MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Stefan Nyzell
universitetslektor

citat Stefan Nyzell forskar inom fältet Contentious Politics Studies. Han har forskat om sådant som kravaller, upplopp, sociala rörelser,resningar, uppror och revolutioner. Han har även bedrivit forskning om polisens historia - bland annat om polisfacklig verksamhet, kvinnligt polisarbete och polisens våldsutövning. Han har slutligen även bedrivit forskning inom fältet historiskt återskapande - bland annat med projektet "Våldsamt medeltida - om gränslanden mellan fantastiskt och autentiskt i återskapande medeltida förflutenheter". citat

Stefan Nyzell, född 1975, är verksam som forskare och lärare vid Historiska studier, Malmö högskola. Hans avhandling har titeln ”Striden ägde rum i Malmö”: Möllevångskravallerna 1926. En studie av politiskt våld i mellankrigstidens Sverige. Han forskar bland annat inom fältet Contentious Politics Studies. Exempel på forskning inom detta fält är: Stefan Nyzell, “A Fight for the Right to get Drunk: The Autumn Fair Riot in Eskilstuna, 1937”, Ilaria Fevretto & Xabier Itcania (eds), Protest, Popular Culture and Tradition in Modern and Contemporary Western Europe, Palgrave Macmillan, 2016 (ISBN: 978-1-137-50736-5) Andrés Brink Pinto, Martin Ericson & Stefan Nyzell, ”Contentious Politics Studies: Forskningsfältet social och politisk konfrontation på frammarsch i Skandinavien”, Scandia 2015:1 (ISSN: 0036-5483) Han har även forskat om polisens historia: Stefan Nyzell & Paul Larsson, ”Skandinavisk polishistoria”, Paul Larsson, Rolf Granér, Helene O. I. Gundhus (red.), Polisvetenskap: En introduktion, Studentlitteratur, 2016 (ISBN: 978-91-44-10779-0) Stefan Nyzell, ”Staden och ordningsmakten”, Roger Johansson & Göran Larsson (red), Malmö 1914 – en stad inför språnget till det moderna, Malmö stad, Institutet för studier i Malmös historia (IMH) & Mezzo Media 2013 (ISBN 978-91-637-2286-8) Just nu bedriver han forskning om kulturarv och historiskt återskapande- bland annat med projektet: Violently Medieval: Historical Re-Creation and Public Uses of History.


Kontaktuppgifter

E-post:stefan.nyzell@mau.se
Telefon:040-6658605
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C434:01
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Hur berättar vi om våra kulturarv?
Föreläsning om Möllevångskravallerna
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Nyzell, Stefan (2009) "Striden ägde rum i Malmö" : Möllevångskravallerna 1926 : en studie av politiskt våld i mellankrigstidens Sverige. Malmö högskola, 427, ISBN 978-91-7104-053-7, ISSN 1652-2761, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Nyzell, Stefan (2014) "Upplopp och samhällshistoria : E.P. Thompson och den (nya) moraliska ekonomin" Arbetarhistoria;1-2, 45-51, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446,

  Nyzell, Stefan (2014) "The Policeman as a worker – or not? : international impulses and national developments within the Swedish police, ca. 1850-1940" Nordisk politiforskning;2, 149-165, Universitetsforlaget, ISSN 1894-8693, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Nyzell, Stefan (2014) "Skötsamhet och egensinne : en berättelse om Marknadskravallerna i Eskilstuna 1937" Eskilskällan : lokalhistorisk tidskrift;2, 6-8, Eskilskällan, ISSN 2000-9003, URL [länk],

  Nyzell, Stefan (2009) "Kamrat polis - en polisfacklig vänsterrörelse" TAM-revy;3, 14-17, TAM-Arkiv, ISSN 1654-6997, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Nyzell, Stefan (2014) "Sprickor i demokratin föder politiskt våld" Svenska Dagbladet;20140829, Hb Svenska dagbladets AB & Co, ISSN 1101-2412, URL [länk],

  Antologibidrag
  Johansson, Roger, Larsson, Göran (red./ed.) | Nyzell, Stefan (2013) Stadens ordningsmakt. Mezzo Media, 158-173, 336-338, ISBN 9789163722868,

  Dahlgren, Johanna (red./ed.) | Nyzell, Stefan (2012) Kamrat polis : polisföreningen Kamraten och den polisfackliga vänsterrörelsen i Malmö på 1910- och 1920-talen. TAM-Arkiv, 38-65, ISBN 978-91-637-0376-8, ISSN 1652-2702, URL [länk],

  Ranby, Henrik (red./ed.) | Nyzell, Stefan (2011) Den lilla industristaden - modernitet och välfärd (1936-1971). Höganäs kommun, 105-140, ISBN 978-91-633-9476-8,

  Brink Pinto, Andres, Olofsson, Magnus (red./ed.) | Nyzell, Stefan (2011) "Det är bättre att sitta i fästning än att svälta ihjäl": Hungerupproret i Jönköping den 25 och 26 september 1855. Pluribus, 47-74, ISBN 978-91-977875-4-3,

  Konferensbidrag
  Nyzell, Stefan (2005) "Arbetarkultur i brytningstid" (peer-review paper) 65-82, Centrum för Arbetarhistoria, ISBN 978-91-633-0639-6, ISSN 1654-2908, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
STEFAN NYZELL
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, C434:01, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658605
photo of Stefan Nyzell Stefan Nyzell