MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Therese Vincenti Malmgren
universitetslektor

Therese Vincenti Malmgren. fil. dr i pedagogik. Gymnasielärarexamen i matematik och företagsekonomi. Mitt forskningsintresse är läroplansanalys med speciell anknytning till värden och etiska överväganden.


Kontaktuppgifter

E-post:therese.vincenti_malmgren@mau.se
Telefon:040-6658322
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C433b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
THERESE
VINCENTI MALMGREN

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, C433b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658322
photo of Therese Vincenti Malmgren Therese Vincenti Malmgren