MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Peter Lilja
universitetslektor

Peter Lilja, universitetslektor i pedagogik. Leg. lärare i samhällskunskap och religionskunskap för grundskolans senare år och gymnasieskolan. Fil.mag. i statsvetenskap och utbildningsvetenskap.


Kontaktuppgifter

E-post:peter.lilja@mau.se
Telefon:040-6658358
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A232
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Peters, Michael (red./ed.) | Lilja, Peter (2017) "Arendt on the State, the Nation and the Separation of Education from Politics" Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory, 1-3, Springer, ISBN 978-981-287-532-7, DOI [länk], URL [länk],

  Avhandling
  Lilja, Peter (2014) Negotiating teacher professionalism : on the symbolic politics of Sweden`s teacher unions. Malmö University, ISBN 978-91-86295-40-0, 978-91-86295-41-7, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lilja, Peter (2018) "Defending a Common World : Hannah Arendt on the State, the Nation and Political Education" Studies in Philosophy and Education;, Springer, ISSN 0039-3746, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dahlbeck, Johan, Lilja, Peter (2017) "The concept of authority and the Swedish educational crisis" Philosophy of Education;, 318-328, Philosophy of Education Society, ISSN 8756-6575, (PDF document) (application/pdf)

  Lilja, Peter (2014) "The politics of teacher professionalism : intraprofessional boundary work in Swedish teacher union policy" Policy futures in education;4, 500-512, Symposium, ISSN 1478-2103, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lilja, Peter (2013) "A quest for legitimacy : on the professionalization policies of Sweden`s Teachers` Unions" Journal of Education Policy;1, 86-104, Taylor & Francis, ISSN 0268-0939, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lilja, Peter (2011) "Lärarlegitimation - professionalisering med förhinder?" Arbetsmarknad & Arbetsliv;4, 29-42, Arbetslivsinstitutet, ISSN 1400-9692, URL [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Lilja, Peter (2009) "Certification as Reprofessionalization - Globalization, Education Policy and the Challenge for Teacher Professionalism in Sweden" KAPET - Karlstads universitets pedagogiska tidskrift, 108-125, Karlstads universitet, ISSN 1653-4743,

  Böcker
  Balldin, Jutta, Dahlbeck, Johan, Harju, Anne, Lilja, Peter (red./ed.) | (2014) Om förskolan och de yngre barnen : historiska och nutida nedslag. Studentlitteratur, 182, ISBN 9789144101163, URL [länk],

  Antologibidrag
  Balldin, Jutta, Dahlbeck, Johan, Harju, Anne, Lilja, Peter (red./ed.) | Balldin, Jutta, Dahlbeck, Johan, Harju, Anne, Lilja, Peter (2014) Introduktion. Studentlitteratur, 11-16, ISBN 978-91-44-10116-3, URL [länk],

  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Lilja, Peter (2010) Globalisering, utbildningsreformer och nya förutsättningar för läraryrket. Lärarutbildningen, Malmö högskola, 206-220, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Lilja, Peter (2017) "Safeguarding a Common World : Arendt on the State and Education" The Philosophy of Education Society 73rd Annual Meeting : Making Sense of Humanity in a Posthumanist Age, (other) Philosophy of Education Society, (PDF document) (application/pdf)

  Dahlbeck, Johan, Lilja, Peter (2017) "The Unexpected Alignment of Progressive Ideals and the Commercialization of Education in Entrepreneurial Learning" The Philosophy of Education Society 73rd Annual Meeting : Making Sense of Humanity in a Posthumanist Age, (other) Philosophy of Education Society,

  Lilja, Peter, Dahlbeck, Johan (2016) "The Concept of Authority and the Swedish Educational Crisis" The Philosophy of Education Society 72nd Annual Meeting : Philosophy of Education Between Past and Future, (other) The Philosophy of Education Society,

  Lilja, Peter (2016) "Lärarauktoritet i en post-traditionell värld" Dialogkonferens 2016 Pedagogisk forskning i Skåne, (other)

  Lilja, Peter (2015) "Teachers as Engineers of Learning or Ambassadors of Intellectual Disciplines : How to Construct a Knowledge Base for `Professional` Teachers?" (paper) 4, Philosophy of Education Society of Great Britain, (PDF document) (application/pdf)

  Lilja, Peter (2015) "Understanding teacher professionalism : teachers as engineers of learning or ambassadors of intellectual disciplines" ECER 2015 : Online Programme, (paper) EERA, Other 23 SES 06 A: 2, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lilja, Peter (2014) "Att återerövra legitimitet : de svenska lärarfackens professionella projekt efter 2008" , (other) URL [länk],

  Lilja, Peter (2014) "The Political Nature of Teacher Professionalism : on the Professional Projects of Sweden`s Teacher Unions" (peer-review paper) 1-10, EERA, (PDF document) (application/pdf)

  Lilja, Peter (2013) "Professional projects and organizational pressures : Swedish teacher unions from an institutional prespective" (peer-review paper) EERA, URL [länk],

  Lilja, Peter (2012) "Narratives of professionalization and intraprofessional strains : Swedish teachers` unions and the translation of professionalism" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Lilja, Peter (2010) "Professionalism som policy - om globalisering, staten och läraryrkets professionalisering" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Lilja, Peter (2009) "Professionalism som statlig kontroll- och styrningsmekanism: utbildningsreformer och nya förutsättningar för läraryrket" (paper) (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
PETER LILJA
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn-unga-samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, A232, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658358
www.mah.se
photo of Peter Lilja Peter Lilja