MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Michel Anderlini
doktorand

citat EU och Georgien har ett mycket nära och positiva relationer och många EU-aktörer är närvarande i Georgien för att uppmuntra fördjupningen av partnerskapet. Sedan 2003 har EU deployerat ett särskilt EU-sändebud för Sydkaukasien och krisen i Georgien med syfte att samordna EU-insatser i landet. Den befintliga forskningen om EU-aktörer har emellertid misslyckats med att ta itu med huruvid EU har agerat med en mer enad röst till följd av sändebudets arbete. Med hjälp av rollteori och forskning inom traditionen "byråkratisk politik" avser min forskning undersöka om rollkonflikter mellan EUSR och andra EU-byråkratiska organ har inträffat och hur detta har påverkat möjligheten för EU som en framgångsrik internationell aktör gentemot Georgien. citat

Michel Vincent Anderlini är doktorand i globala politiska studier sedan 1:a februari 2019, med fokus på EU och Kaukasus. Närmast kommer jag från en anställning som politiskt sakkunnig i EU-parlamentet i Bryssel, med ansvar för frågor rörande EU:s inre marknad, konsumenträtt och tullfrågor.


Forskningsplattformar

Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR) pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:michel-vincent.anderlini@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, C1009
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
MICHEL ANDERLINI
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum Niagara, C1009, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
photo of Michel Anderlini Michel Anderlini