, Claes, Mattheos, Nikos (2009) A professional approach: a pedagogical model for the assessment of authentic cases in teacher education, social work education and dentistry. The Swedish Agency for Networks and Cooperation in Higher Education, (PDF document) (application/pdf)

  Christersson, Cecilia, Hallstedt, Per-Axel, Hartsmar, Nanny, Högström, Mats, Malmberg, Claes, Mattheos, Nikos (2008) Professionellt förhållningssätt. En pedagogisk modell för bedömning av autentiska fall i lärar-, socionom- och tandläkarutbildning.. NSHU, (PDF document) (application/pdf)

  Hartsmar, Nanny (2008) Educational Policies that Address Social Inequality. Country Report:Sweden. Malmö University, London Metropolitan University:IPSE, 1-34, URI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hartsmar, Nanny, Nilsson, Jan (2008) Case Studies Sweden: Charting Educational Policies to Address Social Inequalities in Europe.

  Hartsmar, Nanny, Nilsson, Jan, Lingärde, Svante (2008) Project Studies: Charting Educational Policies to Address Social Inequalities in Europe. Malmö University,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Styrelsemedlem och President/Past Past President för Children's Identity and Citizenship European Association, CiCea

blackbox blackbox
NANNY HARTSMAR
BITRÄDANDE PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Natur miljö och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:E404, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58330
photo of Nanny Hartsmar Nanny Hartsmar