MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Susan Lindholm
universitetslektor

Susan Lindholm är doktor i historia och historiedidaktik. I september 2016 disputerade hon med avhandlingen ”Remembering Chile. An Entangled History of Hip-hop in-between Chile and Sweden.” I denna använder hon sig av muntlig historia för att synliggöra och diskutera olika positioneringar inom hiphop kulturen mellan Latin Amerika och Sverige. Med en bakgrund inom Amerikansk kulturhistoria från Ludwig Maximilians Universitet i München, Tyskland intresserar hon sig framförallt för etnicitet och andrifieringsprocesser inom och mellan olika kontexter.


Kontaktuppgifter

E-post:susan.lindholm@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C434:03
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

HipHop-historia mellan Chile och Sverige
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Lindholm, Susan (2016) Remembering Chile : an entangled history of Hip-hop in-between Sweden and Chile. Malmö university, Faculty of Education and Society, 168, ISBN 978-91-7104-710-6 (print), 978-91-7104-711-3 (pdf), ISSN 1652-2761, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lindholm, Susan (2015) "Creating a ”Latino” artist identity in-between Sweden and Latin America : a comparative approach" Kulturstudier;2, 113-135, Dansk Historisk Fællesråd, ISSN 1904-5352, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lindholm, Susan (2015) "Negotiating difference in the Hip-hop zone in-between Sweden and Chile" Oral history;2, 51-61, Oral history society, ISSN 0143-0955,

  Lindholm, Susan (2014) "Representing the Marginalized Other : The Swedish Hip-hop Group Advance Patrol" Svensk tidskrift för musikforskning - Swedish Journal of Music Research;2, 105-125, Svenska samfundet för musikforskning, ISSN 1653-9672,

  Antologibidrag
  Thor Tureby, Malin, Hansson, Lars (red./ed.) | Lindholm, Susan (2015) Att skriva muntlig historia. Studentlitteratur, 25-40, ISBN 9789144103556,

  Lundin, Johan, Askander, Mikael, Söderman, Johan (red./ed.) | Lindholm, Susan (2014) Att skriva om hiphop inom akademin. Kira, ISBN 9789198092196,

  Konferensbidrag
  Lindholm, Susan (2014) "Postmemories in Translation - the Hip-hop Zone in-between Chile and Sweden" (other)

  Lindholm, Susan (2014) "In Pursuit of Recognition : Translating “Chile” within the Hip-hop Zone" (other) 23, URL [länk],

  Lindholm, Susan (2014) "In Pursuit of Recognition" (other)
blackbox blackbox
SUSAN LINDHOLM
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, C434:03, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
Susan Lindholm