MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Susan Lindholm
universitetslektor

Susan Lindholm är doktor i historia och historiedidaktik. I september 2016 disputerade hon med avhandlingen ”Remembering Chile. An Entangled History of Hip-hop in-between Chile and Sweden.” I denna använder hon sig av muntlig historia för att synliggöra och diskutera olika positioneringar inom hiphop kulturen mellan Latin Amerika och Sverige. Med en bakgrund inom Amerikansk kulturhistoria från Ludwig Maximilians Universitet i München, Tyskland intresserar hon sig framförallt för etnicitet och andrifieringsprocesser inom och mellan olika kontexter.


Kontaktuppgifter

E-post:susan.lindholm@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C434:03
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

HipHop-historia mellan Chile och Sverige
blackbox blackbox
SUSAN LINDHOLM
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, C434:03, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
Susan Lindholm