MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Per Gunnemyr
universitetsadjunkt

Jag är doktorand i historia/historiedidaktik med inriktning mot bedömning. Dessutom är jag involverad i konstruktionen av de kursprov i historia för gymnasiet som Malmö högskola konstruerar på uppdrag av Skolverket. Min forskning handlar om hur externa kunskapsmätningar i historia påverkar lärares sätt att bedöma kunskaper i historia.

Kontaktuppgifter

E-post:per.gunnemyr@mah.se
Telefon:040-66 58332
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:B434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lic. uppsats
  Gunnemyr, Per (2011) Likvärdighet till priset av likformighet? En studie av hur och varför svenska och finländska historielärare på gymnasiet uppfattar att de påverkas av externa prov i historia. Malmö högskola, 171, ISBN 978-91-978899-9-5, . (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Eliasson, Per, Karlsson, Klas-Göran, Rosengren, Henrik, Tornbjer, Charlotte (red./ed.) | Gunnemyr, Per (2010) I huvudet på en finländsk provkonstruktör. Lunds universitet, 225-238, ISBN 978-91-978899-1-9, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Vallberg Roth, Ann-Chistine, Gunnemyr, Per, Londos, Mikael, Lundahl, Bo (2016) Lärares förtrogenhet med betygssättning. Lärande och samhälle, Malmö högskola, 129, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
PER GUNNEMYR
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Individ och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:B434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58332
photo of Per Gunnemyr Per Gunnemyr