MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jakob Tornberg
doktorand

Jakob Tornberg har en magisterexamen i socialt arbete och har tidigare arbetat som forskningsassistent på Centrum för professionsstudier (CPS) och Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utredning (CTA) på Malmö högskola. För närvarande arbetar Jakob utöver doktorandstudierna på Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS) med projekt som rör sexualvanor och kunskap om/attityder till HIV. På samtliga arbetsplatser har Jakob arbetat uteslutande med kvantitativ forskning.

Jakob är doktorand på institutionen för socialt arbete och forskar på hur socialsekreterare på det kommunala försörjningsstödet gör bedömningar i frågor som rör arbetsförmåga och aktivering. Utöver det studeras bedömningar i komplexa fall där risker med avslag vägs mot individuella faktorer. Studierna görs med den experimentella factorial survey-metoden. Denna går ut på att det centrala studieobjektet är bedömningar av experimentellt manipulerade vinjetter.

Utöver forskning så undervisar Jakob i kvantitativ metod och statistik på mastersnivå i socialt arbete.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa
CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:jakob.tornberg@mau.se
Telefon:040-6657027
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

blackbox blackbox
JAKOB TORNBERG
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657027
photo of Jakob Tornberg Jakob Tornberg