MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Sverker Fryklund
universitetsadjunkt

Verksam framförallt med inriktning mot Idrottsvetenskap. Undervisar i idrottslärarutbildningen, Idrottsvetenskapligt program samt fristående kurser inom området idrottsvetenskap, speciellt idrottspsykologi. Fil.mag idrottspsykologi. Fil.lic i Idrottsvetenskap.

Kontaktuppgifter

E-post:sverker.fryklund@mah.se
Telefon:040-66 58301
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:D404
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum.org
Profilen Idrott i förändring
blackbox blackbox
SVERKER FRYKLUND
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap - IDV
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:D404, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58301
photo of Sverker Fryklund Sverker Fryklund