MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Torun Matsson
universitetslektor

citat Dans och idrott citat
Lektor i idrottsvetenskap med inriktning pedagogik. Verksam framförallt med inriktning mot Idrottsvetenskap. Undervisning i idrottsvetenskap.

Kontaktuppgifter

E-post:torun.mattsson@mah.se
Telefon:040-66 58178
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:E127h
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum.org
Profilen Idrott i förändring
Den riskabla dansen
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Mattsson, Torun, Lundvall, Suzanne (2013) "The position of dance in physical education" Sport, education and society;, e-pub ahead of prin, Taylor and Francis, ISSN 1357-3322, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Fabri, Anna, Mattsson, Torun (2009) "Betydelsen av praktisk personlig färdighet i idrottslärarutbildningen" Educare;1, 23-41, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Styrke, Britt-Marie (red./ed.) | Mattsson, Torun (2015) Dansens position i ämnet idrott och hälsa. Liber, 53-69, ISBN 978-91-47-11158-9,

  Herz, Marcus (red./ed.) | Herz, Marcus, Johansson, Thomas, Lalander, Philip, Mattsson, Tina, Wikström, Hanna (2012) Avslutning. Liber, 169-180, ISBN 978-91-47-09688-6,
blackbox blackbox
TORUN MATSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap - IDV
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:E127h, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58178
photo of Torun Matsson Torun Matsson