MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sara Berglund
universitetslektor

Sara Berglund är fil. dr. i etnologi, och disputerade vid Lunds universitet 2007. Hon är anställd som lektor i utbildningsvetenskap vid Institutionen Barn-unga-samhälle.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för barn – unga – samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:sara.berglund@mau.se
Telefon:040-6658176
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A227
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
SARA BERGLUND
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, A227, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658176
photo of Sara Berglund Sara Berglund