MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Per Eliasson
seniorprofessor

Per Eliasson är senior professor i historia med didaktisk inriktning. Eliassons forskning har i huvudsak inriktats mot två områden – miljöhistoria och historiedidaktik. Inom miljöhistorisk forskning har resursfrågor och konflikter om skog stått i centrum. I ett långt perspektiv belyste Eliasson i sin avhandling de ekologiska och mentalitetshistoriska konflikter som påverkade övergången från en feodal till en marknadsekonomisk resursfördelning. Den linjen har fortsatt genom arbeten om statsskogsbruk i Sverige och i komparativt nordeuropeiskt perspektiv. En annan linje följer den energihistoriska förändring, lokalt och globalt, som övergången från ett organiskt till ett fossilt samhälle innebär. Där har ett tvärvetenskapligt samarbete med fysik varit viktigt. Inom historiedidaktik har Eliassons forskning framför allt behandlat prov, bedömning, progression och läroplansfrågor och historieundervisning. Han har också medverkat i det VR-finansierade projektet ”Historieundervisningens processer i det mångkulturella samhället”. Eliassons historiedidaktiska forskning har också varit kopplad till hans medverkan i Skolverkets arbete med nya läroplaner och det nationella ämnesprovet i historia för grundskolan och kursprovet i historia 1 för gymnasieskolan.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:per.eliasson@mau.se
Telefon:040-6658001
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A304
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Föreläsning: Från trädhat till trädkram
Särskilt begåvade elever. Ämnesdidaktiskt stöd.
Kommande publicering.
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Eliasson, Per, Nordgren, Kenneth (2017) "Vilka är förutsättningarna i svensk grundskola för en interkulturell historieundervisning?" Nordidactica : Journal of Humanities and Social Science Education;2, 47-68, CSD, Karlstad University, ISSN 2000-9879, (PDF document) (application/pdf)

  Ranius, Thomas, Eliasson, Per, Johansson, Per (2008-09) "Large-scale occurrence patterns of red-listed lichens and fungi on old oaks are influenced both by current and historical habitat density" Biodiversity and Conservation;10 / September, 2008, Springer Verlag,

  Vetenskapliga artiklar
  Eliasson, Per (2010) "Hundra års historieläroböcker" Historisk Tidskrift;1, 95-101, Svenska Historiska Föreningen, ISSN 0345-469X, (PDF document) (application/pdf)

  Eliasson, Per (2008) "Sjösänkning med förhinder" Historisk tidskrift;2008:3,

  Eliasson, Per (2007) "En diskussion vitaliserar." Historielärarnas förenings årsskrift,

  Eliasson, Per (2008-02-01) "Då måste man ju förstå hur historien påverkar människor, som påverkar historien igen" Aktuellt om historia. Historieundervisning och identitet i det mångkulturella klassrummet.;2008:1, Historielärarnas förening,

  Artiklar
  Eliasson, Per (2009) "En historieundervisning med förmåga och innehåll" Noter;183, Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF, ISSN 0909-086X, URL [länk],

  Eliasson, Per (2009) "Energifrågor? Det är väl inget historielärare ska syssla med?" Aktuellt om historia;1, 49-55, Historielärarnas förening, ISSN 0348-503X,

  Böcker
  Areskoug, Mats, Eliasson, Per (2017) Energi för hållbar utveckling : Naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv [Tredje omarbetade uppl.]. Studentlitteratur, 371, ISBN 978-91-44-11500-9,

  Björk, Fredrik, Eliasson, Per, Poulsen, Bo (red./ed.) | (2009) Transcending boundaries : environmental histories from the Øresund region. Malmö högskola, ISBN 978-91-7104-051-0, ISSN 1652-2761, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Ercikan, Kadriye, Seixas, Peter (red./ed.) | Eliasson, Per, Alvén, Fredrik, Axelsson Yngvéus, Cecilia, Rosenlund, David (2015) Historical Consciousness and Historical Thinking Reflectedin Large-Scale Assessment in Sweden.. New Directions in Assessing Historical Thinking, Routledge, 171-181, ISBN 9781138018266,

  Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf (red./ed.) | Eliasson, Per (2014) Historieämnet i de nya läroplanerna. Historien är närvarande : Historiedidaktik som teori och tillämpning, Studentlitteratur, 249-272, ISBN 978-91-44-09638-4,

  Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf (red./ed.) | Eliasson, Per (2014) Progression i historisk kunskap och nationella prov i historia. Historien är närvarande : Historiedidaktik som teori och tillämpning, Studentlitteratur, 273-294, ISBN 978-91-44-09638-4,

  Zander, Ulf (red./ed.) | Eliasson, Per, Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf (2013) Att förena teori och praktik – om Christer Karlegärds historiedidaktiska gärning.. Christer Karlegärd, Vad gjorde du under kriget morfar?;red. Ulf Zander, Malmö högskola, ISBN 9789171045270,

  Zander, Ulf (red./ed.) | Eliasson, Per, Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf (2013) Att förena teori och praktik : om Christer Karlegärds historiedidaktiska gärning. Vad gjorde du under kriget, morfar?, Malmö högskola, 178-194, ISBN 9789171045270, ISSN 1654-6881,

  Eliasson, Per, Hammarlund, KG, Lund, Erik, Nielsen, Carsten (red./ed.) | Eliasson, Per, Alvén, Fredrik, Rosenlund, David, Rudnert, Joel, Zander, Ulf (2012) "Det är smart att använda historia i nya händelser..." : Historiebruk i skola och samhälle.. Historiedidaktik i Norden 9: Del 1: Historiemedvetande - Historiebruk, Malmö högskola, 257-258, ISBN 9789171044235,

  Antonson, Hans, Jansson, Ulf (red./ed.) | Eliasson, Per (2011) Statsskogarna : Skogsvård, mekanisering och institutionell förändring. Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 : Studier av de areella näringarnas geografi och historia, Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, 371-385, ISBN 978-91-86573-10-2, ISSN 1402-0386, 0075-7233,

  Antonson, Hans, Jansson, Ulf (red./ed.) | Eliasson, Per (2011) The State-owned forests : Silviculture, mechanisation and institutional change. Agriculture and forestry in Sweden since 1900 : Geographical and historical studies, 371-385, ISBN 978-91-86573-11-9, ISSN 1402-0386, 0075-7233,

  Eliasson, Per (2009) Malmös sekelskifte - förväntan och realiteter. Malmö kulturhistoriska förening, 104-121, ISBN 978-91-633-4184-7,

  Hillbur, Per (red./ed.) | Eliasson, Per, Broström, Anna (2009) Ett landskap byter skepnad. MAPIUS, Malmö högskola, ISBN 978-91-977233-3-6, ISSN 1654-6881,

  Eliasson, Per (2009) When the ceiling was broken. Environmental history in Malmö 1820-1920. Malmö högskola, ISBN 978-91-7104-051-0, ISSN 1652-2761,

  Hillbur, Per (red./ed.) | Eliasson, Per (2009) Socknen vid Landsvägen. Risebjär i Arrie socken 1700-1900. MAPIUS, Malmö högskola, ISBN 978-91-977233-3-6, ISSN 1654-6881,

  Eliasson, Per (2009) Den praxisnära forskningscirkelns praxis : Några reflektioner. Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning, Malmö stad, 8-28, ISBN 978-91-978076-3-0, URL [länk],

  Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf (red./ed.) | Eliasson, Per (2009) Den pågående katastrofen : Samhällsomvandling och miljöhot. Studentlitteratur, 229-262, ISBN 978-91-44-05530-5,

  Hillbur, Per (red./ed.) | Eliasson, Per (2009) Risebjär, Arrie grustag och strövområdet Arriesjön. En grusbackes förvandlingar 1900-2000. MAPIUS, Malmö högskola, ISBN 978-91-977233-3-6, ISSN 1654-6881,

  Johansson, Roger (red./ed.) | Eliasson, Per (2008-12) När gränsen överskrids. Malmös miljöhistoria 1800-1910.. Mezzo Media,

  Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf (red./ed.) | Eliasson, Per (2008-05) Kan ett historiemedvetande fördjupas?. Studentlitteratur,

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Broström, Anna, Eliasson, Per, Hillbur, Per (2008) Mellan åkern och havet: Malmös rekreationsöar och postproduktiva frirum.. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 121-137, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Björk, Fredrik, Eliasson, Per, Fritzbøger, Bo (2006) Inledning. 7-15, ISBN 91-7104-037-4, ISSN 1652-2761, URI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Runefelt, Leif (red./ed.) | Eliasson, Per (2008-11-01) Skogsdikning och skogsväxt under 1900-talet. Kungliga skogs- och lantbruksakademien,

  Konferensbidrag
  Eliasson, Per (2008) "Det mångkulturella samhällets historieläroböcker och reception av historia" (peer-review paper)

  Eliasson, Per (2007) "The artifactual landscape" (paper)

  Eliasson, Per (2007) "Var står historiedidaktiken?" (paper)

  Rapporter
  Eliasson, Per, Rudnert, Joel (red./ed.) | (2009) Klassrummet och cirkeln : en forskningscirkel om historieundervisning i det mångkulturella klassrummet. Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning, Malmö stad, 180, ISBN 978-91-978076-3-0, URL [länk],

  Övrig publicering
  Eliasson, Per (2009) "Søren Byskov, Dansk kystkultur under forandring: kystlandskab, kulturhistorie og naturforvaltning i det 20. århundrede" 337-338, ISSN 0345-469X, URL [länk],
blackbox blackbox
PER ELIASSON
SENIORPROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, A304, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658001
photo of Per Eliasson Per Eliasson