MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Petra Svensson Källberg
universitetslektor

Petra Svensson Källberg är FD i matematikämnets didaktik. Hon är lektor vid Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle på fakulteten Lärande och samhälle. År 2018 disputerade hon vid Stockholms universitet med avhandlingen Immigrant students’ opportunities to learn mathematics – in(ex)clusion in mathematics education. Sedan augusti 2019 är hon lektor på Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle. Hennes forskning fokuserar i huvudsak flerspråkiga elevers möjligheter att lära matematik och tar sin utgångspunkt i flerspråkighet som en resurs för flerspråkiga elevers fortsatta lärande. Hon är medlem i forskningsprogrammet Disciplinary literacy and inclusive teaching vid Malmö universitet.


Forskningsprogram

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:petra.svensson@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, F407
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
PETRA
SVENSSON KÄLLBERG

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum Orkanen, F407, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
photo of Petra Svensson Källberg Petra Svensson Källberg