MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Susanna Hedenborg
professor

Susanna Hedenborg, Professor i idrottsvetenskap och docent i ekonomisk historia. Forskningsområden:
Hästsport, Arbetsmarknad, Barndomshistoria, Historiedemografi Genushistoria. Medlem i redaktionskommitten i Revue d'histoire Nordique, granskare av artiklar i Journal of Sport History, International Journal of the history of Sport, Sport in History


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för idrottsvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:susanna.hedenborg@mau.se
Telefon:040-6658385
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B222
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Egen webbsida
Idrottsforum.org
Profilen Idrott i förändring
Hästkarlar, hästtjejer och hästälskare
Publikationer
Keynote ECSS
Hästkarlar, hästtjejer, hästälskare
What are sport sciences?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Hedenborg, Susanna, Pfister, Gertrud (2017) "Introduction" Sport in Society;8, 995-997, Routledge, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Hedenborg, Susanna (2016) "Lis Hartel : an extraordinary equestrian" Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics;, Taylor and Francis, ISSN 1743-0437, DOI [länk], URL [länk],

  Thorell, Gabriella, Hedenborg, Susanna, Stråhlman, Owe, Morgan, Karin (2016) "From giving orders to engaging in dialogue : Military norms being challenged at the Swedish riding school" International Review for the Sociology of Sport;, Sage, ISSN 1461-7218, DOI [länk],

  Hellborg, Anna Maria, Hedenborg, Susanna (2015) "The rocker and the heroine : gendered media representations of equestrian sports at the 2012 Olympics" Sport in Society: Cultures, commerce, media, politics;2, 248-261, Taylor & Francis, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Thorell, Gabriella, Hedenborg, Susanna (2015) "Riding Instructors, Gender, Militarism, and Stable Culture in Sweden : Continuity and Change in the Twentieth Century" The international journal of the history of sport;5, 650-666, Taylor & Francis, ISSN 0952-3367, DOI [länk],

  Hedenborg, Susanna (2015) "Gender and sports within the Equine Sector : A comparative perspective" The International journal of the history of sport;4, 551-564, Taylor & Francis, ISSN 0952-3367, DOI [länk],

  Carlsson, Bo, Hedenborg, Susanna (2014) "The position and relevance of sport studies : an introduction" Sport in Society;, 1225-1233, Taylor & Francis, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Hedenborg, Susanna (2013) "The Olympic Games in London from a Swedish media perspective" International Journal of the History of Sport;7, 789-804, Taylor & Francis, ISSN 1743-9035, DOI [länk],

  Hedenborg, Susanna (2013) "Carruthers, Pamela Isabel Jameson" Oxford Dictionary of National Biography;, Oxford University Press, Other The Oxford Dictionary of National Biography is the national record of men and women who have shaped British history and culture, worldwide, from the Romans to the 21st century., DOI [länk], URL [länk],

  Hedenborg, Susanna, Hedenborg White, Manon (2012) "Changes and variations in patterns of gender relations in equestrian sports during the second half of the twentieth century" Sport in Society;3, 302-319, Taylor & Francis, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Hedenborg, Susanna, Pfister, Gertrud (2012) "Écuyères and `doing gender`. Presenting Femininity in a Male Domain - Female Circus Riders 1800-1920" Scandinavian Sport Studies Forum;, 25-47, Malmö högskola, Idrottsvetenskap, ISSN 2000-088x, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hedenborg, Susanna, Pfister, Gertrud (2012) "Introduction" Sport in society;3, 283-286, Taylor & Francis, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Hedenborg, Susanna (2009) "Unknown soldiers and very pretty ladies : Challenges to the social order of sports in Post-War Sweden" Sport in History;4, 601-620, Routledge, ISSN 1746-0263, DOI [länk],

  Hedenborg, Susanna (2009) "Till vad fostrar ridsporten? En studie av ridsportens utbildningar med utgångspunkt i begreppen tävlingsfostran, föreningsfostran och omvårdnadsfostran" Educare;1, 61-78, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Hedenborg, Susanna (2009) "Till vad fostrar ridsporten? En studie av ridsportens utbildningar med utgångspunkt i begreppen tävlingsfostran, föreningsfostran och omvårdnadsfostran" Educare;1, 61-78, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Hedenborg, Susanna (2007) "Trainers of racehorses in Sweden. Small business and gender" ASSHStudies;23, 65-85, Australian Society for Sports History, Melbourne,

  Hedenborg, Susanna (2007) "Trainers of racehorses in Sweden. Small business and gender" ASSHStudies;23, 65-85, Australian Society for Sports History, Melbourne,

  Hedenborg, Susanna (2007) "Female Jockeys in Swedish Horseracing 1890-2000. From minority to majority - complex causes" International Journal of the History of Sports;4, 501-519, Taylor and Francis, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Peterson, Tomas, Ageberg, Eva, Bremander, Ann, Dencker, Magnus, Ek, Staffan, Hedenborg, Susanna, Ingrell, Joakim, Johnson, Urban, Karlsson, Magnus, Larneby, Marie, Olsson, Charlotte, Thorsson, Ola, Wollmer, Per (2017) "Malmö Youth Sport Study : A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specialized in physical activity and sports" Idrottsforum.org;2017-12-04, 18, Idrottsforum.org, ISSN 1652-7224, (PDF document) (application/pdf)

  Hedenborg, Susanna, Pfister, Gertrud (2015) "Introduction : Special Issue - Gender, Media, Sport" Sport in Society;2, 131-135, Taylor & Francis, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Hedenborg, Susanna (2014) ".. and Allah took a handful of Southerly wind... and created the horse” : the history of international equestrian sports" Idrottsforum.org;2014-06-13, 1-14, Idrottsvetenskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, ISSN 1652–7224, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hedenborg, Susanna, Jonasson, Kalle, Peterson, Tomas, Schenker, Katarina, Tolvhed, Helena (2012) "Fler stannar men färre börjar?" Svensk idrottsforskning;1, 51-54, Centrum för idrottsforskning, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hedenborg, Susanna (2009) "Omvårdnad och hårt arbete. Barns arbete och fostran inom ridsporten" Arbetarhistoria;4, 18-21, ISSN 0281-7446, URL [länk],

  Artiklar
  Hedenborg, Susanna (2009) "Folkhemshästen - mellan stat, marknad och ideell sektor" Svensk idrottsforskning;3, 31-35, ISSN 1103-4629, URL [länk],

  Carlsson, Bo, Hedenborg, Susanna (2009) "Idrott i förändring, revisited och en idrottsvetenskaplig profilering" Svensk idrottsforskning;3, 4-9, ISSN 1103-4629, URL [länk],

  Hedenborg, Susanna (2007-08) "A vehicle in the army,or a friend in the family" Conference 2007, (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Carlsson, Bo, Hedenborg, Susanna (red./ed.) | (2015) The Social Science of Sport : A Critical Analysis. Routledge, 120, ISBN 978-1-13-890067-7, URL [länk],

  Hedenborg, Susanna, Kvarnström, Lars (2015) Det svenska samhället : böndernas och arbetarnas tid 1720-2014. Studentlitteratur, 393, ISBN 978-91-44-10496-6,

  Hofmann, Annette, Gems, Gerald, Hedenborg, Susanna (2015) Global Scholar Global Spirit : Gertrude Pfister. Total health publications, 209, ISBN 9781519314666,

  Hedenborg, Susanna, Långström, Sture, Ededal, Ingvar, Ader, Weronica (2014) Historia 2-3 : sök, granska, tolka och värdera. Studentlitteratur, 343, ISBN 978-91-44-08427-5,

  Hedenborg, Susanna (2013) Hästkarlar, hästtjejer, hästälskare : 100 år med svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet, 239, ISBN 978-91-637-4330-6,

  Hedenborg, Susanna, Kvarnström, Lars (2013) Det svenska samhället 1720-2010 : böndernas och arbetarnas tid. Studentlitteratur, 392, ISBN 978-91-44-08063-5,

  Kågerman Hansén, Malin (red./ed.) | Långström, Sture, Ader, Weronica, Ededal, Ingvar, Hedenborg, Susanna (2011) Historia 1B, 1-100p : Den lilla människan och de stora sammanhangen : Elevpaket med webbdel. Studentlitteratur, 423, ISBN 978-91-44-03791-2,

  Långström, Sture, Ader, Veronica, Ededal, Ingvar, Hedenborg, Susanna (2011) Historia : då, nu och sedan. 1 (2. uppl.). Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-07779-6,

  Långström, Sture, Ader, Weronica, Ededal, Ingvar, Hedenborg, Susanna (2009) Historia 1. Då, nu och sedan. Studentlitteratur, 224, ISBN 9789144045689,

  Långström, Sture, Adler, Weronica, Ededal, Ingvar, Hedenborg, Susanna (2009) Historia : då, nu och sedan. 1 (1. uppl.). Studentlitteratur, 223 + 1 CD, ISBN 9789144045689,

  Hedenborg, Susanna, Kvarnström, Lars (2009) Det svenska samhället 1720-2006 : böndernas och arbetarnas tid. Studentlitteratur, 400, ISBN 978-91-44-05329-5,

  Långström, Sture, Ader, Weronica, Ededal, Ingvar, Hedenborg, Susanna (2009) Historia 1. Då, nu och sedan. Studentlitteratur, 224, ISBN 9789144045689,

  Hedenborg, Susanna (2008) Arbete på stallbacken. Nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus- och klassperspektiv. idrottsforum.org, ISSN 1652-3180,

  Hedenborg, Susanna, Kvarnström, Lars (2007) Det svenska samhället 1720-2000. Studentlitteratur, ISBN 9789144011707,

  Greiff, Mats, Hedenborg, Susanna (red./ed.) | (2007) I sulky och sadel. Trav- och galoppsportens 1900-talshistoria. Carlssons,

  Hedenborg, Susanna (red./ed.) | Hedenborg, Susanna (2006) "Idrottsvetenskap : en introduktion" , 324, Studentlitteraur, ISBN 978-91-44-07468-9,

  Antologibidrag
  Bairner, Alan, Kelly, John, Woo Lee, Jung (red./ed.) | Hedenborg, Susanna, Peterson, Tomas (2017) Sport and the Swedish Welfare State. Routledge, 106-114, ISBN 978-1-138-79254-8,

  Hedenborg, Susanna (red./ed.) | Peterson, Tomas (2016) Barnidrott och talangidentifikation. Idrottsvetenskap : en introduktion, Studentlitteratur, 259-278, ISBN 978-91-44-07468-9,

  Hedenborg, Susanna (red./ed.) | Peterson, Tomas, Hedenborg, Susanna (2016) Den svenska idrottsmodellen. Idrottsvetenskap : en introduktion, Studentlitteratur, 21-38, ISBN 978-91-44-07468-9,

  Hedenborg, Susanna (red./ed.) | Jönsson, Kutte (2016) Idrottsfilosofi. Studentlitteratur, 145-163, ISBN 978-91-44-07468-9,

  Hedenborg, Susanna (2016) Vad är idrottsvetenskap?. Studentlitteratur, 9-20, ISBN 978-91-44-07468-9,

  Hedenborg, Susanna (red./ed.) | Hedenborg, Susanna (2016) Att skriva en vetenskaplig text. Studentlitteratur, 301-316, ISBN 978-91-44-07468-9,

  Karlander, Olof (red./ed.) | Hedenborg, Susanna (2015) En militär verksamhet med civila inslag 1850-1950. Föreningen för den beridna högvakten, 14-20, ISBN 9789198318807,

  Lames, O, Kolbinger, M, Siegle, M, Link, D (red./ed.) | Hedenborg, Susanna, Hofmann, Annette, Sinning, Silke (2014) Der Umgang der Printmedien mit Nationaltrainerinnen im Fußball : Das Beispiel Silvia Neid und Pia Sundhage. Feldhaus Edition Czwalina, 190-195, ISBN 978-3-88020-617-5, URL [länk],

  Gillett, James, Gilbert, Michelle (red./ed.) | Larneby, Marie, Hedenborg, Susanna (2014) (Dis)abled riders and equestrian sports. Routledge, 192-208, ISBN 978-0-415-84194-8, URL [länk],

  Adelman, Miriam, Knijnik, Jorge (red./ed.) | Hedenborg, Susanna, Hedenborg White, Manon (2013) From glamour to drudgery - changing gender patterns in the Equine sector : A comparative study of Sweden and Great Britian in the Twentieth Century. Springer, 15-36, ISBN 978-94-007-6823-9, DOI [länk],

  Dartsch, Christine, Pihlblad, Johan (red./ed.) | Hedenborg, Susanna (2013) På jakt efter den goda idrotten : lärdomar från Norden och Australien. Centrum för idrottsforskning, 43-58, ISBN 978-91-979562-8-4, (PDF document) (application/pdf)

  Houlihan, Barrie, Green, Mick (red./ed.) | Carlsson, Bo, Hedenborg, Susanna (2013) The development of youth sport in Sweden. Routledge, 160-172, ISBN 978-0-415-47995-0, URL [länk],

  Wallenberg Bondesson, Maria, Husz, Orsi, Myrdal, Janken, Tydén, Mattias (red./ed.) | Hedenborg, Susanna (2012) Hästar morrar inte och citroner i fickan på fotbolls-VM : det idrottande barnet i Kamratposten. Sekel Bokförlag, 174-187, ISBN 978-91-87199-10-3,

  Hvenmark, Johan (red./ed.) | Hedenborg, Susanna (2012) Barnet och det idrottande barnet.. SISU idrottsböcker, 90-111, ISBN 9789186323424,

  Arnberg, Klara, Sundevall, Fia, Tjeder, David (red./ed.) | Hedenborg, Susanna (2012) En alltför stor befolkning leder till fattigdom. Makadam förlag, 72-76, ISBN 978-91-7061-105-6,

  Antonsson, Hans, Jansson, Ulf (red./ed.) | Hedenborg, Susanna (2011) The horse in Sweden: workmate and leisure pursuit. KSLA, 217-232, ISBN 91-86573-11-X,

  Jansson, Ulf, Antonsson, Hans (red./ed.) | Hedenborg, Susanna (2011) Hästen i Sverige: arbetskamrat och fritidsnöje. KSLA, 207-221, ISBN 91-86573-10-1,

  Houlihan, Barrie, Green, Mick (red./ed.) | Carlsson, Bo, Hedenborg, Susanna (2011) The development of youth sport in Sweden. Routledge, 160-172, ISBN 978-0-415-47996-7,

  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Fransson, Kristin, Hedenborg, Susanna (2011) Barn och idrott. Natur och kultur, 167-185, ISBN 978-91-27-13005-0,

  Hedenborg, Susanna (2011) Den som i leken går… Barnperspektiv på idrotten med fokus på arbete. Centrum för idrottsforskning, 129-142, ISBN 9789197956215,

  Nestor, Sofia (red./ed.) | Hedenborg, Susanna (2010) Från jaktelegans till fältgrått och långa flätor. Ridsportens 1900-tal. (Ny genuskod i stallet!). Livrustkammaren, 119-132, ISBN 978-91-87594-35-9,

  Hedenborg, Susanna (2009) Rockens makt, myter och identiteter. Malmö Högskola, 292-297, ISBN 978-91-7104-050-3, ISSN 1652-2761,

  Houltz, Anders (red./ed.) | Hedenborg, Susanna, Morell, Mats (2008) Hästar och hästarbete. Ett klass-, genus-, och generationsperspektiv på förändringarna under 1900-talet. Uppsala Universitet, 203-218, ISSN 0346-6493,

  Uhlin, Hans-Erik (red./ed.) | Greiff, Mats, Hedenborg, Susanna (2007) Genus och arbetsdelning.

  Greiff, Mats, Hedenborg, Susanna (2007) "Jag är nog lite som en mamma till mina passhästar och skämmer bort dem". Om manligt och kvinnligt inom trav- och galoppsporterna. Carlssons,

  Greiff, Mats, Hedenborg, Susanna (2007) Överklassens fritidsnöje och folksport – hästkapplöpningarnas historia. Carlssons,

  Greiff, Mats, Hedenborg, Susanna (2007) Hästsport i verkligheten och i tidigare forskning. Carlssons,

  Greiff, Mats, Hedenborg, Susanna (2007) Bakom kulisserna: Kvinnorna kämpar på stallbacken. Skånska Travsällskapet,

  Konferensbidrag
  Radmann, Aage, Hedenborg, Susanna, Tsolakidis, Elias (red./ed.) | Elisabet, Apelmo (2015) "We Should Also Have a Chance to Be Included : Disability, Gender and Physical Education" (other) 154, European College of Sport Science, ISBN 978-91-7104-567-6, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Radmann, Aage, Hedenborg, Susanna, Tsolakidis, E (red./ed.) | Peterson, Tomas (2015) "Relative Age Effect in a sociological perspective" 20th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE 24th - 27th June 2015, Malmö – Sweden : BOOK OF ABSTRACTS; ECSS, (other) 312, (PDF document) (application/pdf)

  Larneby, Marie, Hedenborg, Susanna (2013) "(Dis)Abled Riders and Equestrian Sports" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Hedenborg, Susanna (2013) "Från gentlemannaryttare till hästtjej : svensk ridsport 100 år" (paper) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hellborg, Anna Maria, Hedenborg, Susanna (2013) "Mediated gender relations in a gender mixed sport : Representations of gender in equestrian sports during the Olympic games in 2012" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Hedenborg, Susanna (2012) "Från gentlemannaryttare till hästtjej : ridsporten 100 år" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Hedenborg, Susanna (2012) "The horse as an "enabler" in horsback riding : the history of therapeutic horsemanship" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Hedenborg, Susanna (2012) "The olympic games in London 2012 from a Swedish media perspective" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Hedenborg, Susanna (2011) "The Swedish Equine Sector in the 20th Century" (peer-review paper) NASSS, (File) (application/octet-stream)

  Hedenborg, Susanna (2011) "Gender Relations in Equestrian Sports 1952-2000" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Hedenborg, Susanna (2009) "From mono-production to a diversified production in the leisure industry" (paper)

  Hedenborg, Susanna (2008) "Equestrian Olympics in Stockholm 1956. From Upper class masculinity to people`s sport and feminine leisure" (paper) (File) (application/octet-stream)

  Rapporter
  Hedenborg, Susanna, Hellborg, Anna Maria (2017) En ridsport för alla : En rapport om ridsport och integration i samarbete med Malmö högskola. Svenska ridsportförbundet, 45, (PDF document) (application/pdf)

  Hedenborg, Susanna, Larneby, Marie (2016) Skilda världar - unga i och om framtidens föreningsidrott. Riksidrottsförbundet, 39, ISBN 978-91-87385-12-4, (PDF document) (application/pdf)

  Hedenborg, Susanna, Glaser, Joakim (2013) Unga i och om framtidens idrottsorganisering. Rikdsidrottsförbundet, 102, ISBN 978-91-87385-05-6, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas, Hedenborg, Susanna, Jonasson, Kalle, Schenker, Katarina, Tolvhed, Katarina (2012) Utvärdering av Idrottslyftet : Svenska Ridsportförbundet, Svenska Klätterförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Simförbundet och Svenska Taekwondoförbundet. Riksidrottsförbundet, 191, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Radmann, Aage, Hedenborg, Susanna, Tsolakidis, Elias (red./ed.) | Knez, Kelly, Ekberg, Jan-Eric, Ericsson, Ingegerd, Londos, Mikael (2015) "Inclusion within Swedish Physical Education? : Problematizing the ‘text’ surrounding physical education and the experiences of immigrant youth" 269, European College of Sport Science, ISBN 978-91-7104-567-6, URL [länk],

  Radmann, Aage, Hedenborg, Susanna, Tsolakidis, Elias (red./ed.) | Book, Karin (2015) "Planning for activity : linking physical activity trends and urban development trends" 242, European College of Sport Science, URL [länk],

  Radmann, Aage, Hedenborg, Susanna, Tsolakidis, Elias (red./ed.) | Norberg, Johan R (2015) "Good governance from a national perspective : the case of Sweden" 140, European College of Sport Science, ISBN 978-91-7104-567-6, URL [länk],

  Radman, Aage, Hedenborg, Susanna, Tsolakidis, Elias (red./ed.) | (2015) "20th annual Congress of the European college of sport science 24th - 27th June 2015, Malmö – Sweden : Book of abstracts" 628, European College of Sport Science, ISBN 978-91-7104-567-6, (PDF document) (application/pdf)

  Hedenborg, Susanna (2010) "Horses don`t growl and lemons in the pockets at the Soccer World Cup: Child perspective and children`s perspective on sports during the second half of the 20th century"

  Hedenborg, Susanna (2010) "Folkhemshästen – från fältgrått till långa flätor"

  Hedenborg, Susanna (2010) "Om hästen och om ryttaren" Idrottsvetenskap, Malmö högskola, ISSN 1652–7224, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hedenborg, Susanna (2010) "Barnet och idrotten" Idrottsvetenskap, Malmö högskola, ISSN 1652–7224, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hedenborg, Susanna (2010) "Handbok i idrottshistoria" Idrottsvetenskap, Malmö högskola, ISSN 1652–7224, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hedenborg, Susanna (2009) "A question of rearing to competition,democracy or care in equestrian sports" 290-291, ISBN 978-82-502-0420-1, URL [länk],

  Hedenborg, Susanna (2009) "Children, sports politics and stable work in late twentieth-century Sweden"

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Degrees: Full Professor in Sport studies, 2009; Associate Professor in Economic history, Uppsala University, 2004; PhD, Economic history, Stockholm University, 1997. Position and previous positions: Vice dean of the Faculty Education and society, Malmö University 2012–; Full professor in Sport studies, 2009, Malmö University; Senior Lecturer in Leisure Studies 2006–2009, Malmö university; Postdoctoral Research Fellow in economic history Uppsala 2002–2007; Administrative director of ”Svenska historiedagarna”, 1998–1999; Senior Lecturer in History, Linköping University, 1998–1999; Head of studies, Department of Economic History, Stockholm University, 1999–2001. Supervisor for (examination year): Johanna Sköld (PhD); Stockholm University (2006); Karin Ågren (PhD); Uppsala University (2007); Kalle Jonasson, Malmö University (2013); David Cardell (Licentiate degree), Malmö University (2009); Assistant supervisor Per Borg (PhD), Stockholm University (2004); Solveig Hollari (Licentiate degree), Stockholm University (2000); supervisor for (not yet examined) Kristin Fransson, Malmö University; Julia Rönnbäck, Malmö University; Jonas Tiboroha, Malmö University/University of Dar Es Salaam; Devota Marwa, Malmö University/University of Dar Es Salaam; Anna Maria Hellborg, Malmö University; Marie Larneby, Malmö University. Faculty examiner (PhD), international examiner (PhD) or member of examining committee (PhD): Member of examining committee (PhD): Göran Ulväng, Uppsala, 2004; Karin Wikberg, Stockholm, 2005, Berit Bengtsson, Uppsala 2006, Paul Sjöblom, Stockholm 2006, Ann-Sofie Arvidsson, Stockholm 2007, Johan Lundin, Lund 2007, Sara Hansson, Uppsala 2007, Tomas Berglund, Härnösand, 2007, Soheyla Yazpanadah 2008, Jesper Johansson Växjö 2008,Vanja Lozic Malmö 2010, Ninitha Maivorsdotter Örebro 2012, Bjarne Löfgren, 2013: Björn Ferry 2014. Faculty examiner Hans Bolling, Stockholm 2005; Jan Mispelaere, 2009; Stina Bohman 2010:International examiner (PhD): Oscar Solenes, Oslo 2009, Daniel Martinez Alvaro, Leon 2009; Matthis Kempe-Bergman, Stockholm, 2014. Committees: member of the scientific board, ECSS (2014- ), Member of the Board of Svensk hästforskning (Swedish Equestrian Research); Member of Committee for Historical studies, Vetenskapsrådet (Swedish Research Council) 2012-2014; Member of Committee for Infrastructure, Vetenskapsrådet (Swedish Research Council) 2014-; Member of the Board of Centrum för idrottsforskning (Swedish National Centre for Research in Sports) 2012- ;Committee for Cultural studies, (Beredningsgrupp för KulRAM), Vetenskapsrådet (Swedish Research Council) 2009-2010;Elektorsförsamlingen Vetenskapsrådet (Swedish Research Council) 2009 External expert: External expert for a professorship, NIH, Oslo 2012 and 2013; External expert for a personal chair GIH, Stockholm 2009; 2 personal chairs Flyinge/SLU (Swedish University of Agricultural Sciences); External expert for a professorship, Umeå University, Umeå 2012 (Lotta Vikström); External expert for positions as senior lecturers Lund University 2011, Linköping University 2010; NIH; Oslo, 2014; External expert for lecturers applying for a position as associate professor, Johnny Wijk (Stockholm University), 2006; Kristina Engvall (Örebro University), 2010; Eva-Carin Lindgren (Gothenburg University), 2012; External expert for PhD position, NIH, Oslo 2014; External expert for a publishing company before the translation of a book by Colin Heywood (History of Childhood); External expert for research funding applications to Riksbankens Jubileumsfond (http://www.rj.se/english) and Östersjöstiftelsen (http://ostersjostiftelsen.se) International work: In 2001 and 2004 Hedenborg gave lectures in Moscow at RGGU. During 2003 Hedenborg worked for a month as a guest senior lecturer at Toulouse University (Mirail). Hedenborg worked at Toulouse University as a guest senior lecturer during spring semester 2004 and 2005 too. During 2008 Hedenborg worked for three weeks as a guest senior lecturer in University of Dar es Salam, Tanzania. In 2010 Hedenborg conducted research at the British Library, London. In 2011 Hedenborg spent 1 month as a guest lecturer at Griffith University, Australia, and has taught several times in Trondheim (NTNU) and at the Summer School for PhD students at Copenhagen University 2011, 2012, 2014. Editorial/advisory board in national and international journals and referee assignments for journals: Co-editor of EJSS, 2014- ; Editorial/advisory board: Sport in history (2013- ), Scandinavian Sport Studies Forum (2012- ); Häften för kritiska studier (-1995); Historisk tidskrift (2000–2005); Revue d’histoire Nordique (2003– ); Referee assignments in 2011 Journal of Sport History; Sport in History, Sports in society, Sociology of Sport Journal, International review of the Sociology of sport, SSSF (http://www.sportstudies.org/), Educare

blackbox blackbox
SUSANNA HEDENBORG
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B222, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658385
photo of Susanna Hedenborg Susanna Hedenborg