MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sverker Fryklund
universitetsadjunkt

Verksam framförallt med inriktning mot Idrottsvetenskap, speciellt idrottspsykologi.

Fil.mag idrottspsykologi. Fil.lic i Idrottsvetenskap.

DK koordinator Riksidrottsuniversitet


Kontaktuppgifter

E-post:sverker.fryklund@mau.se
Telefon:040-6658301
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D404
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum.org
Profilen Idrott i förändring
blackbox blackbox
SVERKER FRYKLUND
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, D404, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658301
photo of Sverker Fryklund Sverker Fryklund