MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Sara Berglund
universitetslektor

Sara Berglund är fil. dr. i etnologi, och disputerade vid Lunds universitet 2007. Hon är anställd som lektor i utbildningsvetenskap vid Institutionen Barn-unga-samhälle.

Kontaktuppgifter

E-post:sara.berglund@mah.se
Telefon:040-66 58176
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:A227
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
SARA BERGLUND
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:A227, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58176
photo of Sara Berglund Sara Berglund