MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Urban Nilsson
universitetslektor

Urban Nilsson är fil. dr. i pedagogik. Undervisning PPU inom gymnasielärarutbildningen, påbyggnadsutbildning i ämnet pedagogik samt fortbildning med inriktning på samtalsmetodik och vuxenpedagogik. Bedriver forskning och utvecklingsarbete inom området samtalsmetodik.


Kontaktuppgifter

E-post:urban.nilsson@mah.se
Telefon:040-6658165
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B434c
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
URBAN NILSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, B434c, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658165
photo of Urban Nilsson Urban Nilsson