MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sven Persson
seniorprofessor

Jag är professor i pedagogik vid institutionen Skolutveckling och ledarskap (SOL). Jag har dessutom ett updrag som gästprofessor på Linnéuniversitet. Mitt forskningsintresse är förskola, förskoleklass och de yngre barnens lärande och utbildning.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för skolutveckling och ledarskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:sven.persson@mau.se
Telefon:040-6658232
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D435
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Föreläsning - Fsk betydelse för barns lärande
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  Från den omogna sexåringen till den skolpliktiga förskoleklasseleven
  Ackesjö Helena, Persson Sven

  2019 | Rapport
  Hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa
  Persson Sven, Tallberg Broman Ingegerd

  2018 | Artikel i tidskrift
  Gör något åt förskolans grundläggande problem
  Persson Sven, Tallberg Broman Ingegerd

  2018 | Artikel i tidskrift
  Erkännandets dynamik
  Ackesjö Helena, Persson Sven, Lago Lina

  2018 | Rapport
  Nationellt uppdrag - lokala förutsättningar
  Tallberg Broman Ingegerd, Persson Sven

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
SVEN PERSSON
SENIORPROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, D435, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658232
photo of Sven Persson Sven Persson