MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Annika Karlsson
doktorand

citat Det flerspråkiga NO-klassrummet citat
Min forskning handlar om språkanvändningen i flerspråkiga NO-klassrum. Jag är intresserad av på vilka sätt olika semiotiska resurser används i en "translanguaging practice", för att skapa förståelse för ämnesinnehållet i NO-ämnena. Tillsammans med mina handledare, professor Anders Jakobsson och fil dr Pia Nygård Larsson deltar jag i två forskningsprojekt SONAT (Språk och naturvetenskap) och SALT (Science and Literacy Teaching).

Kontaktuppgifter

E-post:annika.karlsson@mah.se
Telefon:040-66 58366
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:E404
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Fler språk i klassrummet ger bättre resultat
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lavonen, Jari, Juuti, Kalle, Lampiselkä, Jarkko, Uitto, Anna, Hahl, Kaisa (red./ed.) | Karlsson, Annika (2016) "CODE-SWITCHING AS A LINGUISTIC RESOURCE IN THE MULTILINGUAL SCIENCE CLASSROOM" 1820-1831, University of Helsinki, ISBN 978-951-51-1541-6, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Stuchli´kova´, Iva, Rokos, Luka´s?, Petr, Jan (red./ed.) | Karlsson, Annika (2016) "MULTILINGUAL SCIENCE CLASSROOMS" 112-115, University of South Bohemia, ISBN 978-80-7394-595-4, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Karlsson, Annika, Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2016) "Flerspråkighet som en resurs i NO-klassrummet" Pedagogisk forskning i Sverige;1-2, 30-55, Lunds universitet, ISSN 1401-6788, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Karlsson, Annika (2015) "Del 5. Didaktiska redskap för att främja läsningen av NO-texter" Läsyftet : Främja elevers lärande i NO I;, 23, Skolverket, URL [länk],

  Karlsson, Annika (2015) "Del 5. Didaktiska redskap för att främja läsningen av SO-texter" Läsyftet : Främja elevers lärande i SO;, 23, Skolverket, URL [länk],

  Konferensbidrag
  Karlsson, Annika (2016) "TRANSLANGUAGING PRACTICE IN SCIENCE EDUCATION" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika (2016) "Translanguaging i det flerspråkiga NO-klassrummet" (other) 5-6, Malmö högskola, URL [länk],

  Karlsson, Annika (2015) "Nyanlända elevers språkanvändning i ett flerspråkigt NO-klassrum" (other) 19-20,

  Karlsson, Annika (2014) "Flerspråkigheten som en språklig resurs i NO-klassrummet" (paper) FND,

  Övrig publicering
  Karlsson, Annika (2015) "Kodväxling mellan första- och andraspråk som resurs i NO-klassrummet" 1-25, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, URL [länk],
blackbox blackbox
ANNIKA KARLSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Natur miljö och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:E404, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58366
photo of Annika Karlsson Annika Karlsson