MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Therese Vincenti Malmgren
universitetslektor

Therese Vincenti Malmgren. fil. dr i pedagogik. Gymnasielärarexamen i matematik och företagsekonomi. Mitt forskningsintresse är läroplansanalys med speciell anknytning till värden och etiska överväganden.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:therese.vincenti_malmgren@mau.se
Telefon:040-6658322
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C433b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
THERESE
VINCENTI MALMGREN

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, C433b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658322
photo of Therese Vincenti Malmgren Therese Vincenti Malmgren