MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Urban Nilsson
universitetslektor

Urban Nilsson är fil. dr. i pedagogik. Undervisning PPU inom gymnasielärarutbildningen, påbyggnadsutbildning i ämnet pedagogik samt fortbildning med inriktning på samtalsmetodik och vuxenpedagogik. Bedriver forskning och utvecklingsarbete inom området samtalsmetodik.

Kontaktuppgifter

E-post:urban.nilsson@mah.se
Telefon:040-66 58165
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:B434c
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
URBAN NILSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Individ och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:B434c, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58165
photo of Urban Nilsson Urban Nilsson