MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Pia Nygård Larsson
universitetslektor

citat Forskar om språk och text i ämnesundervisning citat
Fil dr i svenska med didaktisk inriktning och universitetslektor i svenska som andraspråk. Pia Nygård Larsson disputerade 2011 på avhandlingen ”Biologiämnets texter. Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass”. Hennes forskning rör ämnesundervisningens språkliga och textuella dimensioner ur ett andraspråksperspektiv. Inom detta fält handleder hon även två forskarstuderande. Hon medverkar i två stora pågående forskningsprojekt som rör språkliga perspektiv på lärande i NO-klassrum. Hon är därtill ämnesansvarig för grundutbildningen i Svenska som andraspråk.

Kontaktuppgifter

E-post:pia.nygard-larsson@mah.se
Telefon:040-66 58325
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:B335
Mobil:
Fax:040-6658022
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Nygård Larsson, Pia (2011) Biologiämnets texter : Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 359, ISBN 978-91-86295-13-4, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2017) "Semantiska vågor : elevers diskursiva rörlighet i gruppsamtal" NorDiNa : Nordic Studies in Science Education;1, 17-35, University of Oslo, ISSN 1894-1257, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika, Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2016) "Flerspråkighet som en resurs i NO-klassrummet" Pedagogisk forskning i Sverige;1-2, 30-55, Lunds universitet, ISSN 1401-6788,

  Vetenskapliga artiklar
  Nygård Larsson, Pia (2015) "Del 4. Texter och texttyper i SO-ämnen" Läsyftet : Främja elevers lärande i SO;, 15, Skolverket, URL [länk],

  Nygård Larsson, Pia (2015) "Del 4. Texter och texttyper i NO-ämnen" Läsyftet : Främja elevers lärande i NO, I;, 14, Skolverket, URL [länk], [länk],

  Nygård Larsson, Pia (2011) ""Jättebästa svenskan" - tillgång till ett funktionellt språk i varje skolämne" Forskning om undervisning och lärande. Läraryrkets interkulturella dimensioner;6, 30-41, Stiftelsen SAF/Lärarförbundet, ISSN 2000-9674, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Kindenberg, Björn (red./ed.) | Kindenberg, Björn, Nygård Larsson, Pia (2016) Ämnesspråk och ämnesspecifika aktiviteter i skolan. Liber, 129-141, ISBN 978-91-47-12207-3,

  Carlsson, Ulla (red./ed.) | Adelmann, Kent, Bergman, Lotta, Dahlbeck, Per, Hermansson, Carina, Jönsson, Karin, Nygård Larsson, Pia, Olsson Jers, Cecilia, Persson, Magnus, Thavenius, Marie, Widén, Pär (2014) Språkutveckling, medier och demokrati. Nordicom, 117-121, ISBN 978-91-86523-88-6,

  Carlsson, Ulla (red./ed.) | Adelmann, Kent, Bergman, Lotta, Dahlbeck, Per, Jönsson, Karin, Nygård Larsson, Pia, Olsson Jers, Cecilia, Persson, Magnus, Widén, Pär (2013) Kommunikativa kompetenser i det nya medielandskapet. Nordicom, 59-65, ISBN 978-91-86523-62-6,

  Hyltenstam, Kenneth, Lindberg, Inger (red./ed.) | Nygård Larsson, Pia (2013) Text, språk och lärande i naturvetenskap. Studentlitteratur, 579-604, ISBN 978-91-44-07065-0,

  Juvonen, Päivi (red./ed.) | Nygård Larsson, Pia (2009) Hur systematisk är systematiken? : Några semiotiska resursers betydelse för skapandet av explicita tematiska mönster i lärartext och lärobok. Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 71-84, ISBN 978-91-87884-22-1, ISSN 1100-5629, (PDF document) (application/pdf)

  Nygård, Pia (2002) Språkattityder i Sverige. Fritzes offentliga publikationer, 5-44, ISBN 91-38-21645-0, ISSN 0375-250X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
PIA NYGÅRD LARSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur språk och media
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:B335, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58325 work fax 040-6658022
Pia Nygård Larsson