MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Thomas Småberg
professor, biträdande

Jag är biträdande professor i historia och undervisar på IS. Här har jag primärt undervisat i historia, både på fristående kurser som programkurser. Jag har erfarenhet av undervisning på grund-, avancerad, och forskarnivå och jag har även handlett uppsatser på dessa nivåer, samt handleder aktivt en doktorand i historia. Jag är från början utbildad grundskolelärare med ämneskombinationen So 4-9. Jag är också Fil.dr i Historia med inriktning mot medeltidshistoria. Jag skrev min avhandling om sociala nätverk, politisk kultur och makt under senmedeltid, men forskar nu om ritualer, särskilt med inriktning mot performance och performativitet under högmedeltid.


Kontaktuppgifter

E-post:thomas.smaberg@mau.se
Telefon:040-6658608
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C433a
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Hur berättar vi om våra kulturarv?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Småberg, Thomas (2012) "Rituals of greeting and farewell : reflections on a visit to the Royal Court of Norway in 1302" Collegium Medievale : Interdisciplinary Journal of Medieval Research;, 3-40, Collegium Medievale, ISSN 0801-9282, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Småberg, Thomas (2011) "Bland drottningar och hertigar Utblickar kring riddarromaner och deras användning i svensk medeltidsforskning" Historisk tidskrift;2, 197-226, Svenska historiska föreningen, ISSN 0345-469x, URL [länk],

  Artiklar
  Nyzell, Stefan, Småberg, Thomas (2015) "Verklighetens vikingar – finns de? : Om känsla och kunskap i historiskt återskapande" Centrum för Öresundsstudier;, Centrum för Öresundsstudier, URL [länk],

  Antologibidrag
  Magnúsdóttir, Auður, Bagerius, Henric, Hermanson, Lars (red./ed.) | Småberg, Thomas (2014) Sätesgården, borgen och kyrkan : manifestationer av aristokratisk makt i landskapet. Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, 301-330, ISBN 9789188614766,

  Sigurðsson, Jón Viðar, Småberg, Thomas (red./ed.) | Småberg, Thomas (2013) The language of masculine friendship : idealism and political realism in a Swedish fourteenth century rhyme chronicle. Brepols, 199-231, ISBN 978-2-503-54248-5 (Print), 978-2-503-54260-7 (Online), DOI [länk],

  Bandlien, Björn (red./ed.) | Småberg, Thomas (2012) En drottnings skådespel : ritualer vid kung Håkons och drottning Eufemias hov. Dreyer, 73-82, ISBN 978-82-8265-039-7,

  Boute, Bruno, Småberg, Thomas (red./ed.) | Småberg, Thomas, Boute, Bruno (2012) Introduction. Devising order : socio-religious models, rituals, and the performativity of practice. Brill, 1-17, ISBN 9789004236745, ISSN 1572-4107, DOI [länk],

  Småberg, Thomas, Boute, Bruno (red./ed.) | Småberg, Thomas (2012) The ritual battle of tournament : tornej, dust and bohord in medieval Sweden ca 1250-1320. Brill, 165-192, ISBN 9789004240032, ISSN 1572-4107, DOI [länk],

  Hermanson, Lars, Småberg, Thomas, Sigurðsson, Jón Viðar, Danneskiold-Samsö, Jakob (red./ed.) | Småberg, Thomas (2007) Ideal och Identiteter. Föreställningar om vänskap i Erikskrönikan och Karlskrönikan.
blackbox blackbox
THOMAS SMÅBERG
PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, C433a, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658608
photo of Thomas Småberg Thomas Småberg