MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Niklas Gustafson
universitetslektor

Jag är filosofie doktor i pedagogiskt arbete och universitetslektor med inriktning mot vägledning och arbetsliv vid fakulteten för lärande och samhälle. Jag tjänstgör på utbildningarna till vägledare respektive lärare. Mitt intresseområde är professionsstudier och studier om karriärer och karriärutveckling.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:niklas.gustafson@mau.se
Telefon:040-6658344
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B434b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Gustafson, Niklas (2010) Lärare i en ny tid: Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter. Umeå: Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA), ISSN 1653-6894, 1650-8858, 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Eilertsen, Tor-Vidar, Gustafson, Niklas, Salo, Petri (2008) "Action research and the micropolitics in schools" Educational Action Research;No. 3, 295-308, Routledge Taylor & Francis Group, ISSN 0965-0792, DOI [länk],

  Antologibidrag
  Rönnerman, Karin, Moksnes Furu, Eli, Salo, Petri (red./ed.) | Gustafson, Niklas (2008) Opportunities to Develop Professionally: Teachers` Formation of Identities as Teacher-Researchers. Sense Publishers, 209-226, ISBN 978-90-8790-583-5, 978-90-8790-584-2, 978-90-8790-585-9,

  Erixon, Per-Olof (red./ed.) | Gustafson, Niklas (2005) Lärare och forskare i samspel - om hur lärare och forskare gemensamt bildar kunskap. Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt arbete (NaPA), 80-92, ISBN 91-7305-900-5,

  Persson, Sven, Rönnerman, Karin (red./ed.) | Gustafson, Niklas (2005) Lärarkolleger i samarbete. Studentlitteratur, 103-132, ISBN 91-44-04199-3,
blackbox blackbox
NIKLAS GUSTAFSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B434b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658344
photo of Niklas Gustafson Niklas Gustafson