MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Nanny Hartsmar

Nanny Hartsmar är docent i pedagogik, universitetslektor på NMS. Undervisning: grundutbildning, högskolepedagogisk kurs, forskarutbildningen i pedagogik. Medlem i forskningsmiljön Barndom, Lärande Ämnesdidaktik. Styrelsemedlem i det internationella CiCe-nätverket och CiCe Association, Children's Identity and Citizenship in Europe.


Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe:

Föreläsning - En skola för vem?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Hartsmar, Nanny (2001) Historiemedvetande - Elevers tidsförståelse i en skolkontext. Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan i Malmö, Studia Psychologica et paedagogica - series altera, ISSN 0346-5926, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Cederberg, Margareta, Hartsmar, Nanny (2013) "Some aspects of early school leaving in Sweden, Denmark, Norway and Finland" European Journal of Education;3, page 378-389, John Wiley & Sons, ISSN 0141-8211, DOI [länk],

  Hartsmar, Nanny, Sandström, Maria (2008) "The right of all to inclusion in the learning process: Second language learners working in a technology workshop" Educare;3, 43-81, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Hartsmar, Nanny, Aksit, Necmi, Moraeus, Lisa (2008) "NGOs and Higher Education:Working together for Citizenship Education and the Development of Identities" CiCe Guidelines;10, 1-28, The CiCe Thematic Network Project. Institute for Policy Studies in Education, London Metropolitan University, UK, ISSN 1741-6353, (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Bergman, Lotta, Ericsson, Ingegerd, Hartsmar, Nanny, Lang, Lena, Ljungberg, Caroline, Småberg, Thomas, Söderman, Johan (red./ed.) | (2014) EDUCARE 2014:4 Childhood, Learning and Didactics. Malmö högskola, Lärande och samhälle, 178, ISBN 9789171044945, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Hartsmar, Nanny, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) | (2013) Medborgerlig bildning : demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle. Studentlitteratur, 215, ISBN 9789144060620,

  Ross, Alistair, Dooly, Melinda, Hartsmar, Nanny (2012) Equalities and Education in Europe : Explanations and Excuses for Inequality. Cambridge Scholars Publishing, 162, ISBN 978-1-4438-3644-9, 1-4438-3644-3,

  Antologibidrag
  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Hartsmar, Nanny (2011) Barns erfarenheter - didaktiska överväganden. Natur & Kultur, 113-123, ISBN 978-91-27-13005-0,

  Cederberg, Margareta (red./ed.) | Hartsmar, Nanny (2011) Internationella utblickar. Malmö stad, 90-106, ISBN 978-91-86631-06-2, (PDF document) (application/pdf)

  Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Hartsmar, Nanny, Jönsson, Karin (2010) Lärandets vem, varför, vad och hur i förskolan och grundskolans tidiga år. Perspektiv på barndom och barns lärande : en kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år, Skolverket, s 212-173, ISBN 978-91-86529-08-6, URL [länk],

  Konferensbidrag
  Cederberg, Margareta, Hartsmar, Nanny, Lingärde, Svante (2008) "Reflections on disadvantage in education with focus on socio-economic background - aspects from a comparative study" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Sandström, Maria (red./ed.) | Hartsmar, Nanny (2008) "Permission to Speak" (peer-review paper) London Metropolitan University, ISBN 978-0-9560454-7-8,

  Mattheos, Nikos, Christersson, Cecilia, Högström, Mats, Hallstedt, Per-Axel, Malmberg, Claes, Hartsmar, Nanny (2008) "Multidisciplinary development of professional identity through a Problem Based Learning Curriculum" (poster) 122-23, ISSN 1396-5883, DOI [länk],

  Malmberg, Claes, Hallstedt, Per-Axel, Hartsmar, Nanny, Högström, Mats, Christersson, Cecilia, Mattheos, Nikos (2007) "Education, Dentistry and Social work: Assessment for development of professional competence in a culturally heterogeneous society (Malmö)" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Hartsmar, Nanny, Malmberg, Claes, Christersson, Cecilia, Hallstedt, Per-Axel, Högström, Mats, Nikolaos, Mattheos (2007) "Education, Odontology and Social work: Interactive and continous assessment for development of professional competence" (peer-review paper) NFPF Turku, Finland,

  Christersson, Cecilia, Hallstedt, Per-Axel, Hartsmar, Nanny, Högström, Mats, Malmberg, Claes (2007) "Education, Dentistry and Social Work: Interactive and continuous assessment for development of professional competence" Citizenship Education in Society: Proceedings of the ninth Conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network, (peer-review paper) Cice, ISBN 978-1899764-90-7, URL [länk],

  Hartsmar, Nanny, Malmberg, Claes, Christersson, Cecilia, Hallstedt, Per-Axel, Högström, Mats, Mattheos, Nikos (2007) "Professional Education: Assessment for development of professional competence in a culturally heterogeneous society" (peer-review paper) CICE Nordic, Malmö, Sweden,

  Ross, Alistair (red./ed.) | Hartsmar, Nanny, Nilsson, Jan (2006) "Knowledge and Language Development: Students discussing how Physical geography and geomorphology have influence on life conditions and human activities" (peer-review paper) London Metropolitan University, ISBN 1899764 66 6,

  Folkesson, Anne-Mari (red./ed.) | Hartsmar, Nanny (2005) "Negotiating Identity and citizenship in teacher education" (peer-review paper) 141-146, London Metropolitan University. (Ed. Ross, Alistair), ISBN 1 83577 389 1,

  Schenker, Katarina (red./ed.) | Hartsmar, Nanny (2004) "Inclusion or exclusion?" (peer-review paper) 85-92, London Metropolitan University. (Ed. Ross, Alistair), ISBN 1 85377 378 6,

  Ross, Alistair (red./ed.) | Hartsmar, Nanny (2003) "She told me to develop my reflections" (paper) A Europe of many cultures : proceedings of the fifth conference of the Children`s Identity and Citizenship in Europe, London, ISSN 1470-6695,

  Hartsmar, Nanny, Sandström, Maria (2007-10-05) "Technology and Language Development - Working with preparatory classes" (peer-review paper) Malmö högskola, Lärarutbildningen,

  Rapporter
  Cederberg, Margareta (red./ed.) | Cederberg, Margareta, Ericsson, Ingegerd, Hartsmar, Nanny, Ohlsson, Lars B. (2011) Kunskapsstöd för socialt arbete i skolan - en exemplifierande överblick.. Malmö: Stadskontoret i Malmö stad., 111, ISBN 978-91-86631-06-2, (PDF document) (application/pdf)

  Hartsmar, Nanny, Cederberg, Margareta, Lingärde, Svante (2009) Thematic Report: Socioeconomic Disadvantage : Educational Policies that Address Social Inequality. EPASI, 1-19, URL [länk],

  Cederberg, Margareta, Hartsmar, Nanny, Lingärde, Svante (2009) Educational Policies that Address Social Inequality. Thematic Report: Socioeconomic Disadvantage. EPASI, 19, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Christersson, Cecilia, Hallstedt, Per-Axel, Hartsmar, Nanny, Högström, Mats, Malmberg, Claes, Mattheos, Nikos (2009) A professional approach: a pedagogical model for the assessment of authentic cases in teacher education, social work education and dentistry. The Swedish Agency for Networks and Cooperation in Higher Education, (PDF document) (application/pdf)

  Christersson, Cecilia, Hallstedt, Per-Axel, Hartsmar, Nanny, Högström, Mats, Malmberg, Claes, Mattheos, Nikos (2008) Professionellt förhållningssätt. En pedagogisk modell för bedömning av autentiska fall i lärar-, socionom- och tandläkarutbildning.. NSHU, (PDF document) (application/pdf)

  Hartsmar, Nanny (2008) Educational Policies that Address Social Inequality. Country Report:Sweden. Malmö University, London Metropolitan University:IPSE, 1-34, URI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hartsmar, Nanny, Nilsson, Jan (2008) Case Studies Sweden: Charting Educational Policies to Address Social Inequalities in Europe.

  Hartsmar, Nanny, Nilsson, Jan, Lingärde, Svante (2008) Project Studies: Charting Educational Policies to Address Social Inequalities in Europe. Malmö University,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Styrelsemedlem och President/Past Past President för Children's Identity and Citizenship European Association, CiCea