MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Stefan Nyzell
universitetslektor

Stefan Nyzell, född 1975, är verksam som forskare och lärare vid Historiska studier, Malmö högskola. Hans avhandling har titeln ”Striden ägde rum i Malmö”: Möllevångskravallerna 1926. En studie av politiskt våld i mellankrigstidens Sverige. Han forskar bland annat inom fältet Contentious Politics Studies. Exempel på forskning inom detta fält är: Stefan Nyzell, “A Fight for the Right to get Drunk: The Autumn Fair Riot in Eskilstuna, 1937”, Ilaria Fevretto & Xabier Itcania (eds), Protest, Popular Culture and Tradition in Modern and Contemporary Western Europe, Palgrave Macmillan, 2016 (ISBN: 978-1-137-50736-5) Andrés Brink Pinto, Martin Ericson & Stefan Nyzell, ”Contentious Politics Studies: Forskningsfältet social och politisk konfrontation på frammarsch i Skandinavien”, Scandia 2015:1 (ISSN: 0036-5483) Han har även forskat om polisens historia: Stefan Nyzell & Paul Larsson, ”Skandinavisk polishistoria”, Paul Larsson, Rolf Granér, Helene O. I. Gundhus (red.), Polisvetenskap: En introduktion, Studentlitteratur, 2016 (ISBN: 978-91-44-10779-0) Stefan Nyzell, ”Staden och ordningsmakten”, Roger Johansson & Göran Larsson (red), Malmö 1914 – en stad inför språnget till det moderna, Malmö stad, Institutet för studier i Malmös historia (IMH) & Mezzo Media 2013 (ISBN 978-91-637-2286-8) Just nu bedriver han forskning om kulturarv och historiskt återskapande- bland annat med projektet: Violently Medieval: Historical Re-Creation and Public Uses of History.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:stefan.nyzell@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C434:01
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Hur berättar vi om våra kulturarv?
Föreläsning om Möllevångskravallerna
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Nyzell, Stefan (2009) "Striden ägde rum i Malmö" : Möllevångskravallerna 1926 : en studie av politiskt våld i mellankrigstidens Sverige. Malmö högskola, 427, ISBN 978-91-7104-053-7, ISSN 1652-2761, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Nyzell, Stefan (2014) "Upplopp och samhällshistoria : E.P. Thompson och den (nya) moraliska ekonomin" Arbetarhistoria;1-2, 45-51, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446,

  Nyzell, Stefan (2014) "The Policeman as a worker – or not? : international impulses and national developments within the Swedish police, ca. 1850-1940" Nordisk politiforskning;2, 149-165, Universitetsforlaget, ISSN 1894-8693, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Nyzell, Stefan (2014) "Skötsamhet och egensinne : en berättelse om Marknadskravallerna i Eskilstuna 1937" Eskilskällan : lokalhistorisk tidskrift;2, 6-8, Eskilskällan, ISSN 2000-9003, URL [länk],

  Nyzell, Stefan (2009) "Kamrat polis - en polisfacklig vänsterrörelse" TAM-revy;3, 14-17, TAM-Arkiv, ISSN 1654-6997, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Nyzell, Stefan (2014) "Sprickor i demokratin föder politiskt våld" Svenska Dagbladet;20140829, Hb Svenska dagbladets AB & Co, ISSN 1101-2412, URL [länk],

  Antologibidrag
  Johansson, Roger, Larsson, Göran (red./ed.) | Nyzell, Stefan (2013) Stadens ordningsmakt. Mezzo Media, 158-173, 336-338, ISBN 9789163722868,

  Dahlgren, Johanna (red./ed.) | Nyzell, Stefan (2012) Kamrat polis : polisföreningen Kamraten och den polisfackliga vänsterrörelsen i Malmö på 1910- och 1920-talen. TAM-Arkiv, 38-65, ISBN 978-91-637-0376-8, ISSN 1652-2702, URL [länk],

  Ranby, Henrik (red./ed.) | Nyzell, Stefan (2011) Den lilla industristaden - modernitet och välfärd (1936-1971). Höganäs kommun, 105-140, ISBN 978-91-633-9476-8,

  Brink Pinto, Andres, Olofsson, Magnus (red./ed.) | Nyzell, Stefan (2011) "Det är bättre att sitta i fästning än att svälta ihjäl": Hungerupproret i Jönköping den 25 och 26 september 1855. Pluribus, 47-74, ISBN 978-91-977875-4-3,

  Konferensbidrag
  Nyzell, Stefan (2005) "Arbetarkultur i brytningstid" (peer-review paper) 65-82, Centrum för Arbetarhistoria, ISBN 978-91-633-0639-6, ISSN 1654-2908, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
STEFAN NYZELL
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, C434:01, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
photo of Stefan Nyzell Stefan Nyzell