MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Tomas Peterson
seniorprofessor

Verksam som professor på enheten Idrottsvetenskap. Forskningsområden: svensk fotbolls professionalisering, selektions- och rangordningsmekanismer inom barn- och ungdomsidrott, relationen mellan skol- och föreningsidrott, idrottspolitik samt idrott och socialt entreprenörskap.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:tomas.peterson@mau.se
Telefon:040-6658355
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E434c
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum.org
Profilen Idrott i förändring
Föreläsning - Gammal är äldst.
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Peterson, Tomas (2009) "Barndomens reglering via skol- och föreningsidrotten" Educare;2-3, 73-99, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2008) "Den svenska idrottsstödsutredningen. En kort sammanfattning" Idrottsforum.org, URL [länk],

  Peterson, Tomas (2008) "When the field of sport crosses the field of physical education" EDUCARE;2008, 2008:3, 83-97, Education, Malmö University, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2007) "När fälten korsas - om Handslagsprojekt på skoltid" Svensk Idrottsforskning;2007, nr. 3-4, Centrum för Idrottsforskning, URL [länk],

  Peterson, Tomas (2007) "Landskrona BoIS as an Environment for Nurturing and Education" Soccer and Society;1, Routledge,

  Billing, Peter, Peterson, Tomas, Franzén, Mats (2004) "Paradoxes of football professionalisation in Sweden : A club approch" Soccer and Society;1, 82-99, Frank Cass, ISSN 1466-0970 (Print), 1743-9590 (Online), DOI [länk], URL [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Peterson, Tomas (2011) "Selektionssystemen saknar talang" Svensk Idrottsforskning;4, 9-12, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629,

  Peterson, Tomas (2009) "Swedish Soccer is Searching for Talent but finding Age" Idrottsforum.org;090429, URL [länk],

  Peterson, Tomas (2008) "The Professionalisation of Sport in the Scandinavian Countries" Idrottsforum.org, URL [länk],

  Peterson, Tomas (2007) "Några argument för sen specialisering" Svensk Idrottsforskning;2007, nummer 1, Centrum för Idrottsforskning,

  Peterson, Tomas (2005) "När fälten korsas" Svensk idrottsforskning;3, 9-11, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas, Carlsson, Bo, Trondman, Mats (2005) "Idrott i förändring: Idrott och idrottsvetenskap i ett samhälls- och kulturvetenskapligt perspektiv" Svensk idrottsforskning;3, 12-15, Centrum för idrottsforskning (CIF), ISSN 1103-4629, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2005) "Idrottens professionaliserings- och kommersialiseringsprocesser" Sociologisk forskning;1, 3-10, Sveriges sociologförbund, ISSN 0038-0342, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2004) "Arena för integration" I & M : invandrare & minoriteter;4, 19-23, Stiftelsen Invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2004) "Med ålder som gallringsinstrument" Krut: kritisk utbildningstidskrift;1, 45-55, ISSN 0347-5409, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2003) "Kommers och professionalism : idrott och samhälle" Framtider;4, 21-25, Institutet för framtidsstudier, ISSN 0281-0492, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2002) "Gammal är äldst..." Svensk idrottsforskning;2, 54-57, Centrum för idrottsforskning (CIF),, ISSN 1103-4629, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2002) "Är idrottsrörelsen till bara för vissa?" Svensk idrott;11, 8-9, Sveriges riksidrottsförbund /Svensk idrott, ISSN 0049-2663, (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Peterson, Tomas (2003) "Idrott mellan folkrörelse och kommersialism" Svensk idrottsforskning;2, 60-64, Centrum för idrottsforskning (CIF), ISSN 1103-4629,

  Peterson, Tomas (2003) "Idrott mellan folkrörelse och kommersialism" Svensk idrottsforskning;2, 60-64, Centrum för idrottsforskning (CIF), ISSN 1103-4629,

  Böcker
  Peterson, Tomas (2011) Talangutveckling eller talangavveckling?. SISU Idrottsböcker, 147, ISBN 978-91-86323-24-0,

  Wigerfelt, Anders S, Peterson, Tomas (2010) IMER – möjligheter och gränser. Festskrift till Björn Fryklund. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas, Franzén, Mats, Billing, Peter (1999) Vem vinner i längden? : Hammarby IF, Malmö FF och svensk fotboll. Arkiv, 197, ISBN 91-7924-125-5, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Peterson, Tomas (2011) När idrottsföreningarna kommer till skolan – om reglerad barndom och fält som korsas. Gleerups, 97-106, ISBN 978-91-40-67605-4,

  Peterson, Tomas (2010) Björn och jag. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö högskola, s 39-46, ISBN 978-91-633-6570-6, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2010) Fyra konstiga frågor om idrotten och samhället – och fyra ännu konstigare svar. Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, s 76-85, ISSN 2000-7272,

  Nilsén, Åke, Wikdahl, Magnus (red./ed.) | Peterson, Tomas (2007) Landskrona Bois som uppfostrings- och utbildningsmiljö. ICLU Skriftserie 1,

  Dahlgren, Anita, Ekberg, Jan-Eric, Peterson, Tomas (2007) Idrott och hälsa i skolan, och föreningsidrott på fritiden – eller?. Vetenskapsrådet, 29-35, ISBN 978-91-7307-115-4, ISSN 1651-7350, URL [länk],

  Peterson, Tomas (2005) Idrottens framtid, ideér och visioner. Hallands idrottsförbund, 60-61, (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas (2004) Striden slutade i en "svengelsk" modell. Stroemberg Media Group, 252-261, ISBN 91-86184-59-8,

  Peterson, Tomas (2004) Idrotten och samhället. SISU Idrottsböcker, 14-37, ISBN 91-88941-63-9, (PDF document) (application/pdf)

  Rystad, Göran, Lundberg, Svante (red./ed.) | Peterson, Tomas (2000) Idrotten som integrationsarena?. Arkiv förlag, 141-166, ISBN 91-7924-141-7, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Peterson, Tomas (2008) "When the fields cross." (peer-review paper) NERA conference in Copenhagen, 6-9 Mars.,

  Peterson, Tomas (2008) "When the fields cross." (peer-review paper) NERA conference in Copenhagen, 6-9 Mars.,

  Peterson, Tomas (2007) "When the fields cross" (peer-review paper) Paper to Citizenship Education in Society - A challenge for the Nordic countries, Malmö 4th - 5th October 2007,

  Franzén, Mats, Peterson, Tomas (2007) "Facing up a male doxa. Gender differences among young Swedish elite footballers" (peer-review paper) Paper to the International Sport History and Sport Sociology Congress in Copenhagen, 31 July – 5 August 2007,

  Peterson, Tomas (2007) "Professionalization of Sport in Scandinavia" (peer-review paper) Key note, “Science for Success II. Promoting Excellence in Sport and Exercise”. Jyväskylä 10 - 12 October 2007,

  Franzén, Mats, Peterson, Tomas (2005) "The democracy-competitiveness dilemma in team sport. A panel study of Swedish soccer girls and boys." (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Franzén, Mats, Peterson, Tomas (2005) "The democracy-competitiveness dilemma in team sport. A panel study of Swedish soccer girls and boys." (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Peterson, Tomas, Norberg, Johan R (2008) Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till idrotten. Fritze, ISBN 978-91-38-22996-5, ISSN 0375-250X, URL [länk],

  Peterson, Tomas (2007) Förenings- och tävlingsfostran. Riksidrottsförbundet,

  Peterson, Tomas (2007) Förenings- och tävlingsfostran. Riksidrottsförbundet,
blackbox blackbox
TOMAS PETERSON
SENIORPROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E434c, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658355
photo of Tomas Peterson Tomas Peterson