MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Therese Vincenti Malmgren
universitetslektor

Therese Vincenti Malmgren. fil. dr i pedagogik. Gymnasielärarexamen i matematik och företagsekonomi. Mitt forskningsintresse är läroplansanalys med speciell anknytning till värden och etiska överväganden.

Kontaktuppgifter

E-post:therese.vincenti_malmgren@mah.se
Telefon:040-66 58322
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:C433b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
THERESE
VINCENTI MALMGREN

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Individ och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:C433b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58322
photo of Therese Vincenti Malmgren Therese Vincenti Malmgren