MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Peter Bengtsson
universitetslektor

Peter Bengtsson är universitetslektor på enheten Natur, miljö och samhälle.

Docent i fysik med atomspektroskopi som forskningsområde, se Computational Quantum Physics. Undervisar i naturvetenskapliga ämnen för lärarstuderande.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:peter.bengtsson@mau.se
Telefon:040-6658007
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E204C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Konferensbidrag
  Scholten, O (red./ed.) | Jönsson, Per, Gustafsson, Stefan, Ekman, Jörgen, Bengtsson, Peter, Rynkun, Pavel, Gaigalas, Gediminas (2011) "Transition rates in the B-, C-, N-, O-, and Ne-like sequences from relativistic CI calculations" (poster) 142, European Physical Society, URL [länk],

  Rapporter
  Jönsson, Per, Bengtsson, Peter, Ekman, Jörgen, Gustafsson, Stefan, Karlsson, Lennart, Gaigalas, Gediminas, Froese Fischer, Charlotte, Kato, D, Murakami, I, Sakaune, H A, Hara, H, Watanabe, T, Nakamura, N, Yamamoto, N (2011) Relativistic CI Calculations of Spectroscopic Data for the 2p(6) and 2p(5)3l Configurations in Ne-lika Ions between Mg III and Kr XXVII. National Institute for Fusion Science, 167 p, ISSN 0915-6364, URL [länk],

  Övrig publicering
  Hanstorp, Dag (red./ed.) | Bengtsson, Peter, Ekman, Jörgen, Gustafsson, Stefan, Jönsson, Per, Karlsson, Lennart, Gaigalas, Gediminas (2012) "Energy structure and transition rates in the Ne-like sequence from relativistic CI calculations" 128, European Physical Society, ISBN 2-914771-75-4, URL [länk],

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Utbildning o Titlar

  Gymnasielärarutbildning 2001, Malmö högskola

  Honorary Associate Professor of Physics 1999, The University of Toledo

  Docent (Fysik) 1999, Lund Universitet (Docentföreläsning "Experimentella Studier av Protonens Sönderfall")

  Fil. Dr. (Fysik) 1993, Lunds Universitet (Avhandling "Structure and Decay-Dynamics of Multiply Ionized Atoms with Emphasis on F-like and Na-like Systems")

  Fil. Kand. (Fysik, Matematik) 1989, Lunds Universitet

  Anställningar

  Universitetslektor i fysik, Malmö högskola 14-

  Universitetsadjunkt i fysik, Malmö högskola 11-14

  Projektledare, Malmö Högskola 01-11

  Lektor i fysik, Luleå Tekniska Universitet, Luleå 97-02

  Gymnasielärare i matematik och fysik på International Baccalaureate programmet, Filbornaskolan, Helsingborg 96-96

  STA Fellowship at RIKEN, Wakoshi, Saitama, Japan 95-96

  Visiting Assistant Professor of Physics, University of Toledo, Toledo, Ohio, USA 94-94

  Doktorand, Lunds Universitet 92-93

  Lab handledare, Lunds Universitet 89-92

  Ledningsuppdrag

  Bitr Prefekt NMS 11-15

  Webredaktör SOL mar 08-dec09

  Projektkoordinator 07-11

  Forskningskoordinator, SOL, Lärarutbildningen, Malmö högskola 03-05

  Studierektor vid Institutionen för lärarutbildning, Luleå Tekniska Universitet, Luleå 00-00

  Programansvarig för grundskollärarutbildningen 4-9 ma/no, Luleå Tekniska Universitet, Luleå 00-00

  Förtroende uppdrag

  Suppleant i styrelsen för Max-lab 92-93

  Medlem av styrelsen för Max-lab 91-92

  Suppleant i Matematisk-Fysiska Sektions Nämnden 92-93

  Medlem av Matematisk-Fysiska Sektions Nämnden 91-92

  Vice ordförande i Naturvetenskapliga Doktorand Rådet 92-93

  Medlem i Naturvetenskapliga Doktorand Rådet 90-93

  Sekreterare i Naturvetenskapliga Studie Rådet 87-88

  Sekreterare i Fysiska Linje Rådet 87-89

  Ledamot i redaktionsråd för Educare 05-05

  Skydddsombud 05-05

  Ledamot i betygsnämnd Rose-Marie Olssons avhandling, Lut, Mah jan 2005

  Opponent på 90%-seminarium, Lärarutbildningen, Mah no 2002

  Sakkunnig på lektorat vid LTU feb 2001

  Sakkunnig på artikel i Physica Scripta ed L.J. Curtis nov 1998

blackbox blackbox
PETER BENGTSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, E204C, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658007
photo of Peter Bengtsson Peter Bengtsson