MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Niklas Gustafson
universitetslektor

Jag är filosofie doktor i pedagogiskt arbete och universitetslektor med inriktning mot vägledning och arbetsliv vid fakulteten för lärande och samhälle. Jag tjänstgör på utbildningarna till vägledare respektive lärare. Mitt intresseområde är professionsstudier och studier om karriärer och karriärutveckling.

Kontaktuppgifter

E-post:niklas.gustafson@mah.se
Telefon:040-66 58344
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:B434b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Gustafson, Niklas (2010) Lärare i en ny tid: Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter. Umeå: Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA), ISSN 1653-6894, 1650-8858, 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Eilertsen, Tor-Vidar, Gustafson, Niklas, Salo, Petri (2008) "Action research and the micropolitics in schools" Educational Action Research;No. 3, 295-308, Routledge Taylor & Francis Group, ISSN 0965-0792, DOI [länk],

  Antologibidrag
  Rönnerman, Karin, Moksnes Furu, Eli, Salo, Petri (red./ed.) | Gustafson, Niklas (2008) Opportunities to Develop Professionally: Teachers` Formation of Identities as Teacher-Researchers. Sense Publishers, 209-226, ISBN 978-90-8790-583-5, 978-90-8790-584-2, 978-90-8790-585-9,

  Erixon, Per-Olof (red./ed.) | Gustafson, Niklas (2005) Lärare och forskare i samspel - om hur lärare och forskare gemensamt bildar kunskap. Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt arbete (NaPA), 80-92, ISBN 91-7305-900-5,

  Persson, Sven, Rönnerman, Karin (red./ed.) | Gustafson, Niklas (2005) Lärarkolleger i samarbete. Studentlitteratur, 103-132, ISBN 91-44-04199-3,
blackbox blackbox
NIKLAS GUSTAFSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Individ och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:B434b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58344
photo of Niklas Gustafson Niklas Gustafson