MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sven Persson
professor

citat Professionella behöver skaffa sig redskap för att skapa kunskap om sin verksamhet. Vi forskare å vår sida måste få mer insyn i de frågor och problem som yrkesverksamma möter. Det är snedstrecket mellan utbildningarna och professionerna vi vill beforska. citat

Jag är professor i pedagogik vid institutionen Barn, unga och samhälle. Jag har dessutom ett updrag som föreståndare och vetenskaplig ledare för Centrum för professionsstudier (CPS). Mitt forskningsintresse är professionsforskning och de yngre barnens lärande och utbildning.


Kontaktuppgifter

E-post:sven.persson@mah.se
Telefon:040-6658232
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D204
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Föreläsning - Fsk betydelse för barns lärande
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Aspelin, Jonas, Persson, Sven (2008) "Lärares professionella/personliga utveckling" Educare – Vetenskapliga skrifter;1, 27-49, Malmö högskola, Lärarutbildningen, (PDF document) (application/pdf)

  Persson, S (2007) "Handledning i forskningcirklar" I T. Krokmark & K. Åberg,. Handledning i pedagogiskt arbete. Lund: Studentlitteratur 2007,

  Vetenskapliga artiklar
  Riddersporre, Bim, Persson, Sven (2011) "Forskningscirkeln - en metod för att forskningsanknyta grundutbildningen" SUHF Conference proceedings;, 1-4, SUHF Conference proceedings, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Sven, Ackesjö, Helena (2010) "Skolförberedelse i förskoleklass. Att vara lärare-i-relation i gränslandet" Pedagogisk Forskning i Sverige;2/3, 157-178, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, ISSN 1401-6788, (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Eriksson, Lars, Hillerup, Sören, Reibel, Jesper, Persson, Sixten, Brun, Aarne (2006) "Traumatic changes of the inferior alveolar nerve and gasserian ganglion after removal of a mandibular third molar: report of a case" Journal of oral and maxillofacial surgery;12, 1821-5, ISSN 0278-2391, DOI [länk],

  Persson, Sven (2002) "Democracy and Communication" Occasional Papers, University of Greenwich,

  Persson, Sven, Tallberg Broman, Ingegerd (2002) "Det är ju ett annat jobb : Förskollärare, grundskollärare och lärarstuderande om professionell identitet i konflikt och förändring" Pedagogisk forskning i Sverige;4 Årg 7, 257-278, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, ISSN 1401-6788, URI [länk],

  Böcker
  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | (2011) Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år. Natur och Kultur, 362, ISBN 978-91-27-13005-0,

  Aspelin, Jonas, Persson, Sven (2011) Om relationell pedagogik. Gleerups förlag, 168, ISBN 9789140666796,

  Persson, Sven (2008-10-15) Forskning om villkor för barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem. Vetenskapsrådet, 121, ISBN 978-91-7307-144-4, ISSN 1651-7350, (PDF document)

  Antologibidrag
  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Liljefors Persson, Bodil (2011) Samhällsorienterande undervisning med religionskunskap i fokus. Natur & Kultur, 235-254, ISBN 978-91-27-13005-0,

  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Tallberg Broman, Ingegerd (2011) Har fröken revolver? Om undervisning, kön och likvärdighet i ett historiskt och nutida perspktiv. Natur & Kultur, 44-72, ISBN 978-91-27-13005-0,

  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2011) Naturvetenskap i skolan. Natur & Kultur, 148-166, ISBN 978-91-27-13005-0, URL [länk],

  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Hartsmar, Nanny (2011) Barns erfarenheter - didaktiska överväganden. Natur & Kultur, 113-123, ISBN 978-91-27-13005-0,

  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Fransson, Kristin, Hedenborg, Susanna (2011) Barn och idrott. Natur och kultur, 167-185, ISBN 978-91-27-13005-0,

  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Axelsson, Thom, Qvarsebo, Jonas (2011) Perspektiv på skola och barndom. Natur & Kultur, 25-43, ISBN 978-91-27-13005-0, URL [länk],

  Tallberg Broman, Ingegerd, Persson, Sven (2010) Inledning. Skolverket, 9-20, ISBN 978-91-86529-08-6, URL [länk],

  Riddersporre, Bim, Persson, Sven (red./ed.) | Bruce, Barbro (2010) Lek och språk. Natur & Kultur, 101-120, ISBN 978-91-27-12111-9,

  Skolverket (red./ed.) | Persson, Sven (2010) Lärandets var och när i den institutionaliserade barndomens kontext. Skolverket, s 83-100, ISBN 978-91-86529-08-6, URL [länk],

  Persson, Sven (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2010) Individuella utvecklingsplaner i Montessori- och Reggio Emiliaprofilerade förskolor.. Malmö högskola, 53-70, ISSN 1101-7643, URL [länk],

  Riddersporre, Bim, Persson, Sven (red./ed.) | Vallberg, Ann-Christine, Månsson, Annika (2010) Dokumentation och bedömning i förskolan. Natur & Kultur, 229-249, ISBN 978-91-27-12111-9,

  Riddersporre, Bim, Persson, Sven (red./ed.) | Axelsson, Thom, Qvarsebo, Jonas (2010) Barndomens historiska framväxt. Natur och kultur, s 39-60, ISBN 978-91-27-12111-9,

  Riddersporre, Bim, Persson, Sven (red./ed.) | Persson, Sven, Dahlbeck, Per (2010) Estetik i förskolan. Natur och kultur, s 191-210, ISBN 978-91-27-12111-9,

  Persson, Sven (2010) Förskolans janusansikte. Natur och kultur, s 61-82, ISBN 978-91-27-12111-9,

  Persson, Sven (2010) Ålder och skolstart. En kunskapsöversikt. Fritzes, 243-265, ISBN 978-91-38-23447-1, ISSN 0375-250X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Sven (red./ed.) | Riddersporre, Bim (2010) Ledarskap i förskolan - vision och vardag i en nystartad verksamhet. Lärarutbildningen, Malmö högskola, s 13-50, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Sven (red./ed.) | Fransson, Kristin (2010) Det aktiva barnet? En forskningsöversikt. Lärarutbildningen, Malmö högskola, 121-141, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Tallberg Broman, Ingegerd, Persson, Sven (2010) Perspektiv på barndom och barns lärande : inledning. Skolverket, 9-20, ISBN 978-91-86529-08-6, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Aspelin, Jonas, Persson, Sven (2009) "Yrkeskunnande-i-relation" : Teoretiska perspektiv på lärares grundkompetens. Santérus Academic Press, 85-109, ISBN 978-91-7335-013-6,

  Fransson, Ola, Jonnergård, Karin (red./ed.) | Persson, Sven, Aspelin, Jonas (2009) Yrkeskunnande – i – relation. Teoretiska perspektiv på lärares grundkompetens.. Santérus Academic Press, s 85-110, ISBN 978-91-7335-013-6,

  Aspelin, Jonas, Persson, Sven (2009) "Yrkeskunnande-i-relation" : Teoretiska perspektiv på lärares grundkompetens. Santérus Academic Press, 85-109, ISBN 978-91-7335-013-6,

  Konferensbidrag
  Bouakaz, L, Persson, S (2007) "Activating social capital. Parents’ way of getting involved in their children’s education" (paper)

  Rapporter
  Persson, Sven (red./ed.) | (2010) Barndom, lärande, ämnesdidaktik : Exempel från en forskningsmiljö vid Lärarutbildningen. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 146, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Sven (2008) Forskningscirklar - en vägledning. Malmö stad, (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Sven (2008) Forskning om villkor för barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem. Vetenskapsrådet, 119 s, ISBN 978-91-7307-144-4, ISSN 1651-7350, URL [länk],

  Rehn, Agneta, Persson, Sofie, Svingby, Gunilla (2007) Lasarus - ett datorspel om människokroppen, hälsan och sjukvården prövat av elever i skolår 3-7. (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Sven (1999) Utveckling genom handledning. Malmö : Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 1999, 23, ISSN 1107-7643,
blackbox blackbox
SVEN PERSSON
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, D204, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658232
photo of Sven Persson Sven Persson